Μαθήματα / ΙΦΦΕ 2: Κύκλος του Χρόνου

ΙΦΦΕ : Εναλλακτικά προσφέρεται στους φοιτητές μας το βιβλίο μας:

 

O KYKΛOΣ TOY XPONOY-Aστρονομία και μυστηριακές λατρείες

Το βιβλίο μας αυτό στην πλήρη του μορφή, με τις κατάλληλες εικόνες και τη σωστή απόδοση της αρχαίας ελληνικής γραφής, όπου υπάρχει, κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Δίαυλος (Αθήνα, 2004)