Διπλωματικές / Διπλωματικές Εργασίες Φοιτητών

Καθοδήγηση Διπλωματικών Εργασιών στην Αστρονομία, Αστροφυσική και στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών
Aφυπηρέτησα, τον Δεκέμβριο 2013, έχοντας καθοδηγήσει 105 (τελικός αριθμός) επί πτυχίω Διπλωματικές εργασίες τελειοφοίτων φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.

1. Διάγραμμα μέγεθος-χρώμα του σφαιρωτού σμήνους Μ3 (Κόντης Σάββας και Γκίνης Δημήτριος, Σεπτέμβριος 1980)
2. «Μελέτη αστέρων φασματικού τύπου Βe». (E. Σκαραμαγκάς, Α.Μ. 7844, Γ. Κοσσίδης, ΑΜ 8823, Σεπτέμβριος 1991).
3. «Ανάπτυξη των αστρονομικών ιδεών στους Μεσοποτάμιους και Νοτιοαμερικανικούς λαούς». (Γ. Ανδρουλάκης, Α.Μ. 9444, Ιούνιος 1994).
4. «Η εξέλιξη των κοσμογονικών μοντέλων. Από το μύθο στον λόγο». (Δ. Τουμπής, Α.Μ. 9735, Σεπτέμβριος 1995).
5. «Η εξέλιξη των αστρονομικών ιδεών στην Ελλάδα έως τον 2ο μ.X. αιώνα». (Ε. Πανούσης, Α.Μ. 9280, Ε. Βαλσάμης, Α.Μ. 9158, Σεπτέμβριος 1995).
6. «Η εξέλιξη των αστρονομικών ιδεών από τον 5ο μ.Χ. αιώνα μέχρι το 1600 μ.Χ.». (Ε. Παπαδοπούλου, Α.Μ. 9603, Χ. Φυκίρη, Α.Μ. Απρίλιος 1996).
7. «Μελέτη δορυφορικών φασμάτων αστέρων προγενέστερων φασματικών τύπων μέσω του πακέτου λογισμικού MIDAS». (Σ. Βαρδουλάκης, Α.Μ. 8745, Απρίλιος 1996).
8. «Μελέτη του ορατού φάσματος αστέρων φασματικού τύπου Αe και Be». (Θ. Λάκας, Α.Μ. 9380, Α. Τσακναρίδης, Α.Μ. 9337, Απρίλιος 1996).
9. «Η Εξέλιξη των αστρονομικών ιδεών στη Μεσοποταμία και την Ανατολική Μεσόγειο, στην αρχαιότητα μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα». (Ε. Δημοκώστα, Α.Μ. 10080, Σ. Τσαλαβούτας, Α.Μ. 10225, Μάιος 1997).
10. «Ανάλυση φασματοσκοπικών δεδομένων, αστέρων προγενέστερων φασματικών τύπων μέσω πακέτων λογισμικού IRAF». (Α. Κοσιονίδης, Α.Μ. 10371, Σεπτέμβριος 1997).
11. «Αστρικοί Άνεμοι και απώλεια μάζας σε αστέρες φασματικού τύπου Β». (Γ. Εμμανουήλ, Α.Μ. 10085, Μ. Γαλάνης, Α.Μ. 10547, Χ. Δημάρατος, 9496, Σεπτέμβριος 1997).
12. «Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης φασματοσκοπικών δεδομένων μέσω Η/Υ και λογισμικού IRAF και MIDAS. Εφαρμογές σε αστέρες προγενεστέρων φασματικών τύπων». (Α. Σουλικιάς, Α.Μ. 9715, Σεπτέμβριος 1997).
13. «Μελέτη αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων. Φασματομετρικές τεχνικές». (Σ. Αντωνάτος, Α.Μ. 8832, Μ. Πισιμίση, Α.Μ. 9614, Σεπτέμβριος 1997).
14. «Φασματοσκοπική μελέτη αστέρων φασματικού τύπου Be». (Β. Λύρατζη, Α.Μ. 9556, Σεπτέμβριος 1997)
15. «Φασματοσκοπική μελέτη αστέρων φασματικού τύπου Οe». (Α. Αμηριώτη, Α.Μ. 8457, Ι. Τσιαντές, Α.Μ. 8647, Σεπτέμβριος 1997).
16. «Εφαρμογές της Ατομικής Φυσικής στη μελέτη των αστρικών φασμάτων» (Ν. Φλώρος, Α.Μ. 10231, Ιούνιος 1998).
17. «Η εξέλιξη των φυσικών ιδεών και των κοσμολογικών απόψεων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα». (Α. Μητσάκος, Α.Μ. 9665 Νοέμβριος 1998)
18. «Η εξέλιξη των φυσικών ιδεών στις Ινδίες». (Φ. Γρίβας, Α.Μ. 9178, Σ. Αγγέλου, Α.Μ. 9138, Σεπτέμβριος 1998).
19. «Προσωκρατική Φιλοσοφία και σύγχρονη Κοσμολογία». (Α. Διαμαντής, Α.Μ. 10339, Ιούνιος 1998).
20. «Μελέτη αστέρων φασματικών τύπων Βe». (Γ. Δημόπουλος, Α.Μ. 8117, Μάιος 1998).
21. «Υπεργίγαντες αστέρες και P Cygni περιγράμματα». (Α. Αλέξης Α.Μ. 8099, Σεπτέμβριος 1998).
22. «Φασματοσκοπία αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων με δεδομένα από διαστημόπλοια». (Β. Κολοζούμη, Α.Μ. 10101, Α. Οικονόμου, Α.Μ. 10169, Νοέμβριος 1998).
23. «Φασματοσκοπία αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων. Η απώλεια μάζας σε αστέρες προγενεστέρων φασματικών τύπων». (Ε. Ακούρου, Α.Μ. 10298, Σεπτέμβριος 1998).
24. «Φασματοσκοπική μελέτη αστέρων φασματικού τύπου Be». (Α. Γούναρη, Α.Μ. 11091, Μάρτιος 1999).
25. «Εφαρμογές Εργαστηριακών Ασκήσεων Αστροφυσικής με χρήση Υπολογιστών». (Π. Φαρόπουλος, Α.Μ. 9649, Ιούνιος 1999).
26. «Κοσμολογικά Πρότυπα και Πατερική Γραμματεία». (Λ. Πανταζής, Α.Μ. 10695, Ν. Χατζάκης, Α.Μ. 10759, Ιούνιος 1999).
27. «Σύγχρονη Κοσμολογία και Πατερική Γραμματεία-Κοσμολογικές επισημάνσεις και επιστημονικές αναφορές του Μεγάλου Βασιλείου στις Ομιλίες στην Εξαήμερο». (Α. Μελισσαράτος, Α.Μ. 10114, Ιούλιος 1999).
28. «Σύγχρονες φασματομετρικές τεχνικές». (Γ. Θεοδωράκης, Α.Μ. 10348, Σεπτέμβριος 1999).
29. «Αριστοτέλους, Περί Ουρανού». (Α. Κουκουτσάκης, Α.Μ. 9858, Π. Κουκάκης, Α.Μ. 10375, Οκτώβριος 1999)
30. «Αστρομετρικές μετρήσεις». (Γ. Κυριακάκις, Α.Μ. 10378, Απρίλιος 2000)
31. «Η εξέλιξη των ιδεών στην Κοσμολογία». (Σ. Μανάφας, Ιούνιος 2000).
32. «Σύγχρονη Κοσμολογία και Πατερική Γραμματεία-Κοσμολογικές παρατηρήσεις στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου» (Θ. Αλεξανδρόπουλος, Α.Μ. 100034, Ιούνιος 2000)
33. «Γαλιλαίος: Η συνεισφορά του στην Επιστήμη» (Παπαδημητρίου Ευάγγελος, Ιούνιος 2001).
34. «Η πραγματική συμβολή του Κοπέρνικου στις Φυσικές Επιστήμες και την Αστρονομία» (Σούλη Άννα, Ιούνιος 2001).
35. «΄Ήλιος» (Αναιρούσης Θανάσης, Ιούνιος 2001).
36.  «Η Ζωή στο Σύμπαν», (Κωστόπουλος Ιωάννης, Ιούνιος 2001).
37. «Γαλιλαίος-Κέπλερ-Νεύτωνας: Οι θεμελιωτές των Φυσικών Επιστημών» (Βάρσος Λεωνίδας, Ιούνιος 2001).
38. «Η προσφορά του Γιοχάννες Κέπλερ στη σύγχρονη Αστρονομία» (Διιρδίρη Σοφία, Ιούνιος 2001).
39. «Μεταβολή της θέσης του Κέντρου μάζας του Συστήματος Γης-Σελήνης» (Β Κουρής Ιωάννης, Ιούνιος 2001).
40. «Από την Επιστήμη στη Φιλοσοφία. Εφαρμογή της Ρασιοναλιστικής Θεωρίας στην Προσωκρατική Φιλοσοφία». Καλύβα Ευανθία-Μαρία, Α.Μ. 98275. Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα 2002.
41. «Η συμβολή του Αραβικού Κόσμου στην εξέλιξη των Θετικών Επιστημών». Φραγκοπούλου Κανέλλα, Α.Μ. 99254. Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Δεκέμβριος 2003.
42. «Θεμελιώδεις ανακαλύψεις-εφευρέσεις στις Φυσικές Επιστήμες από τα τέλη του 17ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα (1930)». Γεωργία-Ανθή Κοντολέων, Α.Μ. 11488. Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Ιούνιος 2004.
43. «Η συνεισφορά των γυναικών στις Θετικές Επιστήμες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Οι νομπελίστριες». Γρουσουζάκου Παναγιώτα (Α.Μ. 11439) και Σιτόπουλος Δημήτρης (Α.Μ. 11688). Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Ιούλιος 2004.
44. «Η Αστρονομία στο Βυζάντιο». Καράμπελας Αντώνιος (Α.Μ. 98087) και Νικητόπουλος Κωνσταντίνος (Α.Μ. 98172). Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Ιούλιος 2004.
45. «Κοσμογονία-Μυθολογία και φιλοσοφία των αρχαίων λαών». Ελευθερία-Κανέλλα Σωτηροπούλου (Α.Μ. 90233). Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Νοέμβριος 2005.
46. «Η πορεία προς τη Μεγάλη Έκρηξη-Η ενοποίηση των τεσσάρων θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων», Καλημέρη Χριστίνα (Α.Μ. 200100068), Οκτώβριος 2005.
47. «Εντροπία και Χρόνος», Κωνσταντάς Κωνσταντίνος (Α.Μ. 99112), Δεκέμβριος 2005.
48. «Οι Φυσικές Επιστήμες του 18ου και 19ου αιώνα και τα φιλοσοφικά ρεύματα που τις επηρέασαν». Σαρλή Ελένη (Α.Μ. 200000246). Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Δεκέμβριος 2005.
49. «Η προσφορά των γιατρών στη Φυσική». Bακαλούδης Δημήτριος (Α.Μ. 200000365). Τομέας Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής-Τμήμα Φυσικής. Αθήνα, Φεβρουάριος 2006.
50. «Οι απαρχές του Ηλεκτρισμού και οι επιστήμονες που τον θεμελίωσαν», Λιμνιάτη Σοφία (Α.Μ. 2000000151). Φεβρουάριος 2006.
51. «Οι πριν τον Κοπέρνικο θεμελιωτές της επιστήμης στον Μεσαίωνα σε Ανατολή και Δύση». Λυγερός Αλέξανδρος (Α.Μ. 2000000348). Mάιος 2006.
52. Οι θεμελιωτές της επιστήμης στον Μεσαίωνα. Νούσης Κωνσταντίνος (Α.Μ. 200100181): Mάιος 2007.
53. «Ραδιενέργεια, πυρηνική τεχνολογία και ρύπανση φυσικού περιβάλλοντος» Σφακιανάκη Μαρία (Α.Μ. 200100259), Ιούλιος 2007.
54. H έννοια του χρόνου. Μελή Καλλιόπη (Α.Μ. 200100149), Σεπτέμβριος 2007.
55. Επιστημονική Αραβική δραστηριότητα κατά τον Μεσαίωνα, Αθανασίου Φώτιος (Α.Μ. 20000005), Οκτώβριος 2007.
56. Βυζάντιο: Οι μεγάλοι αστρονόμοι Θεόδωρος Μετοχίτης και Νικηφόρος Γρηγοράς, Τσεκούρα Καρολίνα (Α.Μ. 200200254), Οκτώβριος 2007.
57. Ο Ελληνικός Διαφωτισμός: Από τον Κύριλλο Λούκαρη έως τον Ιώσηπο Μοισιόδακα και η προσφορά τους στις Θετικές Επιστήμες. Πρεκατές Γεώργιος (Α.Μ. 200100344), Οκτώβριος 2007.
58. Η Μεγάλη Πυραμίδα-Συνθέτοντας αστρονομικά δεδομένα, Δακανάλης Άρης, (Α.Μ. 200100042), Νοέμβριος 2007.
59. Η προσφορά της Φυσικής στην Ιατρική από τον Γαλιλαίο μέχρι σήμερα, Κατσικογιώργος Κωνσταντίνος (Α.Μ. 98343). Ιανουάριος 2008.
60. Η επίδραση της ινδικής φιλοσοφίας και αστρονομίας στους Άραβες και στο Βυζάντιο, Περράκης Κωνσταντίνος (Α.Μ. 2001000212). Ιανουάριος 2008.
61. Η αστρονομία στην Περσία 6ος-13ος αιώνας-Ομάρ Χαγιάμ και τα σπουδαιότερα επιτεύγματά του-Ο αλ-Μπιρουνί και η Χρονολόγηση των Εθνών, Χατζηαλεξάνδρου Άντρεα (Α.Μ. 2001000314). Μάρτιος 2008.
62. Η επιστημονική εξέλιξη στον Αραβικό Κόσμο από τον 6ο έως τον 14ο αιώνα. Κανάκης Βασίλειος (Α.Μ. 200200084). Απρίλιος 2008.
63. Ο πρωτοπόρος της Φυσικής: Ιωάννης ο Φιλόπονος. Παναγιωτάκης Χρήστος (Α.Μ. 200000209). Σεπτέμβριος 2008.
64. Η Σχολή της Κοπεγχάγης: Θέσεις-απόψεις-Οπαδοί και αντίπαλοι. Κοντογιάννη Μαρία (Α.Μ. 200000395). Οκτώβριος 2008.
65. Οι σπουδαίοι Γερμανοί μαθηματικοί από τον Clavius έως τον Gödel και η προσφορά τους στη Φυσική. Κυριακίδου Μαριλένα (Α.Μ. 200400276). Ιούλιος 2009.
66. Iστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών με χρήση πολυμέσων-Εκπαιδευτική προσέγγιση του μαθήματος ΙΦΦΕ Ι. Φωτίου Χρυστάλλα, (Α.Μ. 200400284). Ιούλιος 2009.
67. Η εξέλιξη των φιλοσοφικών ιδεών από τους προσωκρατικούς έως τον Γαλιλαίο- Εκπαιδευτική Εκπαιδευτική προσέγγιση με χρήση πολυμέσων. Γιασουμή Άννα (Α.Μ. 200400271). Ιούλιος 2009.
68. ΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ, η γερμανική επιστημονική κοινότητα μετά τη δημοσίευση της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας μέχρι την έλευση του Εθνικοσοσιαλισμού. Βοσκεριτσιάν Τακβόρ (Α.Μ. 2000-041). Σεπτέμβριος 2009.
69. Αφεντουλίδου Δέσποινα (Α.Μ. 200400281). Οι σπουδαίοι Γάλλοι μαθηματικοί , το έργο τους στα μαθηματικά και η προσφορά τους στη Φυσική - Από τον L' Hospital έως τον Lichnerowicz. Σεπτέμβριος 2009.
70. Καλαποθαράκος Ιωάννης (Α.Μ. 200200337). Σπουδαίοι Γάλλοι μαθηματικοί και η προσφορά τους στη Φυσική - Από τον Αάγκ Ζυλ στον Κωσύ. Νοέμβριος 2009.
71. Δεληγιάννης Χαράλαμπος (Α.Μ. 200000067). Έλληνες και Άραβες. Η προσφορά του Αραβικού Κόσμου στην Επιστήμη. Άραβες και Βυζάντιο. Δεκέμβριος 2009.
72. Μπέης Βασίλειος (Α.Μ. 200200350). Σπουδαίοι Γάλλοι μαθηματικοί και η προσφορά τους στη Φυσική. Από τον Πουανκαρέ έως τον Φρεσέ». Δεκέμβριος 2009.
73. Φιλίππου Ανδρέας (Α.Μ. 200300286). Σπουδαίοι Έλληνες μαθηματικοί από τον Οινοπίδη τον Χίο έως τον Χρήστο παπακυριακόπουλο και η προσφορά τους στη Φυσική. Μάρτιος 2010.
74. Πιπέρος Χρήστος (Α.Μ. 200200204). «Οι προχριστιανικοί λαοί και η συμβολή τους στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστημής όσον αφορά τους αριθμούς και τις στοιχειώδεις πράξεις». Μάρτιος 2010.
75. Μανιάκας Γεώργιος (Α.Μ. 98143). «Άραβες και Πέρσες αστρονόμοι και η συνεισφορά τους στην Αστρονομία και τη Φυσική». Μάιος 2010.
76. Μαγκαφάς Χαράλαμπος (Α.Μ. 2000000156). «Οι σπουδαίοι Ούγγροι, Πολωνοί και Τσέχοι μαθηματικοί και η συμβολή τους στη Φυσική». Μάιος 2010.
77. Παρασκευόπουλος Δημήτριος (Α.Μ. 2004000190). «Οι Ελεάτες φιλόσοφοι και η προσφορά τους στη Φυσική. Ξενοφάνης, Παρμενίδης, Ζήνων, Μέλισσος», Ιούλιος 2010.
78. Κουλουμής Μιχάλης (Α.Μ. 2004000267). «Οι Ιταλοί μαθηματικοί και η προσφορά τους στη Φυσική». Σεπτέμβριος 2010.
79. Απέσσος Μιχαήλ (Α.Μ. 2003000014). «Οι Ελβετοί μαθηματικοί και η προσφορά τους στη Φυσική». Σεπτέμβριος 2010.
80. Βαρυπάτη Εμμανουέλα (Α.Μ. 2005000286). «Οι Γερμανοί αστρονόμοι και η προσφορά τους στην Αστρονομία και τη Φυσική». Σεπτέμβριος 2010.

81. Αλυφαντής Γεώργιος (Α.Μ. 10848). «Οι μεγάλοι Αμερικανοί μαθηματικοί και η συμβολή τους στη Φυσική». Οκτώβριος 2010.
82. Σκαργιώτης Αθανάσιος (Α.Μ. 200200221). «Οι Βρετανοί μαθηματικοί και η συμβολή τους στη Φυσική». Οκτώβριος 2010.

83. Καρανικόλας Ιωάννης (Α.Μ. 2000000381). «Βέλγοι, Ελβετοί και Ολλανδοί αστρονόμοι και η προσφορά τους στην Αστρονομία και τη Φυσική», Ιούλιος 2011.
84. Δημακόπουλος Ιωάννης (Α.Μ. 99048). «Το κοσμοείδωλο των Πατέρων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κι η Κοσμολογία του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης», Ιούλιος 2011.

85. Αντωνίου Αικατερίνη (Α.Μ. 200300012). «Ο Γαλιλαίος και η επίδρασή του στην επιστήμη και την κοινωνία», Ιούλιος 2011. 

86. Μαυροπούλου Αικατερίνη (Α.Μ. 99133). «Η συνεισφορά των εφευρέσεων στην ανάπτυξη της Φυσικής», Ιούλιος 2011. 

87. Παπαλέκας Ανδρέας (Α.Μ. 2003000187), «Γερμανοί μαθηματικοί και το έργο τους», Ιούλιος 2011. 

88. Σπηλιώτης Αθανάσιος (Α.Μ. 1110200600190). «Διδακτική προσέγγιση της Μηχανικής με χρήση παιγνιωδών πολυμεσικών εφαρμογών» (Συνεπιβλέπουσα η λέκτορας Ζαχαρούλα Σμυρναίου, ΦΠΨ), Ιούλιος 2011.

89. Ανδρέου Χριστίνα (Α.Μ. 1110200700228). «Η εξέλιξη των φιλοσοφικών ιδεών από τους προδρόμους του Κοπέρνικου έως τη Φυσική του 20ού αιώνα-Εκπαιδευτική προσέγγιση με χρήση πολυμέσων», Ιούλιος 2011. 

90. Χατζηγεωργίου Παναγιώτης (Α.Μ. 99262). «Αμερικανοί αστρονόμοι, από τον Περσιβάλ Λόουελ έως τον Μπόουεν Άιρα Σπρέιγκ και η προσφορά τους στην Αστρονομία και τη Φυσική», Οκτώβριος 2011. 

91. Καρράς Χρήστος (Α.Μ. 2003000310). «Γερμανοί μαθηματικοί. Το έργο τους και η προσφορά τους στη Φυσική, από τον L. Bendavid έως τον L. Brouwer», Ιανουάριος 2012. 

92. Σπηλιώτης Κωνσταντίνος (Α.Μ.200500226). «Η αρμονία των σφαιρών των Πυθαγορείων και η σχέση της με τη σύγχρονη μουσική και φυσική», Ιανουάριος 2012. 

93. Φραγκοπούλου Μυρτιά (Α.Μ. 200200266). «Οι Βιβλικές Βάσεις της σύγχρονης Κοσμολογίας», Απρίλιος 2012.

94. Κατεργιαννάκης Ανδρέας (Α.Μ. 200400086). «Η προσφορά των Γάλλων μαθηματικών στη Φυσική: Από τον Blaise Pascal στον Nicolas Bourbaki»,  Mάιος 2012.

95. Μπασινά Ευαγγελία (Α.Μ. 200700275). «Οι τροχιακές διαστημικές αποστολές-Τα σύγχρονα Τηλεσκόπια», Μάιος 2012. 

96. Γιακουμεττής Γεώργιος (Α.Μ. 2003000042). Σημαντικοί Σκανδιναβοί, Ολλανδοί και Βέλγοι μαθηματικοί και η προσφορά τους στις Θετικές Επιστήμες, Ιούνιος 2012. 

97. Μιτίδης Παναγιώτης (Α.Μ. 2000000328). «Σχέσεις Επιστήμης-Φυσικής και Θρησκείας), Οκτώβριος 2012.

98.  Κωνσταντίνου Γεωργία (Α.Μ. 200600097). «Η αξιοποίηση του PHET στη διδασκαλία του Ηλεκτρομαγνητισμού - Πειραματισμός και επιχειρηματολογία", Οκτώβριος 2012 (συνεπιβλέπων).

99. Γεωργιάδης Γεώργιος (Α.Μ. 200000047). «Η εξέλιξη της φιλοσοφικής διαπάλης κατά την περίοδο γέννησης της κβαντικής θεωρίας», Noέμβριος 2012.

100. Aγγελίδηs, A. (A.M. 200300369). Οι Ιταλοί αστρονόμοι και η προσφορά τους στη Φυσική και Αστροφυσική, Aπρίλιος 2013. 

101. Λυγερός Αλέξανδρος (ΑΜ 200000348). Οι πριν τον Κοπέρνικο Θεμελιωτές της Επιστήμης στον Μεσαίωνα σε Ανατολή και Δύση, Απρίλιος 2013.

102. Mιχαηλίδης Ανδρέας (Α.M. 200000176). Η Συνεισφορά της Αλχημείας στις Φυσικές Επιστήμες, Ioύνιος 2013.

103. Κουρούκλης Νικόλαος, Α.Μ. 200200363. Το ηλιακό ρολόι των Χανίων, Δεκέμβριος 2013.
104. Βαζούρα Ευαγγελία, Α.Μ. 200500015. Αμερικανοί αστρονόμοι και η προσφορά τους στην Αστρονομία, Αστροφυσική και τη Φυσική. Δεκέμβριος 2013.
105. Παππάς Βασίλειος, Α.Μ. 200100330. Αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι και η προσφορά τους στην Αστρονομία, Αστροφυσική και τη Φυσική. Δεκέμβριος 2013.

 Ολοκλήρωσα με 105 Διπλωματικές εργασίες, διότι από τον Δεκέμβριο του 2013, αφυπηρέτησα ως αναπληρωτής καθηγητής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών