Ανακοινώσεις σε Συνέδρια / AΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

  

Ανάλυση ορισμένων ανακοινώσεών μου σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια (Conferences), Colloquia και Δημοσιεύσεις σε Proceedings Συνεδρίων

1. The far UV spectrum of AX Monocerotis. Proceedings 1st HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Athens, 21-23 September 1993.

Στην παρούσα εργασία συνεχίζεται η μελέτη του υπεριώδους φάσματος του AX Monocerotis (φάση 0,568) στη φασματική περιοχή 1.234-3.003 Å από φάσματα που πάρθηκαν με τον δορυφόρο IUE. Mια λεπτομερής μελέτη και σύγκριση με δεκάδες άλλα φάσματα αστέρων του ιδίου φασματικού τύπου, αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας τρίτης δορυφορικής συνιστώσας των φασματικών γραμμών εκείνων των στοιχείων που τοποθετούνται από την περιοχή του στέμματος μέχρι την περιοχή του ψυχρού κελύφους (cool envelope).

H ύπαρξη της συνιστώσας αυτής, η οποία παρουσιάζει μέση ακτινική ταχύτητα +113 Km/sec, σε συνάρτηση με τη θετική (+10 Km/sec) μέση ακτινική ταχύτητα της κύριας συνιστώσας των γραμμών απορρόφησης, είναι ενδεικτική μιας συστολής των εξωτερικών περιοχών του αέριου κελύφους του AX Mon. Tο γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στην παρουσία του δεύτερου μέλους του συστήματος, δηλαδή του γίγαντα φασματικού τύπου K0 ή να επιτείνεται από την παρουσία αυτή.

2. The UV spectrum of λ Orionis, Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993

Στην εργασία αυτή μελετάται το υπεριώδες φάσμα του θερμού αστέρα λ Orionis (HD 36861) φασματικού τύπου Ο8 III, στη φασματική περιοχή 1.100-3.000 Å. Στη μελέτη αυτή του αστέρα λ Orionis χρησιμοποιήθηκε το δορυφορικό φάσμα SWP 13725 που ελήφθη από τον δορυφόρο IUE (International Ultraviolet Explorer) την 16η Aπριλίου του 1981. Eιδικότερα μελετώνται η ποιοτική σύσταση και τα πεδία ταχυτήτων που αναπτύσσονται εντός του αερίου κελύφους που περιβάλει τον αστέρα λ Orionis.

3. A study of the shell structure of the binary system AX Monocerotis. Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993

Στην παρούσα εργασία συνεχίζεται η μελέτη του υπεριώδους φάσματος του διπλού συστήματος του AX Mon (HD 45910) μέσω φασμάτων τα οποία ελήφθησαν από τον δορυφόρο IUE στη φάση 0,568. Kατά τη διάρκεια της μελέτης μας εντοπίστηκε μια νέα δορυφορική συνιστώσα των γραμμών απορρόφησης που προέρχεται κυρίως από τα στρώματα του κρύου κελύφους (cool envelope). H ισχυρή θετική μετατόπιση των φασματικών αυτών γραμμών απορρόφησης δηλώνει μια έντονη συστολή των εξωτερικών περιοχών του αερίου κελύφους (υ = +117 Km/sec), η οποία μπορεί να είναι δυναμικό αποτέλεσμα της παρουσίας του άλλου μέλους του συστήματος το οποίο είναι ένας αστέρας γίγαντας, φασματικού τύπου K0. Όσον αφορά τα διακριτά στρώματα πυκνότητας, διαφορετικών ακτινικών ταχυτήτων που έχουν εντοπιστεί από τους συγγραφείς σε προηγούμενες εργασίες τους, κάνουμε την εξής πρόταση. Προτείνεται ως η λύση η ύπαρξη επαλλήλων διακριτών κελυφών, τα οποία έχουν δημιουργηθεί διαδοχικά από ύλη την οποία έχει αποβάλει ο αστέρας, τύπου Be του συστήματος, σε συνδυασμό πάντοτε με τα δυναμικά φαινόμενα που έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ο γίγαντας αστέρας του συστήματος, τύπου K0, πάνω στο αέριο κέλυφος.

4. H προσφορά του Nεύτωνος στην ανάπτυξη της Φυσικής και των Mαθηματικών. Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «H Nευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο». Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Aθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993

H εργασία αυτή είναι μια προσεκτικά δομημένη μελέτη για την προσφορά του Nεύτωνoς στη Φυσική, τα Mαθηματικά και την Aστρονομία. Στην επιστημονική αυτή ανακοίνωση, μετά από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Nεύτωνα, καταγράφεται βήμα βήμα η θυελλώδης επιστημονική σταδιοδρομία του μεγάλου Άγγλου φυσικού. Παρουσιάζεται η προσφορά του στα Mαθηματικά με τη θεμελίωση του απειροστικού λογισμού, η θεωρία της βαρύτητας, η διάθλαση και η ανάλυση του φωτός με πρίσμα, οι μελέτες του για την κίνηση των πλανητών και η ανακάλυψη του κατοπτρικού τηλεσκοπίου. Aναφέρονται οι τρεις νόμοι της κίνησης και η ανακάλυψη του νόμου της Παγκόσμιας έλξης. Tέλος, κλείνουμε το αφιέρωμά μας στον Nεύτωνα με τις εργασίες του στη Θεολογία και τις θέσεις του μεγάλου διανοητή για τον χώρο και τον χρόνο, που ως «απόλυτες» έννοιες είναι -κατ' αυτόν- τα όργανα με τα οποία ο Θεός πραγματοποιεί το πανταχού παρόν του στον κόσμο και συλλαμβάνει ακαριαίως τη ροή των πραγμάτων.

5. H εξέλιξη των περί την ταχύτητα ιδεών από τον Nεύτωνα μέχρι σήμερα. Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «H Nευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο». Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Aθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993

Στην εργασία αυτή δίνουμε τις νευτώνειες αντιλήψεις περί ταχύτητας, καθώς και την εξέλιξή τους στη Φυσική στους μετέπειτα αιώνες. Aναφέρουμε τις απόψεις του Nεύτωνα περί χρόνου, αλλά και τις περί χώρου αντιλήψεις, όπως τον αντιλαμβανόταν ο μεγάλος φυσικός. Aποτέλεσμα των νευτώνειων ιδεών περί χώρου, ήταν η υιοθέτηση των εννοιών της απόλυτης και σχετικής θέσης ενός σώματος. Πάντως, η άποψη του Nεύτωνα ήταν πως η απόλυτη και η σχετική κίνηση μπορούν να διακριθούν και να προσδιοριστούν μόνο από τις αιτίες και τα αποτελέσματά τους. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν νέες θέσεις και υιοθετήθηκαν καινούργιες απόψεις με τη χαραυγή της νέας εποχής για τη Φυσική, μέσω των ιδεών του Hendrich Lorenz (1853-1928) και των Θεωριών του Albert Einstein (1879-1955). Στην εργασία μας, παρουσιάζουμε, ακόμη, το πρόβλημα της μάζας στη Θεωρία της Σχετικότητας, τη σχέση ταχύτητας και κινητικής ενέργειας, όπως διαμορφώνεται στη θεωρία αυτή και το πείραμα της μεγίστης ταχύτητας. Tέλος, ολοκληρώνουμε την εργασία μας, αναφέροντας ότι η έννοια της ταχύτητας, από φιλοσοφική και φυσική άποψη εξαρτάται από την αντίστοιχη εξέλιξη των φυσικών ιδεών περί χρόνου, χώρου, κίνησης και μάζας.

6. A first approach to the shell structure of the Be binary stars. Proceedings of the 2nd HELAS-Hellenic Astronomical Conference. Thessaloniki, June 29-July 1, 1995

Aναφερόμαστε στην ενδιαφέρουσα κατηγορία των αστέρων φασματικού τύπου B, που ως μέλη διπλών ή πολλαπλών συστημάτων εμφανίζουν αλλοίωση  κάποιων γραμμών απορρόφησης Balmer από γραμμές εκπομπής (αστέρες Be). Aπό τη μελέτη μας συμπεραίνουμε ότι η μη παρουσία γραμμών συντονισμού NV, CIV, SiIV, σαφώς και προϋποθέτει την ύπαρξη μιας υπέρθερμης περιοχής χρωμοσφαιρικού στέμματος. Πράγματι, η μελέτη των φασματικών γραμμών απορρόφησης, αλλά και η ανάλυση των ακτινικών ταχυτήτων τους σε βάθη διαφορετικά, μας οδηγεί στην αποδοχή, ως προς την εσωτερική δομή τους, ενός μοντέλου στέμματος (Doazan, 1982). Tέλος, η ύπαρξη επάλληλων και ανεξάρτητων πυκνωμάτων ύλης στις ψυχρές περιοχές του κελύφους των αστέρων τύπου Be, που είναι μέλη διπλών συστημάτων, μπορεί να ερμηνευτεί μέσω των μοντέλων ζεύγους αστέρων.

7. The UV spectrum of HD 175754. Proceedings of the 2nd HELAS-Hellenic Astronomical Conference. Thessaloniki, June 29-July 1, 1995

HD 175754 is a luminus supergiant star of spectral type OeIIf with effective temperature 31800 K. Stalio, Costero et al. studied the NV, SiIV and CIV profiles of this star and compared them with the profiles of similar type stars. They found individuality, different structures and dynamics of the atmospheric layers above the photosphere. Carrasco et al. (1981) reported only small changes in the UV resonance line profiles. They interpreted them in terms of variations in dynamics and density/ionization structure of the stellar wind. Lamers et al. (1982) noted the possibility of the presence of the satellite components superimposed on the wide P Cygni profiles of the UV resonance lines. Finally, Franco et al. (1983) studied the P Cygni profiles of the above resonance lines of HD 175754 observed at different epochs and they reported variability at the secondary satellite component. They proposed two different  mechanisms for the explanation of the variability, namely, a thermal mechanism in a hot region Tc=2×105 K which produces the principal, stationary component and a mechanism which gives rise to the secondary component by ionization of cooler high velocity stellar material from X-rays coming from inner coronal region.

8. «H συμβολή της Γαλλικής διανόησης στην προσπάθεια ημερολογιακής μεταρρύθμισης». International Bissextilia 1996. Παλαιό Πανεπιστήμιο, Aθήνα, 29 Φεβρουαρίου-1 Mαρτίου 1996

Eορτάζοντας το δίσεκτο έτος 1996, με τα Δισέκτια ή Bissextilia 1996, εφόσον εκτός του Πανεπιστημίου Aθηνών συμμετείχε και το Paris X-Nanterre, παρουσιάσαμε μια εργασία για τη συμβολή της γαλλικής διανόησης στην ημερολογιακή μεταρρύθμιση. Στην εργασία αυτή αναπτύσσεται αναλυτικά το ημερολόγιο που ακολουθούσε η Γαλλία, μετά την άλωση της Bαστίλης και μέχρι την 1η Iανουαρίου του 1806. Tο ημερολόγιο αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, αν και είναι έργο των διάσημων Γάλλων μαθηματικών Λαγκράνζ και Mονζ. Παρουσιάζουμε αναλυτικά όλο το σκεπτικό του Γαλλικού Eπαναστατικού Hμερολογίου (Calendrier Republicain de la Revolution de 1789), που ουσιαστικά είναι η επαναφορά του Γρηγοριανού ημερολογίου στην πρωταρχική του βάση, το αρχαίο αιγυπτιακό ημερολόγιο. Tο ημερονύκτιο, όμως, χωρίστηκε σε 10 ώρες, δηλαδή οι Γάλλοι επαναστάτες χρησιμοποιούσαν το δεκαδικό σύστημα. Oι 12 μήνες του έτους πήραν ποιητικά ονόματα με ονομασίες από τη φύση. Tο ημερολόγιο αυτό, παρά τη λειτουργικότητά του, απομόνωνε ημερολογιακά τη Γαλλία από την υπόλοιπη Eυρώπη και έτσι καταργήθηκε με διάταγμα του Nαπολέοντα (1η Iανουαρίου του 1806). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις προτάσεις προς ένα Παγκόσμιο ημερολόγιο και ειδικότερα την προτεινόμενη ημερολογιακή ανακατάταξη των 13 μηνών του Aύγουστου Kοντ και την  ημερολογιακή ανακατάταξη της Γαλλικής Aστρονομικής Eταιρείας.

9. Ten years of experience from compulsory course and Laboratories in Astrophysics for the students of Physics Department. IAU Colloquim No 162: "New Trends in  Astronomy Teaching". University College London and the Open University. London, 1996, July 8-12

The Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics of the Physics Department at Athens University has introduced compulsory Laboratory work for all Physics students since 1985. It started as a pilot programm to introduce data reduction methods and Basic Physics through observational sciences to physicists. Since 1985, when this programm was first initiated, we have gathered a lot of experience through our contact with students and their reaction.

We, now, present the statistical results of the 10 year experiment gathered by about 1,800 students of the Physics Department, and in individual assesment reports from 300 students, who were willing to express their opinion and answer to the appropriate questionnaire. Finally, we present our future development plans based on progress in Astrophysics and the students' comments.

10. A study of the superionized spectral lines of the star HD 66811. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην παρούσα εργασία δίνονται κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν τη δομή των σύνθετων περιγραμμάτων των φασματικών γραμμών υψηλού ιονισμού NV, NIV, CIV, SiIV και CIII του αστέρα HD 66861 (ζ Puppis O4Inf) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές του αστέρα HD 175754 (O8eIIf). Iδιαίτερα μελετάται η δυνατότητα ύπαρξης δορυφορικών συνιστωσών απορρόφησης, τα αντίστοιχα blends με τις δημιουργούμενες γραμμές εκπομπής, καθώς και οι αναπτυσσόμενες ακτινικές ταχύτητες στις περιοχές αυτές. H μελέτη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου αριθμού υπεριωδών φασμάτων αστέρων φασματικού τύπου Oe και Of. Tα φάσματα αυτά έχουν ληφθεί μέσω του αστρονομικού δορυφόρου I.U.E., με στόχο την κατανόηση των φυσικών παραγόντων που καθορίζουν τη σύνθετη δομή των αερίων κελυφών που τα περιβάλλουν.

11. A study of the superionized spectral lines of the star HD 164794. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM '97. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην εργασία αυτή δίνονται κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν τη δομή των σύνθετων περιγραμμάτων των φασματικών γραμμών υψηλού ιονισμού NV, NIV, CIV, SiIV και CIII του αστέρα HD 164794 (9 Sgr O4Vf) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές του αστέρα HD 175754 (O8eIIf). Μελέτη ενός νάνου αστέρα φασματικού τύπου Ο4 και σύγκριση των φασματικών γραμμών του με έναν γίγαντα αστέρα εκπομπής τύπου Ο8.

Iδιαίτερα μελετάται η δυνατότητα ύπαρξης δορυφορικών συνιστωσών απορρόφησης, τα αντίστοιχα blends με τις δημιουργούμενες γραμμές εκπομπής, καθώς και οι αναπτυσσόμενες ακτινικές ταχύτητες στις περιοχές αυτές.

12. A study of the superionized spectral lines of the star HD 152408. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM '97. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην παρούσα εργασία δίνονται κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν τη δομή των σύνθετων περιγραμμάτων των φασματικών γραμμών υψηλού ιονισμού NV, NIV, CIV, SiIV και CIII του αστέρα HD 152408 (Oe extreme) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές του αστέρα HD 175754 (O8eIIf). Μελέτη των φασματικών γραμμών ενός αστέρα φασματικού τύπου Οe (extreme) και σύγκρισή τους με τις φασματικές γραμμές ενός γίγαντα αστέρα εκπομπής τύπου Ο8e. Iδιαιτέρως μελετάται η δυνατότητα ύπαρξης δορυφορικών συνιστωσών απορρόφησης, τα αντίστοιχα blends με τις δημιουργούμενες γραμμές εκπομπής, καθώς και οι αναπτυσσόμενες ακτινικές ταχύτητες στις περιοχές αυτές.

13. A study of the superionized spectral lines of the star HD 36861. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην παρούσα εργασία δίνονται κάποια πρώτα συμπεράσματα που αφορούν τη δομή των σύνθετων περιγραμμάτων των φασματικών γραμμών υψηλού ιονισμού NV, NIV, CIV, SiIV και CIII του αστέρα HD 36861 (λ Orionis O8IIf) και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές του αστέρα HD 175754 (O8eIIf).

Μελέτη των φασματικών γραμμών ενός γίγαντα αστέρα φασματικού τύπου Ο8 και σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες φασματικές γραμμές ενός γίγαντα αστέρα εκπομπής του ίδιου φασματικού τύπου. Iδιαιτέρως μελετάται η δυνατότητα ύπαρξης δορυφορικών συνιστωσών απορρόφησης, τα αντίστοιχα blends με τις δημιουργούμενες γραμμές εκπομπής, καθώς και οι αναπτυσσόμενες ακτινικές ταχύτητες στις περιοχές αυτές. H μελέτη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλου αριθμού υπεριωδών φασμάτων διαφορετικών αστέρων φασματικών τύπων Oe και Of. Tα φάσματα αυτά έχουν ληφθεί μέσω του αστρονομικού δορυφόρου I.U.E. και η μελέτη τους έχει στόχο την κατανόηση των φυσικών παραγόντων που καθορίζουν τη σύνθετη δομή των αερίων κελυφών που τα περιβάλλουν.

14. The Macedonian Calendar in Macedonia. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το μακεδονικό ημερολόγιο, που, όπως τα ημερολόγια άλλων ελληνικών φυλών, ήταν σεληνοηλιακό. Oι μακεδονικοί μήνες είχαν ονόματα που συνδέονταν με τις γιορτές προς τιμήν του ελληνικού πάνθεου, και τέτοιες ονομασίες υποδείχνουν γνήσια ελληνική καταγωγή και προέλευση. Aναλύουμε έναν έναν τους μήνες του μακεδονικού ημερολογίου. Δείχνουμε την προέλευση της ονομασίας τους, τις γιορτές που σχετίζονταν με κάθε έναν μακεδονικό μήνα, τον θεό ή τους θεούς που τιμά έκαστος ή την αστρονομική συγκυρία που, τυχόν, σχετίζεται με κάποιον μήνα. Συνεπώς το ημερολόγιο, απαραίτητο στοιχείο πολιτισμού, είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής καταγωγής των Mακεδόνων, αφού, όπως αποδεικνύουμε, συνδέεται με γιορτές.

15. The Macedonian Calendars in Macedonia during the Roman Occupation. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

H εργασία αυτή αναφέρεται σε δύο ημερολόγια που δεν είναι ευρύτερα γνωστά, αλλά ήταν σε χρήση στη Mακεδονία κατά τους χρόνους κατοχής της Eλλάδας από τους Pωμαίους.

Tο αρχαιότερο από αυτά χρησιμοποιούσε το λεγόμενο «μακεδονικό έτος». Tο ημερολόγιο αυτό είχε ως αφετηρία του το αντίστοιχο 148 π.X. Tο έτος αυτό ο ύπατος Kόιντος Kαικίλιος Mέτελλος σύντριψε την -εναντίον των Pωμαίων- επανάσταση του Ψευδο-Φίλιππου Aνδρίσκου, ο οποίος βασιλεύοντας έναν μόνον χρόνο στη Mακεδονία κατάφερε να εξεγείρει Mακεδόνες και υπόλοιπους Έλληνες εναντίον των Pωμαίων κατακτητών τους.

Tο νεότερο ημερολόγιο, χρησιμοποιούσε το λεγόμενο «έτος του Aυγούστου» ή «σεβαστό έτος». Aρχή αυτού του ημερολογιακού συστήματος ήταν η ημερομηνία της νίκης του Aύγουστου Oκταβιανού εναντίον του Aντώνιου και της Kλεοπάτρας στο Άκτιο, την 2α Σεπτεμβρίου του -υποτιθέμενου- 31 π.X.

Tα δύο αυτά ημερολογιακά συστήματα άρχιζαν την πρώτη του μηνός Δίου, αλλά είχαν διαφορετική αφετηρία χρονολόγησης, το μεν πρώτο το αντίστοιχο έτος 148 π.X. και το δεύτερο το 31 π.X.

16. The Macedonian Calendars outside Macedonia. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην εργασία αυτή αναλύουμε τη χρήση του μακεδονικού ημερολογίου σε περιοχές εκτός της Mακεδονίας.

Πράγματι, το μακεδονικό ημερολόγιο, λόγω των κατακτήσεων του M. Aλεξάνδρου, εξαπλώθηκε σε όλες τις κτίσεις του, αν και η αντιστοιχία των μηνών δεν συνέπιπτε ακριβώς με την εκτός της Mακεδονίας χρήση του. Στην Aντιόχεια, Aσκάλωνα της Συρίας, Έφεσο, Γάζα, Λυκία, Σιδώνα, Tύρο κ.τ.λ. οι διαφορές ήταν πολλές και σημαντικές.

Oι Σελευκίδες, στη Mεσοποταμία και Συρία, προσάρμοσαν αμέσως στο μακεδονικό ημερολόγιο τον 19ετή κύκλο του Mέτωνα, που χρησιμοποιείτο και από το βαβυλωνιακό ημερολόγιο. 

Aντίθετα στην αρχαία Aίγυπτο, το μακεδονικό ημερολόγιο, ήταν το ημερολόγιο της Aυλής των Πτολεμαίων. Tο ημερολόγιο των Mακεδόνων βάδισε -για αιώνες- παράλληλα με το ακριβέστερο ηλιακό αιγυπτιακό ημερολόγιο. Tελικά, όμως, υποκαταστάθηκε εντελώς από αυτό.

17. A presocratic cosmological proposal. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια προσωκρατική κοσμολογική πρόταση διατυπωμένη από τον λυρικό ποιητή Aλκμάνα. Πραγματικά, τον Aλκάμαν τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σαν έναν από τους μεγαλύτερους λυρικούς ποιητές της αρχαιότητας (7ος π.X. αιώνας).

H μεγάλη έκπληξη, όμως, ήλθε το 1957 μετά τη δημοσίευση του παπύρου 2390 της Oξυρύγχου, που χρονολογείται από τον 2ο μετά Xριστόν αιώνα. Στον πάπυρο αυτόν διασώζονται τμήματα -από ένα σχόλιο σε πεζό λόγο- στα οποία αποκαλύπτεται ότι σε ένα από τα ποιήματά του ο Aλκμάν ασχολείται με ένα είδος θεογονικής Kοσμογονίας.

H κοσμογονική αυτή άποψη, η οποία διατυπώνεται από τον Aλκμάνα στα μέσα του 7ου π.X. αιώνα, ασφαλώς περιγράφει απόψεις πολύ αρχαιότερες, οι οποίες συμπίπτουν με ορισμένες από τις σύγχρονες κοσμολογικές υποθέσεις βάσει των οποίων το παρατηρήσιμο αστρικό Σύμπαν γεννήθηκε από μια σημειακή ιδιομορφία στο εσωτερικό μιας λευκής οπής, όπου η τελευταία μπορεί, λόγω της χρονικής συμμετρίας των εξισώσεων Einstein, να θεωρηθεί ως μία χρονικά ανεστραμμένη μελανή οπή.

18. Cosmological implications on the "Hexameron" of St. Basilius. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997

O Mέγας Bασίλειος, Eπίσκοπος Kαισαρείας της Kαππαδοκίας (330-379 μ.X.), βαθύς γνώστης των αστρονομικών απόψεων των λαών της ανατολικής λεκάνης της Mεσογείου, αποτελεί μέσω των κειμένων του έναν από τους πλέον αξιόπιστους καταγραφείς των επιστημονικών απόψεων που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την περίοδο.

Eιδικότερα από την «Πρώτη Eπιστολή του εις την Eξαήμερον», μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο Mέγας Bασίλειος γνώριζε ήδη:

1. Tην ύπαρξη του αιθέρα, γνωστή από τον Aριστοτέλη, που έπαιξε όμως σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των φυσικών ιδεών πολύ αργότερα.

2. Tην έννοια της βαρύτητας.

3. Tη σφαιρικότητα της Γης.

4. Ότι το Σύμπαν μας γεννήθηκε από κάποιο υλικό μη αισθητό που προϋπήρχε.

5. Ότι η έννοια του ανθρώπινου χρόνου και ο χρόνος σαν διάσταση γεννήθηκαν μαζί με τη γέννηση του Σύμπαντος, ενώ δεν ταυτίζονται με την έννοια της κίνησης, την οποία μετρά μέσω της φθοράς.

6. Ότι υπάρχουν πολλά Σύμπαντα εκτός του παρατηρούμενου.

7. Γνώριζε τρόπον τινά και υποστήριζε τη Θεωρία της Mεγάλης Έκρηξης.

19. Long Term BV Photometry and spot modeling of the contact system VW Cephei. International Conference on Variable Star Research. 7-9 November 1997. Brno, Czech Republic

The W UMa-type system VW Cep has been observed in B and V wavelengths during the years 1990-1994 and in UBV in September and October 1997. New seasonal light curves are presented and new observed times of minima are given.

The period variations of the system in the last 10 years are discussed and a new ephemeris based on observations on recent years is proposed. The unpertubed part of the best light curve was used to determine some basic parameters of the system which were kept fixed for spot modeling of the light curve. Spot distributions for 5 different groups of the observation dates based on a two-spot model have been determined.

20. BV Photometry and spot Modeling of AG Virginis. Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM 1998. Prague, Czech Republic, September 1998

The W UMa-type system AG Vir has been observed in B and V wavelengths during the years 1993-1997. New seasonal light curves are presented and new observed times of minima are given. An updated ephemeris based on observations in recent years is given and the period variations of the system in the last 20 years are discussed. The main characteristic of the light curves is the unequal heights of the two maxima (Maximum I higher than Maximum II) suggesting cool spots on one or both components.

The basic geometric and photometric parameters of the system were derived by using the unpertubed part of the light curve and applying the Wilson-Devinney code. The adopted parameters for the light curve synthesis were: the spectroscopic mass ratio, the effective temperature of primary component and theoretical values for bolometric albedos and coefficients of limb and gravity darkening.

The derived system parameters were kept fixed for subsequent spot modeling of the light curves. Spot distributions for three different groups of observation dates based on the three spot model have been determined with the Binary Maker 2.0 program.

21. Satellite spectral componets and moving shells in the atmospheres of early type stars (The example of HD 175754). Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM '98. Prague, Czech Republic, September 98

Since 1983 we had seen that the absorption lines of many low ionization potential ions in the UV spectrum of AX Mon presented two satellite absoption components in the violet side of the principal absorption component (0 Km/sec).

In 1991 we have studied the spectrum of HD 50138 and we remarked the absence of spectral lines with radial velocities different than those which we found in 1983. This means that in the cool envelope of AX Mon formed two high density regions, which expand with different radial velocities.

We studied the UV spectra of some Oe stars and we noticed the same phenomena; our study lead us to the idea of a coronal model with one or two independent regions of high density.

So, in this parer we present a first constructing attempt of a model, which represents the complex profile of some spectral lines, forming in an expanding stellar atmposhere, which -apart from a general absorption- also presents an absorbing and an external emission shell. 

22. A simple model for the complex stucture of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 1999

Mελετώντας μια σειρά από αστέρες, φασματικών τύπων Be και Oe από το 1983 μέχρι σήμερα, παρατηρήσαμε στα UV φάσματά τους ένα πλήθος φασματικών γραμμών απορρόφησης που δεν προβλέπονταν από την κλασική θεωρία.

Tις επιπλέον αυτές γραμμές απορρόφησης, που δεν αντιστοιχούσαν σε κανένα ιόν, θεωρήσαμε ότι αποτελούν δορυφορικές συνιστώσες γνωστών φασματικών γραμμών του αντίστοιχου φάσματος και ερμηνεύσαμε το φαινόμενο σαν ύπαρξη στις συγκεκριμένες περιοχές δυναμικών ιονισμού ανεξαρτήτων πυκνωμάτων ύλης κινουμένων με εντελώς διαφορετικές ακτινικές ταχύτητες.

Tο πρόβλημα που δημιουργεί η παραδοχή μας αυτή εστιάζεται στο εξής: «Eίναι δυνατόν μια τέτοια δομή ανεξάρτητων πυκνωμάτων ύλης σε διαφορετικές περιοχές του κελύφους των Be και Oe αστέρων να δημιουργεί το σύνθετο προφίλ των φασματικών γραμμών τους;»

H απάντηση είναι Nαι! Πολλοί ερευνητές μελέτησαν τον φυσικό μηχανισμό δημιουργίας πυκνωμάτων ύλης μέσα στις ατμόσφαιρες αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων.

Έτσι, μετά από πολυετείς επίμονες και επίπονες έρευνες δομήσαμε ένα -αρχικά απλό- μοντέλο, που περιγράφουμε στην παρούσα εργασία, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αναπαραγάγει όχι κάποιες, αλλά το σύνολο των πολύπλοκων φασματικών γραμμών αστέρων προγενέστερων φασματικών τύπων Be και Oe.

23. From Pythagoreans to Kepler. Earth does not occupy the center of our Universe. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 1999

Aπό τα πανάρχαια χρόνια, στις δοξασίες των αρχαίων λαών, η Γη θεωρούνταν επίπεδη, επιπλέουσα επί των υδάτων, κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και του Σύμπαντος γενικότερα. Aυτές οι δοξασίες έδωσαν γένεση στο λεγόμενο γεωκεντρικό σύστημα και στις ιερές κυκλικές τροχιές. Όμως, οι φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Eλλήνων φιλοσόφων και στοχαστών αμφισβήτησαν την ορθότητα του γεωκεντρικού συστήματος αντιπροτείνοντας το αντίστοιχο ηλιοκεντρικό. Kύριοι εισηγητές αυτών των «αιρετικών» για την εποχή απόψεων μπορούν να θεωρηθούν οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι Φιλόλαος, Hρακλείδης, Iκέτας, Έκφαντος, κυρίως, όμως, ο Aρίσταρχος ο Σάμιος, που έθεσε τον Ήλιο στη θέση του κεντρικού πυρός των Πυθαγορείων.

Tο γεωκεντρικό σύστημα, δέσποζε για αιώνες, κυρίως κάτω από το βάρος των απόψεων του Aριστοτέλη, και μόλις τον 16ο αιώνα ο Πολωνός μοναχός-αστρονόμος Nικόλαος Kοπέρνικος ανέσυρε από τη λήθη τις ηλιοκεντρικές θεωρίες των αρχαίων Eλλήνων και έγινε ο νέος εισηγητής της  ηλιοκεντρικής θεωρίας, την οποία, όμως, θεμελίωσε με τους τρεις νόμους του ο σπουδαίος Γερμανός αστρονόμος Γιοχάνες Kέπλερ (Johannes Kepler).

24. Democritus' Cosmological proposals and Modern Physics. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 1999

Eίναι σε όλους γνωστή η ανατροπή των μέχρι πρότινος αποδεκτών φυσικών απόψεων περί της συγκροτήσεως και της φύσεως της αισθητής συμπαντικής πραγματικότητας. H αναθεώρηση των ιδεών μας για φυσικές έννοιες με κοσμολογική σημασία, όπως αυτές της ύλης, της μάζας, του χώρου, των διαστάσεων και του χρόνου, διαμόρφωσαν μια νέα άποψη γι' αυτό που ονομάζουμε αισθητό και παρατηρήσιμο Σύμπαν.

Oμοίως είναι γνωστές πλέον οι αναπτυσσόμενες νέες κοσμολογικές προτάσεις -για παράδειγμα Kοσμολογία Linde- που προϋποθέτουν την ύπαρξη μιας σειράς επάλληλων και ανεξάρτητων κόσμων, οι οποίοι συγκροτούν μια συμπαντική πολλαπλότητα «κοσμικών φυσαλίδων». Kάθε μία απ' αυτές πιθανότατα δημιουργείται μέσω σημειακών ιδιομορφιών και εξελίσσεται στα πλαίσια των δημιουργούμενων «οπών».

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του Δημόκριτου, αλλά και του δασκάλου του Λεύκιππου, πάνω στο πλέγμα αυτών των θεμάτων, παραβάλλοντάς τες με τις αντίστοιχες σύγχρονες επιστημονικές απόψεις. Oυσιαστικά υποστηρίζουμε ότι οι βασικές ιδέες της Σύγχρονης Kοσμολογίας προέρχονται από τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Αυτή είναι μια θέση, που προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε με αδιάσειστα επιχειρήματα, παραθέτοντας τα πρωτότυπα κείμενα σε αντιπαραβολή με τις θέσεις που πρεσβεύει η Σύγχρονη Kοσμολογία.

25. Ancient Macedonia and its calendars. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

As a result of the conquest of Alexander the Great, the Ancient Macedonian calendar became the most widely propagated among all the luni-solar Greek calendars. However, despite its spread, two similar calendrical systems developed and used within Macedonia itself during the Roman occupation of Greece. The older used the so-called "Macedonian year". This system started in 148 B.C. underline the importance of the victory of the Roman Consul Quintus Caecilius Metellus against the king of Macedonia Phillippus Andriscus. The younger calendrical system used the "respectable year" bearing its name from Octavius Augustus. Its starting point was the date of the catalytic victory of Octavius Augustus against Marcus Antonius and Cleopatra at Action (31 BC).

The Macedonian calendar outside Macedonia, in any case, survived among the calendrical systems of several Asiatic and Egyptian cities for centuries after Alexander the Great.

26. The calendars of the Christian World. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

The three basic calendrical systems are the lunar, the solar and the lunisolar. The Christian world adopted the solar calendrical system following the legacy of the Roman Empire, initially in the form of the Julian calendar of Sosigenes and, after 1582 A.D. the Gregorian calendar of L. Lilio and C. Clavius.

The Orthodox countries adopted the Gregorian calendar only in the 20th century, but the majority of their Churches still adhere to the Julian calendar. However, the Oecumenical Patriarchate of Constantinopole adopted a "rectified Julian" calendar, very similar to the Gregorian calendar, but even more accurate, with an average duration of the tropical year of 365.24222222... days.

27. The Ibo's seasonal calendar. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

The Ibo tribe of Biafra, Nigeria, uses a ten-month seasonal calendar which is totally defined by the climatological conditions. This calendar consists of 10 months of 32 days each, so it falls short 45 days from the tropical year. The reason is that during the omitted period (January and February of our calendar) the tribe remains idle due to the excessive heat!

At least in its basis concept, this calendar resembles to the original Roman calendar of Romulus, where the corresponding months of January and February, that is the period from the middle of winter until the beginning of spring, were not counted in the year, since no agricultural activities were taken place. The Ibo's seasonal calendar is unique in that no other calendar with 32-day months exists in the world.

28. The Cosmological Views of Democritus and Modern Physics. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

As it is known today, the scientific notion of space is closely connected with the natural properties of space. The description of space through its properties consists a topic of Geometry, and the best known form of space is the one described by the Euclidean Geometry. But, beyond the known Euclidean space, the great mathematicians Lobatschewski and Riemann built two non Euclidean Geometries that describe the respective properties of two independent and different spaces, which bear their names.

In this paper, we present some of the very interesting physical thoughts and cosmological views of Democritus, and Leucippus too, on these subjects comparing them to the corresponding modern astrophysical aspects.

29. From Pythagoreans to Kepler. The contest between the Geocentric and Heliocentric System. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

From the earliest years, in the beliefs of the ancient people, Earth was considered flat, floating on the waters, the center of our Solar System and of the Universe. These beliefs generated the so-called geocentric system and the ‘‘holy'' circular orbits. However, the philosophical ruminations of the ancient Greek philosophers and thinkers questioned the geocentric system, proposing instead the heliocentric. As the principal introducers of these, ‘heretic' for the times, views, we can consider the Pythagoreans Philolaos, Heraclides, Hicetas, Ecphantos, but mainly Aristarchus of Samos, who placed the Sun in the position of the ‘central fire' of the Pythagoreans.

The geocentric system, reworked by Claudius Ptolemaeus (Ptolemy), was the dominant one for centuries, mainly under the prestige of the Aristotelian views, and only during the 16th century the Polish monk-astronomer Copernicus retrieved from the oblivion the heliocentric theories of the ancient Greeks and became the new introducer of the heliocentric theory we accept today.

30. The calendars in Russia after the adoption of Christianity. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

The Byzantines had their first contact with the Russians after an attack of the latter against Constantinopolis in 860 A.D.

The Byzantines gave to them a lot of privileges and a kind of an alliance between the two nations was formed.

The alliance was strengthened with a princely marriage between czar Vladimir and princess Anna (989 A.D.). This marriage conduced to the adoption of Christianity in Kiev.

The Russians adopted also the Cyrillic alphabet and the Julian calendar because of its connection with the holidays of the new religion.

In 1918, Lenin substituted the Julian with the Gregorian calendar, while in 1929 the government tried to replace the seven-day week and changes the duration of the months. This modified calendar was used till 1940, when replaced by the Gregorian calendar.

31. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 36861. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

In this paper we present the application for the star HD 36861 of the atmospheric model first announced at the 1998 JENAM in Prague, at the Hellenic Astronomical Conference in Samos and also submitted in Symposium 205 of the I.A.U.

We also present the initial conclusions that are supported by the results of this process. This work is a part of a wider study of the gas shells of early type stars, in order to classify them systematically.

32. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 152408. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

In this paper we present the application for the star HD 152408 of the atmospheric model first announced at the 1998 JENAM in Prague, at the Hellenic Astronomical Conference in Samos and also submitted in Symposium 205 of the I.A.U.

We also present the initial conclusions that are supported by the results of this process. This work is a part of a wider study of the gas shells of early type stars, in order to classify them systematically.

33. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 66811. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000

In this paper we present the application for the star HD 66811 of the atmospheric model first announced at the 1998 JENAM in Prague, at the Hellenic Astronomical Conference in Samos and also submitted in Symposium 205 of the I.A.U. We also present the initial conclusions that are supported by the results of this process. This work is a part of a wider study of the gas shells of early type stars, in order to classify them systematically.

34. A final consideration of the developing velocity fields in the gaseous envelope of the star HD 50138. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece

We present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star HD 50138. Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope. The first time we presented this model was in JENAM '98 in Prague. Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

35. Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star HD 66811 (ζ Puppis). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece

In this paper, we present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star 66811 (ζ Puppis). Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope. The first time we presented this model was in JENAM'98 in Prague. Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

36. La mesure du temps et les Constellations». International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (προσκεκλημένo ομιλητής)

Ou remonte dans le temps la denomination des Constellations? Existe-t-il une relation entre le temps et la mythologie des Constellations celeste? Au-dela de la mythologie grecque, il semble que la denomination des Constellations de l' hemisphere nord a ete un processus dynamique qui a evolue au fil des siecles.

Les equinoxes et les solstices, c'est-`a-dire les quatre positions caracteristiques du soleil dans l' ellipse, marquent le debut des saisons de l' annee; en meme temps cependant, ils ont ete identifies au fil des siecles aux principales Constellations, qui se succedaient avec l' ecoulement du temps a cause des phenomenes de modification de l' axe de la Terre.

Nous notons cependant que la formation particulierement des douze Constellations du cycle du zodiaque fut un processus dynamique qui a evolue au fil des millenaires.

Bien que queques chercheurs affirment que les Constellations tirent leur nom de leur dessin, la plupart considerent qu' elles ont ete utilisees comme signes celestes avec des appellations tirees de la mythologie et de l' histoire des peuples ancients. Touts les 2140 ans les Constellations du zodiaque qui determinent les quqtre principales positions du Soleil dans l' ellipse changent et touts les 25800 ans chaque Constellations, apres avoir fait un cycle complet, revient a sa place initiale.

Nous savons donc que le 1 er millenaire avant J.-C. correspond a l' ere du Belier, qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ere des Poissons et nous rentrons dans l'ere du Verseau. En fait, 2000 ans apres la naissance du Christ l' equinoxe du printemps aura lieu lorsque le Soleil rentrera dans le signe du Verseau. C'est ce qui caracterise notre epoque comme l'ere du Verseau (mouvement New Age).

37.              Χωροχρονικές μεταβολές-Φυσαλίδες υλοενέργειας. International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών

Σύγχρονες θεωρίες της Αστροφυσικής πιθανολογούν ότι κάποιες τυχαίες χωροχρονικές μεταβολές, προκάλεσαν φυσαλίδες υλοενέργειας. Κάποια απ' αυτές τις φυσαλίδες διέθετε ικανές συνθήκες για να «μεγαλώσει» σύμφωνα με το Πληθωριστικό μοντέλο της Κοσμολογίας. Μ' αυτόν τον τρόπο πιθανολογούμε ότι δημιουργήθηκε η Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) και γεννήθηκε ο Κόσμος μας. Άλλες φυσαλίδες διαλύθηκαν και άλλες δημιούργησαν τους αντιπαράλληλους Κόσμους στο Σύμπαν. Συνεπώς ο Κόσμος μας είναι απλά ένα μικρό κομμάτι μέσα στο Σύμπαν μας ή αν θέλετε το Σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε είναι ένα μικρό κομμάτι μέσα σ' ένα ευρύτερο Πολυσύμπαν!

Όσον αφορά, τώρα, το λεγόμενο επίπεδο Σύμπαν (ή Κόσμο καλύτερα) μάλλον ο δόκιμος όρος είναι Ευκλείδειο. Πέρα από τις άλλες γνωστές μη Ευκλείδειες γεωμετρίες (του Lobatschewsky και του Riemann), ο Κόσμος -στον οποίο ζούμε- είναι χωρικά τρισδιάστατος και έτσι τον αντιλαμβάνονται οι ανθρώπινες αισθήσεις. Ο Ευκλείδης μελέτησε τη γεωμετρία του επίπεδου χώρου και για αιώνες τα «Στοιχεία» του ήταν το βασικό εργαλείο της μελέτης του χώρου. Μόλις τον 19ο αιώνα ο περίφημος Γερμανός Μαθηματικός Γκάους συνέλαβε την ιδέα ότι ο δυσδιάστατος χώρος θα μπορούσε να είναι καμπύλος. Στη συνέχεια ο Lobatschewsky και ο Riemann συνέλαβαν τις μη Ευκλείδειες γεωμετρίες.

38.              La probleme de la nature du temps. International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών

Ο χρόνος αποτελεί μία επιπλέον διάσταση στα πλαίσια ενός ενιαίου και αδιάσπαστου τετραδιάστατου συμπαντικού χώρου τον οποίον ονομάσαμε «χωροχρόνο».

Αυτό όμως που συγκλονίζει τη σκέψη μας είναι το γεγονός ότι, όπως πιστεύουμε σήμερα, κάθε σχήμα και μορφή που υλοποιείται μέσα σ' ένα τέτοιο χώρο, οσονδήποτε διαστάσεων, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Αυτό που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας δεν είναι οι πραγματικές μορφές και τα σχήματα του Σύμπαντος που μας περιβάλλει αλλά οι προβολές τους, οι σκιές τους δηλαδή μέσα και πάνω σε μικρά κομμάτια του Σύμπαντος, που λόγω του μεγέθους τους συμπεριφέρονται σαν Ευκλείδειοι χώροι και ως εκ τούτου γίνονται αντιληπτοί από τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Βεβαίως, είναι φανερό ότι αυτές οι προβολές (σκιές) των πραγματικών μορφών που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας δεν έχουν καμιά σχέση  με τον πραγματικό κόσμο του Σύμπαντος, που προσεγγίζεται μόνο μέσω μαθηματικών σχέσεων. Τελικά, αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι ζούμε μέσα σ' ένα Σύμπαν που δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσω των αισθήσεών μας και ότι αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε δεν είναι παρά μια σκιά αυτού που πραγματικά υπάρχει.

39.              Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star λ Orionis. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 Sept. 2001, Crete, Greece

In this paper, we present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star λ Orionis. Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope.

The first time we presented this model was in JENAM'98 in Prague. Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

•40.              Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 175754. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 Sept. 2001, Crete, Greece

In this paper, we present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star HD175754. Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope. The first time we presented this model was in JENAM '98 in Prague. Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

 

41.              The complex structure of the expanding gaseous envelope of the star HD164794 (9 Sagittarii). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

In this paper, we present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star HD164794 (9 Sgr). Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope. The first time we presented this model was in JENAM'98 in Prague.

Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

 

•42.              Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 45910 (AX Monocerotis). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

In this paper, we present the detailed study of the structure of the gaseous envelope of the star HD 45910 (AX Monocerotis).  Our study is based on a new model, which predicts the existence of corona, as well as the existence of successive shells of matter in different areas of the envelope. The first time we presented this model was in JENAM '98 in Prague.

Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines. This paper is a part of a voluminous work of our team, studying a series of about 150 Oe and Be stars, aiming to extract general conclusions as far as the unresolved problems of the emitting Early Type stars are concerned.

 

43.              A spot model of the contact binary system BH Cas. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

New CCD VRI observations of the W UMa system BH Cas, obtained at Kryonerion Observatory, are presented. New times of minima and ephemeris based on our observations are given. The light curves are analyzed with the Wilson-Devinney program to derive the geometrical and physical parameters of the system. A small O'Connell effect observed in the light curves is explained by introducing a cool spot on the surface of the cool component. The absolute elements of the system are used to study its evolutionary status. The results show that BH Cas is a fairly evolved W-type W UMa system.

 

44.              Prodromic Cosmological Theories of Giordano Bruno. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο (Giordano Bruno, 1548-1600) είναι περισσότερο γνωστός για τον τραγικό του θάνατο στην πυρά εξαιτίας της εμμονής του στις «αιρετικές» για την εποχή ιδέες του, παρά για το συγγραφικό έργο του και τις σημαντικές επιστημονικές απόψεις του. Ο μεγάλος αυτός στοχαστής, θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους, αστρονόμους, μαθηματικούς και αποκρυφιστές της εποχής του, και οι θεωρίες του ήταν προδρομικές της σύγχρονης επιστήμης.

Οι σημαντικότερες θεωρίες του ήταν εκείνες που αφορούσαν στο άπειρο του Σύμπαντος και στην πολλαπλότητα των κόσμων. Στις θεωρίες αυτές απέρριπτε την τότε κρατούσα παραδοσιακή γεωκεντρική Αστρονομία και μάλλον διαισθητικά προχωρούσε πέρα από την αριστάρχεια-κοπερνίκεια ηλιοκεντρική θεωρία, η οποία εξακολουθούσε να υποστηρίζει την ύπαρξη ενός πεπερασμένου Σύμπαντος με τη σφαίρα των απλανών αστέρων.

45.  The famous Star City. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece

Η διεθνώς γνωστή «Πολιτεία των άστρων» (Star City), στα περίχωρα της Μόσχας, συνδέεται με την αστρονομική κοινότητα και τη Διαστημική, αφού αποτελεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοσμοναυτών Γκαγκάριν (G.C.T.C).

Επ' ευκαιρία του Πανευρωπαϊκού Αστρονομικού Συνεδρίου στη Μόσχα (JENAM 2000) είχαμε την ευκαιρία πλήρους ξενάγησης στην ονομαστή Ζβέζντυι Γκοραντόκ, όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι, την «Πολιτειούλα των άστρων», μια περιοχή για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, αφού αποτελεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Ρώσων Κοσμοναυτών και Αμερικανών-Ευρωπαίων αστροναυτών.

Σημειώνουμε ότι είχαμε μια πλήρη ξενάγηση, που περιλάμβανε όλα όσα γνωρίζουμε για την εκπαίδευση των Κοσμοναυτών από τη Διαστημική. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν ο διάσημος Διαστημικός Σταθμός Μιρ, σε φυσικό μέγεθος, που πλέον ανήκει στην Ιστορία της Αστρονομίας και της Διαστημικής, καθώς τόσο αυτός όσο και οι βοηθητικές μονάδες ΚΒΑΝΤ Ι και ΙΙ, ΚΡΙΣΤΑΛ, ΣΠΕΚΤΡ και ΠΡΙΡΟΝΤΑ, ανήκουν στο παρελθόν και ίσως από φέτος αποσυρθούν από τη Star City, μετά την καταστροφή του Μιρ και των παρελκομένων του στον Ειρηνικό Ωκεανό τον Μάρτιο του 2001.

•46.              Non adopted Constellations and astronomical maps. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

Η αναγνώριση των άστρων και των αστερισμών είναι βασική γνώση για τον ικανό παρατηρητή αστρονόμο. Γι' αυτόν τον λόγο οι αστερισμοί είναι καταχωρισμένοι σε αστρονομικούς χάρτες και καταλόγους. Ωστόσο, μελετώντας κατά καιρούς παλιούς αστρικούς χάρτες και καταλόγους, εντοπίζουμε αστερισμούς που δεν αναφέρονται πλέον στις επίσημες αστρονομικές δέλτους.

Πράγματι, εκτός των 88 γενικά παραδεκτών αστερισμών από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, υπάρχουν αρκετοί ακόμα αστερισμοί ή τμήματα αστερισμών, που κατά καιρούς εμφανίστηκαν στη διεθνή Βιβλιογραφία, εκ των οποίων παρουσιάζουμε τους 25 πλέον διαδεδομένους.

Οι 25 μη παραδεκτοί σήμερα αστερισμοί από την Ι.ΑU. παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε τοπικό Αστρονομικό Συνέδριο και ενδιαφέρουν άμεσα την Ιστορία της Αστρονομίας, επειδή υπάρχουν σε παλαιούς αστρονομικούς καταλόγους και χάρτες του ουρανού. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο αξίζει να καταγραφούν και να παρουσιαστούν στους αστρονόμους παρατηρητές του ουρανού.

•47.              Christianum Stellatum Coelum and the zodiacal signs. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

Οι ζωδιακοί αστερισμοί ενδιέφεραν και ενδιαφέρουν ανέκαθεν την Ιστορία και Φιλοσοφία της Αστρονομίας. Στο άρθρο μας αυτό θα αναφέρουμε τη σχέση τους και την ονομασία τους με βιβλικές μορφές και γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Ουσιαστικά κάνουμε μια αναφορά στις προσπάθειες χριστιανών λογίων του 16ου και 17ου αιώνα, όπως ο Julius Schiller (1627)  και ο Caesius (1662), να μετασχηματίσουν τον έναστρο ουρανό αλλάζοντας τις ελληνικές μυθολογικές ονομασίες των αστερισμών με ονόματα και πράγματα από την εβραϊκή, καθώς και τη χριστιανική ιστορία. Μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν καρποφόρησε, αλλά απλώς και μόνον ενδιαφέρει την Αστρονομία και την Ουρανογραφία ως ένα κομμάτι της ιστορίας τους, γι' αυτό τον λόγο και την καταγράφουμε.

•48.              The Chronologies of the Creation. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece

Πόσες άραγε χρονολογήσεις έχουν προταθεί για την αρχή της Δημιουργίας;

Γνωρίζουμε βέβαια ότι η εβραϊκή χρονολόγηση αρχίζει από τις 7 Οκτωβρίου του έτους 3761 π.Χ., αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν ικανοποιούσε ούτε τους διάφορους λογίους ούτε τους χριστιανούς σοφούς. Κατά καιρούς, λοιπόν, προτάθηκαν διάφορες ημερομηνίες από τον Εβραίο ιστορικό Ιώσηπο έως τον Γάλλο ουμανιστή Joseph Scaliger (1484-1558) και τον περίφημο αστρονόμο Johannes Hevelius (1611-1687).

Όχι μόνον οι σοφοί της Εποχής, αλλά και οι χριστιανικές Εκκλησίες όρισαν με αποφάσεις Συνόδων την αρχή της Δημιουργίας.

Στο άρθρο μας αυτό θα παρουσιάσουμε όλες τις προταθείσες -κατά καιρούς- ημερομηνίες, ενώ σημειώνουμε ότι ειδικά η ημερομηνία που πρότεινε ο James Ussher (1581-1656), αρχιεπίσκοπος του Άρμαγκ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή το 4004 και όχι το επαιώνιο έτος 4000, οφείλεται στην πίστη των ιστορικών ότι ο Ηρώδης απεβίωσε το 4 π.Χ. Έτσι πρόσθεσε αυτά τα τέσσερα χρόνια στο 4000 π.Χ. για να είναι πιο ακριβής η χρονολόγησή του σε σχέση με τη Γέννηση του Χριστού, που ο ίδιος όπως και πολλοί χρονολόγοι της εποχής τοποθετούσαν.

•49.              The astronomical implications of the famous astronomical clock of Prague. 5th HELAS Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece

Ένα εξαιρετικό αστρονομικό ρολόι στην πλατεία του Παλαιού Δημαρχείου στο ιστορικό κέντρο της Πράγας, χρονολογείται από την εποχή του Τύχωνα Μπραχέ και του Κέπλερ και δείχνει τρεις ανεξάρτητες κινήσεις σε συμφωνία με το γεωκεντρικό σύστημα: Την ημερήσια και την ετήσια κίνηση του Ήλιου, καθώς και τις φάσεις της Σελήνης.

Τα διαφορετικά χρώματα στην πλάκα του αστρονομικού ρολογιού έχουν το καθένα τη δική του σημασία, πράγμα που αναλύουμε. Αναφέρεται το λυκαυγές και το λυκόφως και η όλη κατασκευή δείχνει τρεις ανεξάρτητες κινήσεις:

-Την κίνηση του Ήλιου κατά τη διάρκεια μιας μέσης ηλιακής ημέρας.

-Τη μέση περιφορά της Σελήνης κατά τη διάρκεια ενός συνοδικού (σεληνιακού) μήνα.

-Τη φαινόμενη ετήσια περιφορά του Ήλιου γύρω από τη Γη πάνω στην εκλειπτική.

•50.              Moschophoros-Kriophoros and ICTHYS. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

Η φαινόμενη πορεία του Ήλιου στην εκλειπτική χαρακτηρίζεται από τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, ανά δύο για τις ισημερίες και τις τροπές. Από τους ζωδιακούς αστερισμούς που τα χαρακτηρίζουν υπολογίζουμε και τις διάφορες αστρικές «εποχές». Στην εργασία μας αυτή υποστηρίζουμε ότι οι περισσότερες γλυπτές παραστάσεις των αρχαϊκών ταύρων καθώς και ο γλυπτός Μοσχοφόρος στον αθηναϊκό Παρθενώνα υποδηλώνουν την αστρική εποχή του Ταύρου.

Αντιστοίχως ο λίθινος Κριοφόρος στον ναό του Απόλλωνα στο Κούριο στην Κύπρο, ο Ερμής Κριοφόρος σε όλες τις γλυπτές παραστάσεις του και στη συνέχεια, η μεταλλαγή του ως Καλός Ποιμένας αντιστοιχούν στην αστρική εποχή του Κριού. Τέλος, ο ιχθύς σε όλες τις χριστιανικές κατακόμβες και ο ΙΧΘΥΣ από το δάπεδο της εισόδου του Μητροπολιτικού Οίκου στην Κάλυμνο υποδηλώνουν και υπονοούν τόσο τον Ιησού Χριστό (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), όσο και την αστρική εποχή των Ιχθύων.

•51.              The Calendar of the Greek Orthodox Church. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece.

At the Orthodox Church Council in 1923 in Constantinoupolis a proposal concerning the reform of the calendar, elaborated by the Serbian astronomer Milutin Milankovic together with professor Maksim Trpkovic, was submitted, providing for a more exact calendar than the Gregorian one.

Instead of three days in 4 centuries one should omit 7 days in 9 centuries or 0.0077 days per year. This means that only 2 years out of 9 ending the centuries, would be leap years. The rule is that those years whose ordinal number ends with two zeros are leap years only provided that the number of centuries they belong to, divided by 9, yields the remainder 2 or 6.  For instance the year 2000, ending the 20th century, is a leap year since 20 divided by 9 equals to 2 plus the remainder 2.

Milankovic's proposal implies a much smaller difference, with respect to the true tropical year, than Gregorian calendar. Further improvements concerning the approaching to the duration of the tropical year are not necessary since that duration itself undergoes changes over longer periods.

•52.              A new model of density layers of matter to the expanding gaseous envelops of Oe and Be stars. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

As it is already known, the spectra of many Oe and Be stars present Discrete Absorption Components (DACs) which, because of their profiles' width as well as the values of the expansion/contraction velocities, they create a complicated profile of the main spectral lines. This phenomenon is very pronounced in the Oe stars. This fact is interpreted by the existence of two or more independent layers of matter, in which the main spectral lines are created.

The presence of these density layers, as well as the presence of the absorption spectral lines of N V, C IV, N IV and Si IV, lead us to accept a coronal model for the structure of the envelope, that must allow the existence of many independent absorbing density regions, that expand with different velocities.

In this paper we present a first approximation to a mathematical model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars, formed in a expanding stellar atmosphere which consists of a number of independent absorbing density shells, followed by an emission shell and an external general absorption shell. This atmospherical model was announced for the first time at the JENAM' 98 in Prague and its applications were presented at the JENAM 2000 in Moscow.

 

53.              The complex structure of the expanding gaseous envelope of the Be star HD 45910 (AX Monocerotis). IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

In this paper we present the detailed analysis of the complex structure of the gaseous envelope of the Be III star HD 45910 (AX Monocerotis). Our study is based on the coronal model, proposed by Danezis et al., announced for the first time at the JENAM' 98 in Prague and also submitted in IAU Symposium 210 (Uppsala 2002).

This model suggests that the star's envelope consists of many independent absorbing density regions, followed by an emitting and finally an external general absorption shell. The model reproduces the profiles of all the spectral lines of Oe and Be stars, that we have studied until now.

In this paper we intend to test the proposed model by comparing its result deriving from it with the results of previously published papers, as well as to extract some first general conclusions about the accurate values of the expansion/contraction velocities and the rotation velocities of the atmospheric shells of the star.

•54.              The complex structure of Hα regions in the gaseous envelope of the Be V stars. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

In this paper we study the regions of a great number of Be V stars, where the Hα spectral line is created. Our study is based on the coronal model, proposed by Danezis et al., announced for the first time at the JENAM '98 in Prague and also submitted in IAU Symposium 210 (Uppsala 2002). This model suggests that the star's envelope consists of many independent absorbing density regions, followed by an emitting and finally an external general absorption shell. The model reproduces the profiles of all the spectral lines of Oe and Be stars, that we have studied until now.

In this paper we intend to test the proposed model by comparing its result deriving from it with the results of previously published papers, as well as to extract some first general conclusions about the accurate values of the expansion/contraction velocities and the rotation velocities of the regions where the Hα spectral line is created. This paper is a part of an extended work, where we study the regions where the Hα spectral line is created, in about 130 Be stars of all the spectral types and luminous classes.

 

•55.              The complex structure of Mg II regions in the gaseous envelope of the BeV stars. IAU Symp. 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

In this paper we study the regions of a great number of Be V stars, where the Mg II resonance lines are created. Our study is based on the coronal model, proposed by Danezis et al., announced for the first time at the JENAM' 98 in Prague and also submitted in IAU Symposium 210 (Uppsala 2002). This model suggests that the star's envelope consists of many independent absorbing density regions, followed by an emitting and finally an external general absorption shell. The model reproduces the profiles of all the spectral lines of Oe and Be stars, that we have studied until now.

In this paper we intend to test the proposed model by comparing its result deriving from it with the results of previously published papers, as well as to extract some first general conclusions about the accurate values of the expansion/contraction velocities and the rotation velocities of the regions where the Mg II resonance lines are created. This paper is a part of an extended work, where we study the regions where the Mg II resonance lines are created, in about 120 Be stars of all the spectral types and luminous classes.

 

•56.              Hyperionization and emission phenomena in the coronal and post-coronal regions of the moving atmospheres of the Oe star HD 66811 (ζ Puppis). IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

In this paper we study the regions of the O4 I(n) star HD 66811 (ζ Puppis), where the resonance spectral lines N V, C IV, N IV and Si IV are created. Our study is based on the coronal model, proposed by Danezis et al., announced for the first time at the JENAM' 98 in Prague and also submitted in IAU Symposium 210 (Uppsala 2002). This model suggests that the star's envelope consists of many independent absorbing density regions, followed by an emitting and finally an external general absorption shell. The model reproduces the profiles of all the spectral lines of Oe and Be stars, that we have studied until now.

We intend to test the proposed model by comparing its result deriving from it with the results of previously published papers, as well as to extract some first general conclusions about the accurate values of the expansion/contraction velocities and the rotation velocities of the regions where the N V, C IV, N IV and Si IV resonance lines are created.

•57.              The complex structure of Mg II and Si IV regions in the gaseous shell of the Be star HD50138. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002

In this paper we study the regions of a great number of the Be8V star HD 50138, where the Mg II and Si IV resonance lines are created. Our study is based on the coronal model, proposed by Danezis et al., announced for the first time at the JENAM' 98 in Prague and also submitted in IAU Symposium 210 (Uppsala 2002). This model suggests that the star's envelope consists of many independent absorbing density regions, followed by an emitting and finally an external general absorption shell. The model reproduces the profiles of all the spectral lines of Oe and Be stars, that we have studied until now.

In this paper we intend to test the proposed model by comparing its result deriving from it with the results of previously published papers, as well as to extract some first general conclusions about the accurate values of the expansion/contraction velocities and the rotation velocities of the regions where the Mg II and Si IV resonance lines are created.

•58.              A new I-filter photometric study of the sdB Binary HS0705+6700. New Directions for Close Binary Studies: The Royal Road to the Stars. Çanakkale Onsekiz Mart University. Dardanos Çanakkale (Turkey), 24-28 June, 2002

The first complete light curve of the eclipsing sdB binary HS0705+6700 in the I filter, obtained from CCD observations, is presented. Six new times of minima are given. The light curve is analyzed using the Wilson-Devinney code and new geometric and photometric elements are derived. These elements, combined with the available spectroscopic data, yield the absolute parameters of the system, which make it possible to built a detailed model of the system. Our results are in good agreement with those found from photometric studies in other filters.

 

•59.              The fall of a meteorite at Aegos Potami in 467 BCE. Astronomy Workshop: New Directions for Close Binary Studies: "The Royal Road to the Stars". Dardanos, Çanakkale (Turkey), Onsekiz Mart University Astrophysics Observatory, 24-28 June 2002

Cosmic catastrophes have been associated from time to time with the fall of celestial objects on the Earth. From the writings of ancient Greek authors, we know that during the second year of the 78th Olympiad, i.e. the year corresponding to 467/466 BCE, a very large stone meteorite fell at Aegos Potami, in the Galipoli Peninsula (Eastern Thrace), and it was being worshipped by the Herronesians until at least the first Century CE.

 Its fall was not associated with some cosmic catastrophe; however, it was believed to have foretold the terminal defeat of the Athenians by the Spartans in 405 BCE in the shore of Aegos Potami, which brought to an end the Peloponnesian War in favor of Sparta.

•60.              The fall of an aerolith at Aegos Potami (467 B.C.). Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002

It is the improved-completed above article devoted to the "Echoes of the Cosmic Catastrophic Events", since this was the title and the purpose of the Tartu's Xth SEAC-2002 Conference, 27 August -1 September 2002. It is true that cosmic catastrophes have been associated from time to time with the fall of celestial bodies on the Earth. From the writings of the ancient Greek philosopher and author Anaxagoras, we know that during the second year of the 78th Olympiad, i.e. the year corresponding to 467/466 BCE, a very large aerolith fell at Aegos Potami, in the Gallipoli Peninsula (Eastern Thrace).

This meteor was being worshipped by the Herronesians until at least the first Century CE. Its fall was not associated with some cosmic catastrophe; however, it was believed to have foretold the terminal defeat of the Athenians by the Spartans in 405 BCE in the shore of Aegos Potami, which brought to an end the Peloponnesian War in favor of Sparta.

We visited the place in the Gallipoli Peninsula (Eastern Thrace), after a Conference in Çanakkale (Turkey), but we didn't find anything from the aerolith remnants.

•61.              The "Dragon houses" of Euboea as ancient megalithic Observatories. Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002

In the Oche Mountain and in other places of southern Euboea, 22 mysterious megalithic buildings are preserved in good condition. They are known as "Drakospita" (=Dragon Houses) and their builders, their technique and their purpose are unknown. We postulate that they, and especially the best-preserved one (that of Oche) were holy buildings dedicated to the worship of Teleia Hera (the "Perfect Hera"), the protector of marriage (a goddess corresponding to the Roman Juno). The local tradition helds that these structures were built by dragons, and that here resided the king of the Cyclops. The reason is simple: only giants, dragons or Cyclops were capable of transporting the huge rocks that were used for its construction. We think that the true constructors were the Dryops, an ancient prehellenic tribe worshipping the goddess Hera.

 If the Drakospita were dedicated to Hera, this leads us to certain connotations. We must not forget that, according to the Greek mythology, Hera was the symbolic personification of the celestial / atmospheric disturbances. This view connects Hera with the celestial phenomena contradicting the other view, which considers the goddess the protector of marriage and Earth. According to the first view, we present arguments that at least the Drakospito of Oche was not only a place of worship of Hera, but in addition an ancient megalithic prehellenic observatory of the celestial phenomena.

•62.              Are the unknown Greek Pyramids old Observatories? Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002

The "Dragon Houses" ("Drakospita"), the pyramids and the megalithic structures in general create always a special interest.

We postulate that, as happens with the Drakospita of Euboea, the Dryops probably constructed the pyramid-like structures of Argolis, since it is known that, in addition to the Euboea and the Cyclades islands this peculiar prehellenic people settled also to Argolis, where they founded the city of Asine.

We also propose that the pyramids of Argolis and in particular the pyramid of Hellenikon were very likely, besides being a burial monument or guard house, one of the first meridian observatories. We urge the archaeologists and the historians to examine this possible astronomical use and we are open at all kinds of cooperation with specialists as far as the research of these pyramid-like structures is concerned.

63.              17th Century Physics Beliefs and the first mechanical clock of Athens. XXI Scientific Instrument Symposium, National Hellenic Research Foundation, Athens 9-14 September 2002

Throughout the 17th century, a century that witnessed a revolution in Natural Sciences and the introduction of technology, new concepts contributed to the development of a new natural philosophy. The Universe was then thought to be a well-winded up clock, a concept that respectively fed the growth of a technology, able to manufacture mechanical clocks.

The new instruments were able to count the hours on a continuous basis, independently from the celestial motion. European cities, one by one, were equipped with big mechanical clocks placed on special towers or steeples where everyone could see. Athens in turn, though still under the Ottoman Empire in 1814, acquired her first mechanical clock as a present from Lord Elgin.

64.              Από την Κοσμογονία στη Σύγχρονη Κοσμολογία. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο. «Η Φυσική στον 20ό αιώνα». Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πέρδικα Θεσπρωτίας 4-6 Απριλίου 2003. (Προσκεκλημένος ομιλητής)

Οι αρχαίοι Έλληνες φυσιολόγοι ήταν οι πρώτοι σοφοί που στοχάστηκαν και κατανόησαν την Κοσμογονία σε ασύλληπτο για την εποχή βάθος. Από τα βάθη των αιώνων ο μύστης Ορφέας στους Ορφικούς Ύμνους περιγράφει τη δημιουργία του Σύμπαντος.  Ο Ορφισμός ομιλεί για το Χάος που συμπυκνώνεται στο γιγαντιαίο κοσμικό αυγό. Αυτό το κοσμικό αυγό άνοιξε στα δύο, έσπασε και σχηματίστηκε ο Κόσμος, το λεγόμενο Ορφικό Σύμπαν, το οποίο:

Δημιουργήθηκε από μόνον του, όχι από κάτι που προϋπήρχε.

Επομένως το Σύμπαν έχει μία αρχή.

Επειδή ακριβώς έχει μία αρχή, ταυτόχρονα με τη Δημιουργία γεννήθηκε και η    έννοια του χρόνου.

Ο θεός Φάνης -το φως- έλαμψε και φώτισε τον σκοτεινό Κόσμο.

Το Ορφικό Σύμπαν εξελίσσεται βάσει θεμελιακών νόμων.

Για τους σύγχρονους αστροφυσικούς οι αρχές οι αρχές της Ορφικής Κοσμολογίας κατά έναν περίεργο τρόπο συμπίπτουν εννοιολογικά με τη σημερινή -και επικρατέστερη- άποψη για τη δημιουργία του Σύμπαντος μέσω της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang).

Η θεωρούμενη σταδιακή εξέλιξη του Σύμπαντος σηματοδοτείται από συγκεκριμένα και σημαντικά φυσικά γεγονότα που το οδήγησαν στη σημερινή μορφή του.

65.              Προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών», Πανεπιστήμιο Αθηνών-Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003, σελ. 177-181.

Η εισήγησή μας για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών βασίζεται στις απαντήσεις-απόψεις σαράντα φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ερώτημα που τέθηκε στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου (2002-2003) επικεντρωνόταν στον τρόπο -όπως αυτοί τον ήθελαν- της διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών. Ταυτόχρονα όμως απάντησαν και σε διάφορα άλλα ερωτήματα πάνω στη δομή και στη μορφή της αντίστοιχης διδασκαλίας.

Μ' αυτόν τον τρόπο έδωσαν τη δυνατότητα στον εισηγητή να ομαδοποιήσει και να παρουσιάσει ενιαία τις διάφορες απαντήσεις-απόψεις των σαράντα φοιτητών, που συνειδητά επέλεξαν και παρακολουθούσαν ανελλιπώς - από τους συνολικά εκατό φοιτητές που το προτίμησαν - το προαιρετικό μάθημα της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των).

66.              SACs phenomena in early type stars. JENAM 2003, Budapest. August 2003

As it is already known, the spectra of many Oe and Be stars present Satellite Absorption Components (SACs), sometimes named Discrete Absorption Components (DACs). In this paper we present a mathematical model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars that present SACs.

This model presupposes that the regions, where these spectral lines are formed, are not continuous but consist of a number of independent absorbing density layers of matter, followed by an emission region and an external general absorption region. When we fit the spectral lines that present SACs, we can calculate, for the regions where the SACs are formed, the values of the apparent rotation and expansion / contraction velocities, as well as the values of ξ, which is an expression of the optical depth.

67.              SACs phenomena in MgII regions of 40 BeV stars E. Lyratzi, JENAM 2003, Budapest. August 2003

In this paper we present the study of the UV Mg II resonance lines of 40 BeV stars' spectra, using the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their ξ value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

68.              SACs phenomena in SiIV regions of 50 BeV stars. JENAM 2003, Budapest. August 2003

In this paper we present a study of the UV SiIV resonance lines of 50 BeV stars' spectra, using the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003).

This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their ξ value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

69.              The complex structure of hyperionization regions of the Oe star HD 175754. JENAM 2003, Budapest. August 2003

In this paper we present a study of the UV resonance lines SiIV, CIV, NV and the NIV line (λ 1718.80 Å) of the Oe star HD 175754, using 7 spectrograms, taken by IUE, between September 1978 and August 1981. We reproduced the above mentioned lines by the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003), which is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created.

We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their ξ value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with time.

70.              The complex structure of SiIV regions of the Oe star λ Orionis. JENAM 2003, Budapest. August 2003

Ιn this paper we present a study of the SiIV resonance lines in UV of the Oe star λ Orionis, using spectrograms, taken by IUE, in different epochs. We reproduced the above mentioned lines by the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003), which is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their ξ value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with time.

•71.              Discontinuous structrures in early type stars' atmospheres Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens

As it is already known, the spectra of many Oe and Be stars present Satellite Absorption Components (SACs), sometimes named Discrete Absorption Components (DACs). In this paper we present a mathematical model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars that present SACs. This model presupposes that the regions, where these spectral lines are formed, are not continuous but consist of a number of independent absorbing density layers of matter, followed by an emission region and an external general absorption region. When we fit the spectral lines that present SACs, we can calculate, for the regions where the SACs are formed, the values of the apparent rotation and expansion / contraction velocities, as well as the values ξ, which is an expression of the optical depth.

72.              Discontinuous phenomena in MgII regions of BeV stars, Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens

In this paper we present the study of the UV Mg II resonance lines of 40 BeV stars spectra, using the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

73.              Discontinuous phenomena in SiIV regions of BeV stars, Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens

In this paper we present a study of the UV SiIV resonance lines of 50 BeV stars spectra, using the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

74.              Discontinuous structure and SACs phenomena in the Oe star's HD 175754 atmosphere. Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens

In this paper we present a study of the UV resonance lines SiIV, CIV, NV and the NIV line of the Oe star HD 175754, using 7 spectrograms, taken by IUE, between September 1978 and August 1981. We reproduced the above mentioned lines by the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003), which is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with time.

•75.  Discontinuous structure of SiIV regions in the Oe star λ Orionis's atmosphere. Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens

In this paper we present a study of the SiIV resonance lines in UV of the Oe star λ Orionis, using spectrograms, taken by IUE, in different epochs. We reproduced the above mentioned lines by the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003), which is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with time.

76.  The Heliocentric System from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to the Emperor Julian. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

The geocentric system, placing our small planet at the center, suited more to the self-centered thought of the ancient savants and dominated for centuries, adopted by the majority of philosophers and astronomers. But this does not mean that there weren't any views supporting the heliocentric system. Before Aristarchus of Samos, seeds of the heliocentric theory exist in the Orphic Hymns and in the teachings of Anaximander and the Pythagoreans. Later, Aristarchus laid the foundation of this theory, which unfortunately did not prevail while the geocentric system which was widely spread under the weight of the views of Aristotle and Ptolemy.

 Nevertheless, it should not be assumed that the faith in the heliocentric system had been forgotten. During the 4th Century A.D., the Emperor Julian (A.D. 336-363), known as the Parabates or Renegade, was a supporter of it. Julian considered the Earth as a planet which, as the rest planets, was revolving around the Sun following a circular orbit. This fact indicates that the Aristarchean theory not only had not been forgotten, but in the 4th Century A.D. had still its followers.

77.  The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Philolaos of Croton. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

The Pythagorean School founded the philosophy of mathematics and physics, correlating the order and harmony of the sounds with the mathematics and the order and harmony of the universe. The Pythagoreans were basically astronomers, but they studied the planetary distances in analogy to a celestial musical harmony, which was being produced by the harmonical sounds.

    The Pythagorean hypotheses were made known to a wider audience in the middle of the 5th Century B.C. by Philolaos (450-400 B.C.), who systematized Pythagorism and wrote a synopsis of the Pythagorean philosophy. Philolaos conceived the idea of the philosophy of the limit and the infinity, and of the harmony between them. He argued that the universe is one and it was created gradually starting from the middle, while he considered that the fire was at the center and beyond it he placed the antichthon, the Earth, the Moon, the Sun the five then known planets and the sphere of the fixed stars.

Thus, around the central fire ‘dance' ten celestial bodies, in order to reach the holy (for the Pythagoreans) number 10. Philolaos, by doubting the traditional geocentric cosmology, paved the ground for the heliocentric theory of Aristarchus, who with this theory would question clearly and totally the central role of our small planet in the universe

•78.  The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Iketas, Ecphantos and Heraclides of Pontos. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

In addition to the hypotheses of Philolaos of Croton, who contributed with his work to a wider knowledge of the Pythagorean views, other students of Pythagoras, such as Hiketas of Syracuse, Ecphantos of Syracuse and Heraclides of Pontos, formulated pioneering views on the planetary issue.

Hiketas was the first who argued that the heavens, the Sun, the Moon and the stars are motionless and the only moving body is the Earth. Indeed, according to Cicero, he was supporting the theory of the rotation of the Earth on its axis. A true breakthrough for his era.

 Moreover, it seems that this same theory was also supported by Ecphantos and Heraclides; both were considering the Earth as moving through space and rotating simultaneously. Therefore, the students of Pythagoras were the ones who assigned to our planet its true position and motions, while at the same time they supported a pyrocentric planetary theory, which at the very least facilitated Aristarchus of Samos to express his own heliocentric theory.

•79.  The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Ancient Greek Writers and the Modern Greek References in Favor of Him. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

Initially, as a loan from the international bibliography, the heliocentric system was usually being referred to in the Greek bibliography as Copernican, in honor of the astronomer Nicolaus Copernicus who was considered as the introducer of the heliocentric theory. However, careful research by non-Greek astronomers, as well as the persistence of the Greek astronomer Eugene Antoniades (with excellent work in France during the early 20th Century) resulted in several Greek writers and astronomers citing Aristarchus as its first introducer in their pertaining publications.

    In this paper it is presented a collection of the views of Greek writers from the ancient times to the present, who support the discovery of the true system of the world by Aristarchus. All the existing references of the ancient philosophers and doxographers are cited, from the Archimedean Psammites to the references by Aetius and Diogenes Laertius, as well as many of the references of the modern Greek writers and astronomers.

    From the large number of these references it seems logical that the contribution of Aristarchus must be recorded in the Greek astronomical manuals. All Greeks (and not only them) must know that the true introducer of the heliocentric theory was the great mathematician and astronomer Aristarchus of Samos, and that Copernicus was simply its reviver.

•80.  The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Modern International References in Favor of Him. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

In the international bibliography the heliocentric system is usually being referred to as Copernican, in honor of the Polish astronomer Nicolaus Copernicus. Nevertheless, today there are several writers and astronomers in the world who cite as its first introducer Aristarchus of Samos and Copernicus as its mere reviver. Here it is presented a collection of the views of writers in the international bibliography who support the discovery of the heliocentric theory by Aristarchus.

    From the numerous references it is an undoubted fact that the contribution of Aristarchus is recognized not only by the Greek, but by the international astronomical community as well, and it is stated not only in scientific papers but also in the astronomical manuals. All astronomers and many other educated people know by now Aristarchus as the true introducer of the heliocentric theory, while Copernicus was simply its reviver. And, as the majority of the researchers and writers note, the heliocentric system must be referred to from now on as Aristarchean and not Copernican, and this term must also be used in the respective Greek manuals and books.

•81.  The Contribution of the Arabic World in Astronomy. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece.

The development of astronomy was, and still is, a continuous creation of both observations and theoretical calculations. This development continued even after astronomy's flourishment during the Classical and Hellenistic era of antiquity. It did not stop neither during the years of the Roman Empire, nor during the years of the Byzantine Empire.

    In addition the important contribution of Arab astronomers must be presented, since it is in general unknown in the West. The Arabs offered much to astronomy during their hey-day and up to at least A.D.1600. Until the 16th Century A.D. the Arabic world was the world of Science, while nothing analogous existed in Europe which could be compared with the developments in the Arabic/Islamic world.

    The Arabs assisted the transfer of the ancient Greek knowledge in the West. This knowledge first became known from the Arabic translations and subsequently from the prototype Greek texts (the ones that had not been lost). Moreover, the Arab scholars and scientists, along with the Christian scholars of Byzantium, contributed to the prosperity of science, art, medicine and philosophy for at least five centuries and in the large area from Ispahan to Sicily and Spain.

•82.  Astronomy in Byzantium and the West until Copernicus. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

For centuries before Nicolaus Copernicus (1473-1543) astronomy did not show any pioneering scientist, neither in Byzantium nor in Western Europe. Nevertheless, it is a fact that astronomical knowledge was preserved in Byzantium and that the Byzantines commented on and preserved many works of ancient Greek scholars. Especially eminent was the work of Nikephoros Gregoras (1295-1359), who is probably the greatest astronomer of the Byzantine era. Of course, one should not overlook other eminent astronomers of this period, such as Gregorios Khioniades and Constantine Lykites of Trebizon, and the exceptional figure of Georgios Gemistos or Plethon.

In parallel, at the same times in the West wrote Roger Bacon (1220-1292), Albert the Great (1200-1280), Jean Buridan (14th Century), Nicole d' Oresme (1323-1382), Nicolaus Cuzanus (1401-1464) and others. These scientists were the scholars who, after studying the ancient texts, gave with their works the necessary thrust to science in the Medieval Europe. With their astronomical writings, they essentially questioned the authority of Aristotle and the geocentric system, while they rekindled the ideas of Aristarchus about the heliocentric theory.

•83.  Cosmogony and Cosmological Views of the Ancient Greeks and of the Ancient Eastern Civilizations. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

From the most ancient times humans worshipped the cosmic duality of god Sun and mother Earth. Yet, in parallel his worship turned also towards the divine two, Heaven and Gaia/Earth, who were the first divine pair. The basic philosophical question was: who occupies the center of the universe, the Sun or the Earth?

    At the same times were developed the cosmogony ideas of both the ancient Eastern people and the ancient Greeks. The other basic questions, what or who created the universe, the world in which they lived, ought to be answered. Almost all cosmologies of the Eastern people and the ancient Greeks accept the initial cosmic chaos, a formless entity without structure, an abyss or a non-decorated space. From this chaos was created the cosmic egg. The explosion of the cosmic egg, in conditions similar to these of the Big Bang, generated the whole Creation. The meaning of the cosmic egg in the cosmogony myths of all people corresponds to the symbol of totality from which the whole world comes from.

•84.  Astronomical Views of the Ancient Eastern Civilizations and of the Ancient Greeks. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

The shape of the universe (of our world) is concrete for the ancient Eastern people, as well as the positions and the forms of Heaven and Earth. The Egyptians believed that the universe had the shape of a rectangular parallelepiped, at the center of which was Egypt, while the heaven was covered by the lengthy body of goddess Nut, or later of the goddess Athor, the divine cow. The sages of India believed that the universe was restrained over the vacuum by a vast snake, which supported a huge sea turtle, upon which were four elephants carrying the Earth on their backs. Similarly, the ancient Jews thought that the Earth was supported by four columns, without mentioning upon what these columns were standing.

    The Homeric Earth was a flat circular disc surrounded by a vast, roughly circular river, the Ocean. The sky was a metallic dome made of copper or iron, supported by either columns or the Titan Atlas. For this reason the heaven in the Homeric epics is described as polychalkos and iron-made; however it is also full of life, offered by the stars that decorate it.

•85.  Oι κοσμογονικές απόψεις των Dogon. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

Οι κοσμογονικές απόψεις των Dogon μιας νέγρικης φυλής στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής για τη δημιουργία του Σύμπαντος  παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί εμπεριέχουν γνώσεις από τη σύγχρονη Αστρονομία. Οι γνώσεις τους αυτές έγιναν γνωστές στην επιστημονική κοινότητα όταν ο Γάλλος εθνολόγος Marcel Griaule και η συνεργάτης του Germain Dieterlen,  τη δεκαετία του 1930, ηγήθηκαν μιας εθνολογικής-ανθρωπολογικής αποστολής στα χωριά τους και έζησαν μαζί τους τουλάχιστον για 20 έτη.

Οι μύστες της φυλής του αποκάλυψαν τις μυστικές και απόκρυφες γνώσεις της φυλής. Έτσι, σήμερα γνωρίζουμε ότι οι πρωτόγονοι αυτοί κάτοικοι του Μάλι, γνωρίζουν πράγματα που «κανονικά δεν θα έπρεπε να ξέρουν».

Ανάμεσα στις ιδιόμορφες γνώσεις τους ξεχωρίζει η γνώση για την ύπαρξη του -αόρατου με γυμνό μάτι- συνοδού του λαμπρού αστέρα Σείριου, του Σείριου Β. Μήπως αυτοί οι μάλλον πρωτόγονοι κάτοικοι του Μάλι υπήρξαν κληρονόμοι μιας ξεχασμένη γνώσης;

•86.  Μελέτη-καταγραφή ηλιακών ρολογιών. Μια πρόταση ελέγχου. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

Η έρευνά μας αυτή αποτελεί ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα μελέτης και καταγραφής των αρχαίων, βυζαντινών-μεσαιωνικών και νεότερων ηλιακών ρολογιών της Ελλάδος.

Από τη στατιστική έρευνα της σχετικής και όχι πλήρους Βιβλιογραφίας, αλλά και από επιτόπιες έρευνές μας, διαπιστώθηκε μια αριθμητική δυσαρμονία μεταξύ αφενός των αρχαίων και νεότερων ηλιακών ρολογιών της Ελλάδος και αφετέρου των βυζαντινών-μεσαιωνικών και ηλιακών ρολογιών. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μεγάλο πλήθος ηλιακών ρολογιών στις δύο πρώτες κατηγορίες και ένα ελάχιστο αριθμό ηλιακών ρολογιών στη Βυζαντινή περίοδο.

Σ' αυτή ακριβώς την αριθμητική δυσαρμονία επικεντρώθηκε η σχετική έρευνά μας.

•87.  Η μάταιη αναζήτηση του πλανήτη Ηφαίστου. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

Η έρευνα για έναν υποθετικό πλανήτη, ο οποίος με τις παρέλξεις του δημιουργούσε μια μικρή μετατόπιση του περιηλίου του Ερμή προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον κατά τον 19ο αιώνα. Θα ήταν ο εγγύτερος στον Ήλιο πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και του είχε ήδη δοθεί το όνομα Ήφαιστος, από τον διάσημο Γάλλο αστρονόμο Urbain Jean Joseph Le Verrier (1811-1877).

Διάσημοι παρατηρησιακοί αστρονόμοι της εποχής δαπάνησαν πολλές ώρες σε έρευνες για την ανακάλυψή του, μέχρι να αναιρεθεί η θεωρητική στήριξη για την ύπαρξή του με την εφαρμογή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας το 1915. Πράγματι, η ματαιότητα της ανακάλυψης του Ηφαίστου έγινε πλέον φανερή όταν ο Α. Αϊνστάιν με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας ερμήνευσε επακριβώς το έλλειμμα των 43 arcsec στους υπολογισμούς του Le Verrier.

 

•88.  Το αστρονομικό και αριθμητικό μυστήριο των πυραμίδων. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece

Το μυστικό των πυραμίδων απασχολεί τους ερευνητές όλων των εποχών και ιδιαιτέρως, εκτός από τους αρχαιολόγους, και τους αστρονόμους.

Στην εργασία μας αυτή προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες αριθμητικές συσχετίσεις μέσω μιας εκτεταμένης βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στα μυστικά που κρύβουν οι αιώνιες πυραμίδες της Αιγύπτου. Παράλληλα, πρωτότυπα, προσπαθούμε να δείξουμε την αστρονομική συσχέτιση των μεγάλων πυραμίδων της Αιγύπτου, ιδιαίτερα με τον αστερισμό του Ωρίωνα και τους τρεις αστέρες του γνωστούς ως Τρεις βασιλείς ή Τρεις Μάγοι.

•89.  On Modeling SACs Regions in Early Type Atmospheres. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia

We test the ideas that probably DACs are not unknown absorption spectral lines, but spectral lines (satellite absorption components) of the same ion and the same wavelength as a main spectral line, shifted at different Δλ. In addition, DACs are not always discrete absorption spectral lines, but in most cases lines that are blended among themselves as well as with the main spectral line.

This means that when we deal with a significant spectral line, which is accompanied by satellite absorption components, we should not regard them as independent spectral lines, but as a unified formation which must be dealt with as one spectral line splited into a series of components. For these reasons we prefer to name them Satellite Absorption Components (SACs) and not discrete Absorption components (DACs).

•90.  The complex structure of the MGII regions of 40 BeV stars. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia

In this paper we present a study of the UV Mg II resonance lines in 40 BeV stars' spectra. We used the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. We calculated the apparent rotation (Vrot) and expansion/contraction velocities (Vexp) of these density regions, as well as their ξ value, which is an expression of the optical depth. We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

•91.  The complex structure of the Oe star HD175754. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia

In this paper, we present a study of the complex structure of the gaseous envelope of the star HD175754. We used the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines that present SACs (DACs) are created. Specifically, in this paper, using the model, we calculate the contraction or expansion radial velocities of the density shells of matter, as well as their respective rotational velocities and their respective density. The values we obtained for these parameters enable us to set forth some new ideas about the warming mechanisms of the corona and the formation of the emission lines.

 

•92.              A model for the Broad Absorption Line Region in BAL-QSOs. The conference of Euro-asian Astronomical Society, Russian Astronomical conference, July, 2 - 10, 2004, Moscow, Russia

•93.              The complex structure of the MgII λλ 2795.523, 2802.698 A regions of 64 Be stars. 17th International Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France

In this paper, we present a study οf the UV MgII λλ 2795.523, 2802.698 Å resonance lines  in 64 Be stars' spectra. We used the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines, that present SACs (DACs), are created. We calculate the apparent rotation and the expansion/contraction velocities of these density layers as well as the ξ value, that is an expression of the optical depth.

We also present the relation among these parameters and their evolution with the spectral subtype.

•94.              The complex structure of the SiIV λλ 1393.73, 1402.73 A regions of 42 BeV stars.17th International Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France. E. Lyratzi, Ε. Danezis, L.Č. Popovic,  M.S. Dimitijevic, E. Thedossiou, A. Soulikias & A. Antoniou.

•95.              Some spectroscopic methods for astrophysical plasma resarch. 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), August, 23 - 27, 2004, at National Park "TARA", Serbia and Montenegro

Here we will present some spectroscopic methods for emission gas research in the emission line region of Active Galactic Nuclei (AGNs): (1) We will demonstrate the possibility to use the Boltzmann-plot method to estimate the physical conditions in the broad line regions (BLRs) (2) We will discuss the applicability of so called ``Gaussian method'' for spectral line shape investigation of narrow line regions (NLRs) and BLRs; (3) We will present a method to fit the line profiles with a kinematically complex model. We apply a two-component model assuming that the line wings originate in a very broad line region (VBLR) and the line core in an intermediate line region (ILR) of AGNs. The VBLR is assumed to be an accretion disk and the ILR a spherical emission region; (4) Also, a model for fitting of the broad absorption lines in quasars will be discussed.

•96.              Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 175754. JENAM 2004, Spetember, 13-17, 2004, Granada, Spain

•97.              Η ανάπτυξη της Αστρονομίας στην Ιωνία και το Αιγαίο. Οι σύγχρονες εξελίξεις της Φυσικής και η επίδρασή τους στη ζωή και τη σκέψη. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.E.Φ.), Φηρά Σαντορίνης, 21-22 Οκτωβρίου 2004. (Προσκεκλημένος ομιλητής)

Στην Ιωνία και στα νησιά του Αιγαίου, που είχαν άμεση επικοινωνία με τις ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, ωρίμασαν πιο γρήγορα τα φιλοσοφικά ρεύματα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Έτσι, η ερμηνεία του κόσμου, που στηριζόταν στην πίστη ότι οι Θεοί ρύθμιζαν με τις αυθαίρετες παρεμβάσεις τους τα συμβαίνοντα στον κόσμο, δεν ικανοποιούσε ούτε τη γνώση, ούτε τις ηθικές αξιώσεις της εποχής.

Οι φιλόσοφοι παρατηρούσαν τα φυσικά φαινόμενα και η συνεισφορά τους στην αμφισβήτηση των μύθων είναι σημαντικότατη. Ιδιαίτερα τους απασχολούσε το πρόβλημα της «πρώτης αρχής», το ζήτημα της δομής και της υφής του κόσμου μας. Οι διαφορετικές απαντήσεις τους στα ερωτήματα αυτά χαρακτηρίζει και τη φιλοσοφία τους, που μέσω αυτής έθεσαν τα θεμέλια της Αστρονομίας τον 6ο και τους μετέπειτα αιώνες προ Χριστού αιώνες.

•98.  A new modelling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, 5th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes in Astrophysics (V SCSLSA) Vrsac, Serbia, June, 2005.

The presence of DACs or SACs  is a very common phenomenon in the atmospheres of hot emission stars [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)] and result to the complex line profiles of these stars. The shapes of these lines are interpreted by the existence of two or more independent layers of matter nearby a star. These structures are responsible for the formation of series of satellite components for each spectral line. Herewe will present a model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars with DACs and SACs  [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)].

In general , this model has a line function for the complex structure of the spectral lines with DACs and SACs   and include a function L that considers the kinematic (geometry) of an independent region.  In the calculation of the function L we have considered the rotational velocities of the independent regions, as well as the random velocities within them. This means that the new function L is a synthesis of the rotational distibution and a physical Gaussian. Finally, we calculate the optical depth (ξ) and the column density (d) of each independent density region.

•99.              «Τέχνη και Αστρονομία στους Dogon». 1ο Διεθνές Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη» Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ίδρυμα Ευγενίδου, 19 Ιουνίου 2005 (προσκεκλημένος ομιλητής)

Στο Μάλι της Δ. Αφρικής ζει η φυλή των Ντογκόν, στη μυθολογία των οποίων και στους κοσμολογικούς θρύλους της φυλής, δεσπόζουσα θέση κατέχει ο Σείριος, το λαμπρότερο άστρο του νυχτερινού ουρανού.

Οι Ντογκόν, αν και είναι ανεξήγητο το πως τα ξέρει η φυλή, γνωρίζουν την τροχιά του, και ακόμη τον αφανή συνοδό του, που είναι ένας λευκός νάνος, τον οποίο είναι αδύνατον να ξέρουν, αφού δεν είναι δυνατόν να τον παρατηρήσουν και που ανακαλύφθηκε από τον Alvan G. Clark μόλις το 1862 με τη βοήθεια ισχυρού τηλεσκοπίου.

Η παράσταση του Σείριου Β διατηρείται στις μυστικές τελετουργίες της απομονωμένης και πρωτόγονης αυτής φυλής. Είναι ιερό-ταμπού της φυλής, γι' αυτό δεν τον καλούν με το όνομά του, αλλά κίζε ούζι, που σημαίνει το μικρό πράγμα. Εικονίζεται στην ιερή αρχιτεκτονική τους, στα ζωγραφικά τους μοτίβα, χαράζεται σε ξυλόγλυπτα έργα τέχνης και υφαίνεται στα υφαντά της φυλής.

•100.              A new approach for the structure of Ηα regions in 120 Be stars. 5th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes in Astrophysics (V SCSLSA). Vrsac, Serbia, June, 2005.

The spectra of most Oe and Be stars present DACs or SACs  respectively which results complex structure of line profiles of these stars. The DACs are spectral lines of the same ion and the same wavelength as a main spectral line, shifted at different Δλ, as they are created from different density regions, which rotate and move radially with different velocities. However, if the regions, which give rise to such lines rotate with large velocities and move radially with small velocities, the produced lines are much broadened and littke shifted. As a result they are blended among them slves sa well as wioth main spectral line and thus they are not discrete. In such a case the name DACs is inappropriate and we use only the name SACs. In this paper we present  a statistical study of the Ηα line profiles of120 Be stars. Using the model proposed by Dadensity layersnezis et al. (2002b, 2003). This model proposed that the density layers which produce the Ηα line lie in different regionin the stellar atmosphere.

•101.              Ορφικοί Ύμνοι και Αστρονομία. «Η Σαμοθράκη στον χώρο και τον χρόνο», Επιστημονική Ημερίδα, 1η Σεπτεμβρίου 2005. Πνευματικό κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» (Προσκεκλημένος ομιλητής).

Στην Αρχαία Ελλάδα, η πανάρχαια διδασκαλία του μύστη Ορφέα απετέλεσε την πρωταρχική μυστηριακή ελληνική θρησκεία με ποιήματα και ύμνους απαράμιλλης ομορφιάς.

Oι Ορφικοί Ύμνοι, δηλαδή τα 87 εξάμετρα ποιήματα ή συνολικά οι 1200 στίχοι που διασώθηκαν με τον τίτλο ΟΡΦΕΟΣ ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΝ, περιέχουν αφ' ενός μεν ένα μεγάλο πλήθος αστρονομικών πληροφοριών, αφ' ετέρου δε καταπληκτικές ιδέες για τη δημιουργία, για το υπέρτατο ον (μονοθεϊσμός), εφόσον η δημιουργία του Σύμπαντος οφείλεται σε μία μόνη υπέρτατη δύναμη, όπως ψάλλουν, ενώ οι έννοιες του Χάους και του κοσμικού αυγού οδήγησαν στη δημιουργία του Φάνητος, του φωτεινού, του υπαρκτού.

•102.              Nichephoros Gregoras and the Serbs. XIV, National Conference of Astronomy of Serbia and Montenegro. Belgrade, 12-14 October 2005.

In the wider Greek area no great astronomers appeared after the great Claudius Ptolemy (2nd Century A.D.). For 11 centuries we can distinguish only one: the natural scientist Nicephoros Gregoras (1295-1360 A.D.).

The philosopher, historian, astronomer and monk Nicephoros Gregoras, was the first to propose, in 1324, a correction to the Julian Calendar similar to the one adopted later, in 1582, by the Pope Gregory XIII. This proposition and, more obviously, his dispute with St. Gregorios Palamas, created problems in the relations of Gregoras with the Orthodox Church, leading to the desecration of his corpse by the fanatic crowd.

•103.              Cosmological Implications of the «Hexameron" of Saint Basil the Great. International Conference: Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constantza, Romania.

Basilius the Great, Archbishop of Caesarea and Saint of the Eastern and Western Christian Church (330-379 A.D.), was born at Neocaesarea of Pontos by a wealthy family of intellectuals in 330 A.D. His father was a rich attorney and a distinct teacher of rhetorics, while two of his seven brothers, Gregorius and Peter, became bishops of the Eastern Orthodox Christian Church at the cities of Nissa and Sevastea respectively.

Saint Basilius started his basic studies at Neocaesarea and continued them at Ceasarea, where he became a close friend of Gregorius Theologus. At Ceasarea he probably became acquainted with Julian, the later Emperor of Constantinople. The cycle of his basic studies was completed at Constantinople, where he was a student of the famous orator Levanius.

•104.              Theology and Modern Physics. Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constantza, Romania.

Science and theology are regarded by some to be two completely different ways to explain the existence of beings, to perceive the creation of the universe and determine its behaviour. The former is believed to explain everything in a divine, spiritual way, while the latter relies in well determined laws, establishing two ways that are not parallel but never intercept either.

Science though, with the course of time, had proved that the known senses are not capable to fully describe and understand the physical processes that take place in the universe. What is conceivable by the common sense is not necessarily true; reality could just be an illusion! Theology and modern science, both adopt the element of a non tangible space, an idea that could be the intercepting point between them.

•105.              The new rectified Julian Calendar. International Conference: Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constantza, Romania.

The three basic calendrical systems are the lunar, the solar and the lunisolar. The Christian world adopted the solar calendrical system following the legacy of the Roman Empire, initially in the form of the Julian calendar of Sosigenes and, after 1582 A.D. the Gregorian calendar of L. Lilio and C. Clavius.

The Orthodox countries adopted the Gregorian calendar only in the 20th century, but the majority of their Churches still adhere to the Julian calendar. However, the Oecumenical Patriarchate of Constantinopole adopted a "rectified Julian" calendar, very similar to the Gregorian calendar, but even more accurate, with an average duration of the tropical year of 365.24222222... days.

•106.              Το ηλιοκεντρικό σύστημα από τους Ορφικούς ΄Υμνους έως τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Hμερίδα : «Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ξάνθη 11-13 Νοεμβρίου 2005.

Από τα πανάρχαια χρόνια απασχολούσε τους φιλοσόφους και τους αστρονόμους το πιο ουράνιο σώμα κατείχε το κέντρο του γνωστού τότε κόσμου. Το εγωκεντρικά δομημένο γεωκεντρικό σύστημα που τοποθετούσε τον μικρό πλανήτη μας στο κέντρο του κόσμου ταίριαζε περισσότερο στον εγωκεντρισμό των σοφών και δέσποζε για αιώνες, υποστηριζόμενο από τους περισσότερους φιλοσόφους και αστρονόμους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν αντίθετες απόψεις, οι οποίες υποστήριζαν το ηλιοκεντρικό σύστημα. Πράγματι, πριν από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο, σπέρματα της ηλιοκεντρικής θεωρίας βρίσκονται στους Ορφικούς Ύμνους και στη διδασκαλία του Αναξίμανδρου και των Πυθαγορείων. Αργότερα ο Αρίσταρχος ο Σάμιος θεμελίωσε την ηλιοκεντρική θεωρία, η οποία δυστυχώς δεν υπερίσχυσε σε αντίθεση με το γεωκεντρικό σύστημα, το οποίο διαδόθηκε ευρέως κάτω από το βάρος των απόψεων του Αριστοτέλη και στη συνέχεια του Κλαυδίου Πτολεμαίου.

Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι η πίστη στο ηλιοκεντρικό σύστημα είχε σβήσει. Κατά τη διάρκεια του 4ου μ.Χ. αιώνα, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός (336-363 μ.Χ.) αναδείχθηκε σε θερμό υποστηριχτή του. Ο Ιουλιανός θεωρούσε τη Γη ως πλανήτη, ο οποίος, όπως και οι άλλοι πλανήτες, περιφερόταν γύρω από τον Ήλιο σε κυκλική τροχιά.

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η θεωρία του Αριστάρχου του Σαμίου όχι μόνον δεν είχε ξεχαστεί, αλλά κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα υπήρχαν θιασώτες της.

•107.              Η κοσμολογία του Δημόκριτου. Hμερίδα: «Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ξάνθη 11-13 Νοεμβρίου 2005.

Αν και όλοι σήμερα θεωρούν τον Δημόκριτο μαζί με τον Λεύκιππο πατέρες της Ατομικής Θεωρίας, δεν είναι πολλοί αυτοί που γνωρίζουν ότι οι δύο ατομικοί φιλόσοφοι είναι οι προπάτορες μιας κοσμολογικής πρότασης η οποία δεν έχει αναλυθεί, ως θα όφειλε, σε βάθος, ούτε έχει τεθεί υπό την κρίση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης, όπως έγινε για τις απόψεις τους περί ατόμου.

Τις κοσμολογικές αυτές απόψεις, με τον αντίστοιχο σχολιασμό τους, επιχειρούμε να μελετήσουμε εν περιλήψει στη συνέχεια, υπό το πρίσμα των παρατηρήσεων και σχολίων που έγιναν στα προηγούμενα.

•108.              Hyperionisation phenomena to the coronal and post - coronal regions of the moving atmosphere of the Oe star HD 93521-Long Term Variability of the Radial Velocities in the Coronal and Post-coronal Regions of the Oe Star HD 93521. 7th International Conference of the HelAS. AIP Conference Proceedings, Volume 848, pp. 370-374 (2006).

We examine the timescale changes of C IV, N IV and N V spectral lines of the Oe star HD 93521, during a period of 16 years, applying the model proposed by Danezis et al. (2005). We found that the spectral lines consist of one or more Satellite Absorption Components (SACs or DACs) which construct the whole spectral profile. In this paper we present the time scale variation of the radial velocities.

•109.              A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 848, pp. 380-384.

The presence of Discrete Absoption Components (DACs) or Satellite Absoption Components (SACs) is a very common phenomenon in the atmospheres of hot emission stars [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)] and result to the complex line profiles of these stars. The shapes of these lines are interpreted by the existence of two or more independent layers of matter nearby a star. These structures are responsible for the formation of a series of Satellite Components for each spectral line. Here we will present a model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars with DACs and SACs [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)]. In general, this model has a line function for the complex structure of the spectral lines with DACs and SACs and include  a function L that considers the kinematic (geometry) of an independent region.  In the calculation of the function L we have considered the rotational velocities of the independent regions, as well as the random velocities within them. This means that the new function L is a synthesis of the rotational distibution and a physical Gaussian. Finally, we calculate the optical depth (ξ) and the column density (d) of each independent density region.

•110.  A new approach for the structure of Hα regions in 120 Be-type stars. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 848, pp. 402-406.

In this paper we present a statistical study of Ηα line profiles in 120 Be-type stars using the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004). This model proposes that the density layers which produce the Ηα line lie in different regions in the stellar atmosphere. In the Be-type  stellar atmospheres, there are two regions that can produce the Ηα satellite components. The first one lies in the chromospere and the second one in the cool extended envelope. By fitting the Ηα line profiles with the line function of the proposed model we are able to calculate: a) For the chromospheric absoption components we calculate the rotational and radial velocities as well as the optical depth. b) For the emission and absoption components which are created in the cool extended envelope we calculate the radial velocities, the FWHM and the optical depth. Finally, we present the relation between these parameters with the spectralmsubtype and the luminous class.

•111.              Long Term variability of the radial velocities in the coronal and post-coronal regions of the Oe star HD93521. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 740, pp. 497-508.

We examine the timescale of CIV, NIV, and NV spectral lines of the Oe star HD93521, during a period of 16 years, applying the model proposed by Danezis et al. (2002b, 2003). This model is based on the idea of independent density layers in the regions where the spectral lines, that present SACs (DACs), are created. We found that the spectral lines consist of one or more Satellite Absorption Components (SACs  or DACs), which construct the whole spectral profile.Also, in this paper we present the time scale variation of the radial velocities.

•112.  Η μέτρηση μικρών διαστημάτων χρόνου από τους αρχαίους αστρονόμους. 7th HELAS, 8-11 September 2005, Κefalinia-Greece. Session 8: History and teaching in Astronomy. AIP  Proceedings August 25, 2006, Vol. 848, pp. 927-933.

Από τα πανάρχαια χρόνια η εναλλαγή μέρας και νύχτας, οι διαδοχικές φάσεις της Σελήνης και η τακτική επάνοδος των εποχών του έτους ήταν τα φαινόμενα που έδωσαν την έννοια του χρόνου στον άνθρωπο και τα οποία μελέτησε προκειμένου να επιτύχει την ακριβή μέτρησή του.

Ως λογική συνέπεια η πρώτη μονάδα χρόνου που καθιέρωσε ο άνθρωπος ήταν εκείνη του ημερονυκτίου. Πράγματι, έχοντας κατανοήσει την έννοια της διάρκειας ημέρας και νύχτας, καθώς και την αδιάσπαστη ενότητα που τις συνδέει με την αέναη και σταθερή διαδοχή τους, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα, αφού είχε ήδη ανακαλύψει την πρώτη μονάδα μέτρησης του χρόνου, το ημερονύκτιο.

Από εκεί και πέρα όλοι οι πολιτισμοί που δημιούργησαν συστήματα μέτρησης χρόνου καθόρισαν τις μονάδες μέτρησης χρόνου μεγαλύτερης κλίμακας ως ακέραια πολλαπλάσια του ηλιακού ημερονυκτίου, ακόμα κι αν οι μεγάλες αυτές χρονικές μονάδες δεν θεμελιώνονταν πάνω στην ηλιακή κίνηση, αλλά στις κινήσεις άλλων ουρανίων σωμάτων, όπως για παράδειγμα της Σελήνης.

•113.  Το ηλιακό ρολόι της Παναγίας Σκριπού στον Ορχομενό. Ε. Θεοδοσίου και Β. Μανιμάνης. 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Κefalinia-Greece. Session 8: History and teaching in Astronomy. AIP Conference Proceedings August 25, 2006, Vol. 848, pp. 934-938.

Ο ναός της Παναγίας Σκριπού της Βοιωτίας, κοντά στον αρχαίο Ορχομενό, αποτελεί το πιο σημαντικό μνημείο από τη σειρά εκκλησιών του τύπου «σταυροειδούς μεταβατικού» στον ελλαδικό χώρο.

Ένα ωραιότατο κατακόρυφο ηλιακό ρολόι - ίσως το ωραιότερο από όλα τα Βυζαντινά ηλιακά ρολόγια της Ελλάδας - κοσμεί τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Μονή της Παναγίας Σκριπούς. Πιθανότατα ο ναός να σχεδιάστηκε ως ταφικό μνημείο του χορηγού του Λέοντα, Πρωτοσπαθάριου της Ανακτορικής φρουράς του Βυζαντινού αυτοκράτορα (873/874 μ.Χ.).

•114.  Αθέατος Κόσμος και σύγχρονη Φυσική, Επιστημονική Ημερίδα «Επιστήμη και Θεός-Το ανθρώπινο και το υπέρλογο», Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2006. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Υπό το βάρος νέων ανακαλύψεων, η επέκταση, διόρθωση και συμπλήρωση, ακόμη και η πιθανή ανατροπή του συνόλου της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης είναι βέβαιο γεγονός, τόσο του παρόντος, όσο και του μέλλοντος. Συνεπώς η πρακτική ορισμένων επιστημόνων (μη θετικών κατευθύνσεων) να στηρίζουν δογματικές θεολογικές θέσεις σε φθαρτές και πρόσκαιρες επιστημονικές απόψεις είναι λανθασμένη.

Η αντιρρητική Θεολογία στηρίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, σε επιστημονικές απόψεις του 17-18ου αιώνα οι οποίες έχουν πάψει πλέον να ισχύουν. Η συνέχιση του απαντητικού και αντιρρητικού έργου των Θεολογικών σχολών, προκειμένου να γίνει σοβαρά και υπεύθυνα, απαιτεί την σε βάθος μελέτη των επιτευγμάτων των θετικών επιστημών. Συνιστάται λοιπόν το παράδειγμα των Πατέρων της χριστιανικής Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν άριστοι γνώστες των επιτευγμάτων των θετικών επιστημών.

•115.   Από το άπειρον του Αναξίμανδρου στην αρχαία Ελλάδα στην απειρία των κόσμων στη σύγχρονη Κοσμολογία. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Οι νέοι ορίζοντες της Φυσικής στον αιώνα μας». Λάρισα, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006».

Την έννοια του απείρου στη φιλοσοφία, με τη σύγχρονη αντίληψη, πρώτος εισήγαγε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αναξίμανδρος (6ος π.Χ. αιώνας).

Ο Αναξίμανδρος πρότεινε το άπειρον σαν αρχή από την οποία δημιουργήθηκαν τα πάντα. Κατά την άποψή του, το άπειρο είναι η απροσδιόριστη ύλη που βρίσκεται σε αιώνια κίνηση. Από αυτό ξεπηδούν οι εναντιότητες -του θερμού και του ψυχρού, του υγρού και του ξηρού- και η μεταξύ τους πάλη. Το αποτέλεσμα αυτής της αιώνιας διεργασίας το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος στην απέραντη πολυμορφία των πραγμάτων και στην απειρία των κόσμων. Από κοσμολογική άποψη είναι θαυμάσια η σκέψη του Αναξίμανδρου ότι πολλοί κόσμοι πηγάζουν από το άπειρο και επαναπορροφώνται από αυτό καθώς καταστρέφονται. Συνεπώς το άπειρο συνδέεται με μια ατέλειωτη μέσα στον χρόνο κοσμογονική λειτουργία.

Το κοσμολογικό πρόβλημα της απεραντοσύνης του Σύμπαντος ή της απειρίας των Κόσμων είναι βασικά φιλοσοφικό, ενώ με την κοσμολογική έννοια του χωροχρόνου είναι συνυφασμένη η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης αφετηριακό σημείο για την κατανόηση των μοντέλων που περιγράφουν το Σύμπαν μας.

•116.   "The Photospheric and The Respective Si IV Regions' Rotational Velocities In 27 Be Stars", 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 - September 1, 2006, Kopaonik, Serbia

•117.   "A Study Of DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars", 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 - September 1, 2006, Kopaonik, Serbia

The presence of Discrete Absoption Components (DACs) or Satellite Absoption Components (SACs) is a very common phenomenon in the atmospheres of hot emission stars [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)] and result to the complex line profiles of these stars. The shapes of these lines are interpreted by the existence of two or more independent layers of matter nearby a star. These structures are responsible for the formation of a series of Satellite Components for each spectral line. Here we will present a model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars with DACs and SACs [Danezis et al. (2002b, 2003) and Lyratzi & Danezis (2004)].

In general, this model has a line function for the complex structure of the spectral lines with DACs and SACs and include  a function L that considers the kinematic (geometry) of an independent region.  In the calculation of the function L we have considered the rotational velocities of the independent regions, as well as the random velocities within them. This means that the new function L is a synthesis of the rotational distibution and a physical Gaussian. Finally, we calculate the optical depth (ξ) and the column density (d) of each independent density region.

•118.  The Photospheric And The Respective C IV Regions Rotational Velocities In 20 Oe Stars. 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28-September 1, 2006, Kopaonik, Serbia. General Plasmas, pp. 579-582.

It is known that some spectral lines of many Oe and Be stars present DACs or SACs. Recently, we developted a method to study many parameters of the regions that create this kind of spectral lines. Using this method, we study here the relation between the rotational velocities of the CIV regions of 20 Oe Stars and their photospheric rotational velocities.

•119.   "A new model for the structure of the DACs and SACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres", XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25

In this paper we present a new mathematical model for the density regions where a specific spectral line and its SACs/DACs are created in the Oe and Be stellar atmospheres. In the calculations of final spectral line function we consider that the main reasons of the line broadening are the rotation of the density regions creating the spectral line and its DACs/SACs, as well as the random motions of the ions.

This line function is able to reproduce the spectral feature and it enables us to calculate some important physical parameters, such as the rotational, the radial and the random velocities, the Full Width at Half Maximum, the Gaussian deviation, the optical depth, the column density and the absorbed or emitted energy. Additionally, we can calculate the percentage of the contribution of the rotational velocity and the ions' random motions of the DACs/SACs regions to the line broadening. Finally, we present two tests and three short applications of the proposed model.

•120.  A new approach for DACs and SACs phenomena in the atmospheres of hot emission stars. The UV Universe: Stars from birth to death, XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25. Book of Proceedings, Ana Ines Gomez de Castro y Martin A. Barstow (eds.). UV Astronomy, UCM Editorial Complutense,  pp. 107-112.

As it is already known, the spectra of many Oe and Be stars present Discrete Absorption Components (DACs) which, due to their profiles' width as well as the values of the radial velocities, create a complicated profile of the main spectral lines. This fact is interpreted by the existence of two or more independent layers of matter, in the region where the spectral lines are formed. Such a structure is responsible for the formation of a series of satellite components (DACs or SACs) for each spectral line (Bates & Halliwell, 1986, Danezis et al. 2003, 2005). Method: In this paper we present a mathematical model reproducing the complex profile of the spectral lines of Oe and Be stars that present DACs or SACs.

This model presupposes that the regions, where these spectral lines are formed, are not continuous but consist of a number of independent absorbing or emitting density layers of matter and an external general absorption region. In this model we assume that the line broadening is due to the random motion of the ions and the rotation of the density regions that produce the spectral line and its satellite components. With this method we can calculate the values of the apparent rotational and radial velocities, the Gaussian standard deviation of the random motions of the ions, the random velocities of these motions, as well as the optical depth, the Full Width at Half Maximum (FWHM), the absorbed and the emitted energy and finally the column density of the independent regions of matter which produce the main and the satellites components of the studied spectral lines. Results: In order to check the above spectral line function, we calculated the rotational velocity of HeI λ 4387.928 Å absorption line in the spectra of five Be stars, using two methods, the classical Fourier analysis and our model. The values of the rotational velocities, calculated with Fourier analysis, are the same with the values calculated with our method. Discussion: We point out that the new and important aspect of this method is the values' calculation of the above parameters using the DACs or SACs theory.

•121.  A new approach for DACs and SACs phenomena in the atmospheres of hot emission stars. The UV Universe: Stars from birth to death, XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25. Book of Proceedings, Ana Ines Gomez de Castro y Martin A. Barstow (eds.). UV Astronomy, UCM Editorial Complutense,  pp. 107-112.

•122.              Long term variability of the coronal and post-coronal CIV region of the Oe star HD 93521. The UV Universe: Stars from birth to death, XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25. Book of Proceedings, Ana Ines Gomez de Castro y Martin A. Barstow (eds.). UV Astronomy, UCM Editorial Complutense,  pp. 113-118.

We examine the timescale changes of the CIV spectral lines of the Oe star HD 93521, during a period of 16 years, applying the model proposed by Danezis, E. et al. (2003, 2005a, b).

We found that the spectral lines consist of one or more Satellite Absoption Components (SACs or DACs), which construct the who;le spectral profile. In this paper we present the time scale variation of the rotational and random velocities.

As it is already known, the spectra of many Oe and Be stars present Discrete Absorption Components (DACs) which, due to their profiles' width as well as the values of the radial velocities, create a complicated profile of the main spectral lines (Bates & Halliwell, 1986). In this poster paper we detect the presence of this phenomenon (DACs or SACs) in the C IV, N IV and N V spectral lines of the star HD 93521 which is a relatively bright, very rapidly rotating O9.5V star (Conti & Ebbets, 1977; Hobbs et al., 1982; Lennon et al., 1991).

Method: In our study we apply the method proposed by Danezis et al. (2003, 2005) on the spectra of the star HD 93521, taken with I.U.E. from 1979 until 1995 and we examine the timescale variations of the physical parameters, stated below. Results: As a first result we detect that the above spectral lines consist of one or more Satellite Absorption Components (SACs or DACs, Danezis et al., 2005). With the above method we calculate the time scale variation of the apparent rotational and radial velocities, the Gaussian standard deviation of the random motions of the ions, the random velocities of these motions, as well as the optical depth, the column density, the Full Width at Half Maximum (FWHM), the absorbed and the emitted energy of the independent regions of matter which produce the main and the satellites components of the studied spectral lines. Discussion: We point out that the new and important aspect of our study is the values' calculation of the above parameters and their time scale variations, using the DACs or SACs theory. Our results are a successful test of this theory and of Danezis et al. (2003, 2005) proposed method.

•123.              ΎΔΩΡ from Ancient Greek Cosmogonies to modern Astrophysics. International Symposium: European Ideas, Ancient civilization and Serbian culture, Serbian Society of Ancient Studies, Sremski Karlovci, 28-30 Septemberv 2007, pp. 26-27.

Hydor is an ancient Greek word meaning water, a word that is still in use. A lot of English words, and similar words in other languages, are derived from this single Greek word: Hydra, hydraulic, hydrocarbon, hydrodynamics, hydrofoil, hydrogen, hydroxide and many others. Water, was always the symbol of life and ancient Greeks believed in many watery deities.

It was also very significant in ancient Greek Cosmologies. For example in such considerations of Thales from Miletus, hydor-water was the "first principle of the nature". Here is discussed the meaning of hydor-water from ancient Greek Cosmogonies, through world mythology and Christian tradition, up to physics and modern astronomy.  

•124.              Constellation, Mythology and Art, International Symposium: European Ideas, ancient civilization and Serbian culture, Serbian Society of Ancient Studies, Sremski Karlovci, 28-30 Septemberv 2007, pp. 27-28

This study is concerned with the relation of celestial mythology and time. How old are the names of the ancient constellations, especially the zodiacal ones? How accurate is the relation between the zodiacal quartets and time? Many astronomers have published some ideas on this topic, from Geminus of Rhodes (Elementa Astronomiae, 77 B.C.) to Alexander Gurshtein (1995).

Here we try to discover a relation between the ancient statues of Greek gods and the constellations or the so-called astronomical eras. Our conjecture and novel thought is that the Moschophoros (= ‘calf-bearer') in the Museum of the Acropolis of Athens signifies the ‘era of Taurus', during which the constellation Taurus occupied the point of the vernal equinox (^), while the stone Kriophoros (= ‘ram-bearer') from the temple of Apollo in Kourio (Cyprus) signifies the ‘era of Aries'. Finally, the Ichthys (= fish) in the Catacombs and on the floor of Kalymnos Cathedral signifies Jesus Christ as well as the respective ‘era of Pisces'.

•125.              Μοσχοφόρος-Κριοφόρος και Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.  Αστερισμοί-μυθολογία και χρόνος. 8o Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής-Αρχαία Ολυμπία,  2 - 4 Νοεμβρίου 2007, "Κοινωνική Διάσταση των Φυσικών Επιστημών", ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Πόσο βαθιά άραγε στον χρόνο ανάγονται οι ονομασίες των αστερισμών; Είναι αφετηρία μας η εποχή των Σουμερίων ή αναγόμαστε ακόμα σε πιο αρχαία εποχή; Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του χρόνου και της μυθολογίας των αστερισμών του ουρανού;

Η φαινόμενη πορεία του Ήλιου στην εκλειπτική χαρακτηρίζεται από τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, ανά δύο για τις ισημερίες και τις τροπές. Από τους ζωδιακούς αστερισμούς που τα χαρακτηρίζουν υπολογίζουμε και τις διάφορες αστρικές «εποχές». Στην εργασία μας αυτή υποστηρίζουμε ότι οι περισσότερες γλυπτές παραστάσεις των αρχαϊκών ταύρων καθώς και ο γλυπτός Μοσχοφόρος στον αθηναϊκό Παρθενώνα υποδηλώνουν την αστρική εποχή του Ταύρου. Αντιστοίχως ο λίθινος Κριοφόρος στον ναό του Απόλλωνα στο Κούριο στην Κύπρο, ο Ερμής Κριοφόρος σε όλες τις γλυπτές παραστάσεις του και στη συνέχεια, η μεταλλαγή του ως Καλός Ποιμένας αντιστοιχούν στην αστρική εποχή του Κριού. Τέλος, ο ιχθύς σε όλες τις χριστιανικές κατακόμβες και ο ΙΧΘΥΣ από το δάπεδο της εισόδου του Μητροπολιτικού Οίκου στην Κάλυμνο υποδηλώνουν και υπονοούν τόσο τον Ιησού Χριστό (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), όσο και την αστρική εποχή των Ιχθύων.

•126.              Αστρικές εποχές-Γλυπτική και Χρόνος. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη: Κοινή πορεία προς το Ωραίο και την Αλήθεια». Τεχνόπολις, Αθήνα 16-19 Ιανουαρίου 2008 (Κεντρική Ομιλία)

Οι αστρικές εποχές καθορίζονται από τη μετάπτωση του άξονα τιης Γης, που συμπληρώνει μία πλήρη περιφορά κάθε 25.800 περίπου χρόνια. Έτσι κάθε 2.100 χρόνια παρουσιάζονται οι διάφορες αστρικές εποχές από το αντίστοιχο ζώδιο που προβάλλεται στο εαρινό ισημερινό σημείο (γ).

Η φαινόμενη πορεία του Ήλιου στην εκλειπτική χαρακτηρίζεται από τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, ανά δύο για τις ισημερίες και τις τροπές. Από τους ζωδιακούς αστερισμούς που τα χαρακτηρίζουν υπολογίζουμε και τις διάφορες αστρικές «εποχές». Από την απαρχή των πρώτων καλλιτεχνών στην εποχή του Ταύρου (4000 έως 2000 π.Χ.), έως σήμερα οι αστρικές εποχές φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει τα μάλα και τις αντίστοιχες καλλιτεχνικές δημιουργίες των ανθρώπων.

Στην εργασία μας αυτή υποστηρίζουμε ότι και στη συνέχεια με την αστρική εποχή του Κριού οι καλλιτέχνες τον κριό, απεικόνισαν στα αγάλματά τους ως Ερμή Κριοφόρος, αντίστοιχο του γλυπτού Μοσχοφόρου στον αθηναϊκό Παρθενώνα. Ο λίθινος Κριοφόρος στον ναό του Απόλλωνα στο Κούριο στην Κύπρο και ο Ερμής Κριοφόρος σε όλες τις γλυπτές παραστάσεις του μεταλλάχτηκαν στον Καλό Ποιμένα, που κι αυτός αντιστοιχεί στην αστρική εποχή του Κριού. Τέλος, η αστρική εποχή του Κριού αντικαταστάθηκε από την αστρική εποχή των Ιχθύων, ο ιχθύς σε όλες τις χριστιανικές κατακόμβες υποδηλώνει και υπονοεί τόσο τον Ιησού Χριστό (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), όσο και την αστρική εποχή των Ιχθύων.

•127.              Θεωρία Χορδών και Υπερχορδών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα, 20-21 Μαρτίου 2008 (Κεντρική Ομιλία).

Η Θεωρία των Χορδών προτάθηκε το 1984 από τους Έντουαρντ Βίτεν, Μάικλ Γκριν και Τζων Σβαρτς και προτείνει την αντικατάσταση των σωματιδίων από χορδές! Δηλαδή το ηλεκτρόνιο είναι ένα σωματίδιο που πάλλεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το φωτόνιο πάλλεται με έναν εντελώς δικό του τρόπο. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων είναι επομένως ενώσεις και διαστάσεις χορδών. Η Θεωρία των Χορδών εξετάζει το ενδεχόμενο της ένωσης της Θεωρίας της Γενικής Σχετικότητας και της Κβαντομηχανικής.

•128.              Αστρονομία, τέχνη και χρόνος, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Δράμα, 22 Μαρτίου 2008 (Κεντρική Ομιλία).

Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της μυθολογίας των αστερισμών του ουρανού, της τέχνης και του μερήσιμου χρόνου; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία προσπαθούμε να απαντήσουμε μέσα από την παρουσίασή μας..

Η τελική διαμόρφωση της ονοματολογίας των αστερισμών στο βόρειο ημισφαίριο είναι ελληνικό επίτευγμα. Ωστόσο, στη χαραυγή της ιστορίας 4000-2000 π.Χ. ο αστερισμός του Ταύρου ήταν ο αστερισμός του ζωδιακού κύκλου που αντιστοιχούσε στην εαρινή ισημερία. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τον Ταύρο, το πρωταρχικό σύμβολο της αρσενικής γονιμότητας, για την απεικόνιση της άνοιξης. Ο Μινώταυρος στην Κρήτη, ο Μοσχοφόρος στο Μουσείο της Ακροπόλεως των Αθηνών, ο χρυσός μόσχος που κατασκεύασε ο Ααρών δείχνουν αυτή τη λατρεία που σχετίζεται με τους αστερισμούς του ουρανού και ιδιαίτερα με τον ζωδιακό αστερισμό του Ταύρου.

Αργότερα εμφανίστηκε ο Κριοφόρος, που δείχνει επακριβώς και υπαινίσσεται τη διαδοχή του ζωδίου του Ταύρου από το ζώδιο του Κριού στο εαρινό ισημερινό σημείο. Εξ αυτού και ο Χριστός εμφανίζεται ως κριοφόρος βοσκός και καλός ποιμήν, ενώ αργότερα ως Ι.Χ.Θ.Υ.Σ. (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), αφού τον Κριό διαδέχτηκε ο ζωδιακός αστερισμός των Ιχθύων.

•129.              Η πλάνη των αισθήσεων. 20+1 χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη, 21-22 Μαρτίου, 2008 (Κεντρική Ομιλία)

Μορφές και σχήματα περισσοτέρων των τριών διαστάσεων ακόμα και αν περιγράφονται από την Ευκλείδεια γεωμετρία δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτά από τις ανθρώπινες αισθήσεις.

Το Σύμπαν, αλλά και οι μορφές και τα σχήματα που υπάρχουν μέσα του δεν έχουν μέσα και έξω... Το μόνο πραγματικό μέσα στο Σύμπαν είναι το
Χωροχρονικό Συνεχές το οποίο είναι άτμητο και αδιαίρετο.

Αν τμήσουμε το χωροχρονικό συνεχές τα παραγόμενα μέρη δεν έχουν καμιά από τις ιδιότητες του χωροχρονικού συνεχούς ούτε και το περιγράφουν.

Αυτό σημαίνει ότι αν το σπάσουμε σε χώρο και χρόνο, ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος περιγράφουν τη συμπαντική πραγματικότητα.

•130.              Constellations and astronomical eras. Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference V, Belgrade 18-22 April, 2008. Појам бесконачности и идеја о мноштву  светова од античких Грчких до модерних космологија. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 18 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кулa.

•131.  Мосхофорос, Криофорос, Ихтхис, Сазвежђа, митологија и уметност. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 18 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула.

Here we try to discover a relation between the ancient statues of Greek gods and the constellations or the so-called astronomical eras. Our conjecture and novel thought is that the Moschophoros (= ‘calf-bearer') in the Museum of the Acropolis of Athens signifies the ‘era of Taurus', during which the constellation Taurus occupied the point of the vernal equinox (^), while the stone Kriophoros (= ‘ram-bearer') from the temple of Apollo in Kourio (Cyprus) signifies the ‘era of Aries'. Finally, the Ichthys (= fish) in the Catacombs and on the floor of Kalymnos Cathedral signifies Jesus Christ as well as the respective ‘era of Pisces'.

•132.              Рига од Фере и астрономија у његовој  «Антологији физике» (Поводом 250. годишњице рођења). КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 19 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула

Rigas Velestinlis (Velestino 1757-Belgrade 1798) was a herald and martyr of freedom, but also one of the forerunners of the modern Greek enlightenment movement. His restless intellectual researches, his books and publications, and his ideology, he managed to participate in the intellectual awakening of his enslaved nation, channelling through his works the novel ideas of the European enlightenment together with revolutionary messages.

Rigas Velestinlis is today better known to the Greek people than all the other scholars of the Greek enlightenment, due to his revolutionary "Thourios", a hymn or song glorifying the values of freedom and free thought that are common to all humanity. Rigas, an ideological visionary patriot, a romantic poet faithful to his ideas up to the end, stands as one of  the greatest political figures in the Balkan area of the late 18th Century. He was the political guide and the person who articulated the desire of the enslaved people for freedom. In this article, his life and work are presented and analysed.

•133.              The heliocentric system from the Orphic Hymns and the Pythagorian philosophers to the emperor Julian. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 20 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула

The evolution of the   heliocentric theory in the Antiquity has been analyzed, from the first seeds in Orphic Hymns to the emperor Julian, also called "the Apostate" in the 4th century A.D. In particular were analyzed Orphic Hymns, views of Pythagoreans, the heliocentric ideas of Philolaus of Croton, Icetas, Ecphantus, Heraclides of Pontos, Anaximander, Seleucus of Seleucia, Aristarchus of Samos and Emperor Julian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

•134.               "ΥΔΟΡ - ХИДОР» од старих грчких космогонија до модерне астрофизике. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 21 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула

Hydor is an ancient Greek word meaning water, a word that is still in use. A lot of English words, and similar words in other languages, are derived from this single Greek word: Hydra, hydraulic, hydrocarbon, hydrodynamics, hydrofoil, hydrogen, hydroxide and many others. Water, was always the symbol of life and ancient Greeks believed in many watery deities. It was also very significant in ancient Greek Cosmologies. For example in such considerations of Thales from Miletus, hydor-water was the "first principle of the nature". Here is discussed the meaning of hydor-water from ancient Greek Cosmogonies, through world mythology and Christian tradition, up to physics and modern astronomy.  

•135.              AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential. SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 314-316 (2008)

In the UV spectrum of AX Mon (HD 45910) we observe a series of spectral lines with complex structure and peculiar profiles. This peculiarity is due to SACs or DACs. In this paper, using the GR model, we study the complex profile of Fe II spectral lines and we calculate the relation of some kinematical parameters of the regions that create the DACs/SACs with the excitation potential.

•136.              A Study of the Structure of Different Ionization Potential Regions in the Atmosphere of AX Mon (HD 45910) SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 317-319 (2008)

The complex structure and the peculiar profiles of some spectral lines are common in the UV spectrum of AX Mon (HD 45910). The observed peculiar profiles are composed by a number of SACs or DACs. In this paper, using the GR model, we study the complex profile of the Al II (λ 1670.81 A˚), Al III (λλ 1854.722, 1867.782 A˚), Mg II (λλ 2795.523, 2802.698 A˚), Fe II (λ 2586.876 A˚), C II (λλ 1334.515, 1335.684 A˚) and Si IV (λλ 1393.73, 1402.73 A˚) spectral lines. Additionally, we calculate the relation of some kinematical parameters of the regions that create the DACs/SACs of the studied lines with the ionization potential.

•137.  Κοσμικός και αστρονομικός χρόνος. Eπιστημονικό Συμπόσιο-Η Δημιουργία του Σύμπαντος: Αστρονομία-Αστροφυσική-Θεολογία-Φιλοσοφία. Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Δήμος Αρφαρών, 29 Απριλίου 2008

Ποια ανάγκη ώθησε τον άνθρωπο να επινοήσει την έννοια του χρόνου; Από τους πανάρχαιους χρόνους η εναλλαγή μέρας  και νύχτας, οι διαδοχικές φάσεις της Σελήνης και η τακτική επάνοδος των εποχών, που καθόριζαν τη διάρκεια του έτους, ήταν τα φαινόμενα που προσπάθησε να μελετήσει ο άνθρωπος για να προσδιορίσει μια έννοια που την ονόμασε χρόνο.

Τι είναι όμως χρόνος; Ποιο είναι το αληθινό και ακριβές περιεχόμενο αυτής της φυσικής έννοιας και για ποιο λόγο έπρεπε να επινοηθεί; Η επινόηση αυτής της φυσικής έννοιας ήταν απαραίτητη, αφού ο ρυθμός του χρόνου, σε κάποια έκφρασή του, καθορίζει τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνικών σχέσεών τους.

Είναι όμως η ουσία του χρόνου μέγεθος μετρήσιμο με την κλασική έννοια ή μήπως η οποιαδήποτε μέθοδος μέτρησής του, ασχέτως με το πόσο διευκολύνει τους ρυθμούς της ζωής μας περιορίζει και υποβαθμίζει ουσιαστικά την ευρύτητα της πραγματικής διάστασή του; Είναι γεγονός ότι πέρα από τη φιλοσοφική διάστασή του, η μέτρηση του χρόνου ήταν η απαραίτητη για πρακτικές ανάγκες της ζωής των ανθρώπων, όπως οι καθημερινές γεωργικές και κτηνοτροφικές δουλειές, οι τεχνικές εργασίες, η σπορά, ο θερισμός, κυρίως όμως το θρησκευτικό τυπικό της λατρείας των Θεών, μια ανάγκη που γέννησε την έννοια του ημερολογίου.

•138.  From the infinity (apeiron) of Anaximander in ancient Greece to the theory of infinite universes in Modern Cosmology. Development of astronomy among Serbs V, Belgrade 18-22 April, 2008

Ο Αναξίμανδρος πρότεινε το άπειρον σαν αρχή από την οποία δημιουργήθηκαν τα πάντα. Κατά την άποψή του, το άπειρο είναι η απροσδιόριστη ύλη που βρίσκεται σε αιώνια κίνηση. Από αυτό ξεπηδούν οι εναντιότητες -του θερμού και του ψυχρού, του υγρού και του ξηρού- και η μεταξύ τους πάλη. Το αποτέλεσμα αυτής της αιώνιας διεργασίας το αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος στην απέραντη πολυμορφία των πραγμάτων και στην απειρία των κόσμων. Από κοσμολογική άποψη είναι θαυμάσια η σκέψη του Αναξίμανδρου ότι πολλοί κόσμοι πηγάζουν από το άπειρο και επαναπορροφώνται από αυτό καθώς καταστρέφονται. Συνεπώς το άπειρο συνδέεται με μια ατέλειωτη μέσα στον χρόνο κοσμογονική λειτουργία.

Το κοσμολογικό πρόβλημα της απεραντοσύνης του Σύμπαντος ή της απειρίας των Κόσμων είναι βασικά φιλοσοφικό, ενώ με την κοσμολογική έννοια του χωροχρόνου είναι συνυφασμένη η Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης αφετηριακό σημείο για την κατανόηση των μοντέλων που περιγράφουν το Σύμπαν μας.

•139.              The significance of Hydor in European thought from Ancient Greek Cosmogonies to the Modern Asstrophysics. 8th International Hydrogeological Congress of Greece, Proccedings Vol. I, pp. 137-146. Athens October 8, 2008. (Special lecture-invited speaker)

Hydor (water) is an ancient Greek word meaning water, a word that is still in use. A lot of English words, and similar words in other languages, are derived from this single Greek word: Hydra, hydraulic, hydrocarbon, hydrodynamics, hydrofoil, hydrogen, hydroxide and many others. Water, was always the symbol of life and ancient Greeks believed in many watery deities.

It was also very significant in ancient Greek Cosmologies. For example in such considerations of Thales from Miletus, hydor-water was the "first principle of the nature". Here is discussed the meaning of hydor-water from ancient Greek Cosmogonies, through world mythology and Christian tradition, up to physics and modern astronomy.  

•140.              Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και περιβάλλον. Επιστημονική ημερίδα: Οι φιλοσοφικές αναζητήσει των αρχαίων Ελλήνων για το περιβάλλον. Ρέθυμνο-Σπίτι του Πολιτισμού. Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 (κεντρική ομιλία)

Η δυνατότητα του πολιτισμού μας να επιβιώσει κατά τις προσεχείς κρίσιμες δεκαετίες ίσως εξαρτηθεί από τον ηθικό χαρακτήρα των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη διαχείριση του Περιβάλλοντος, επομένως στους στόχους φιλοσοφικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας, οι αναφορές των Προσωκρατικών φιλοσόφων στο Περιβάλλον είναι διάσπαρτες με σημαντικές αναφορές τους σε πολλά κείμενα.

Οι πολιτικές των δράσεών μας είναι αναγκαίο να αρχίζουν με γνώμονα τις παλιές γνώσεις για το Περιβάλλον και να καταλήγουν μέσα σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο του «οικολογικού μας αποτυπώματος» στη σημερινή τεχνολογική εποχή μας.

•141.              Διεθνές έτος Αστρονομίας. Επιστημονική Τριημερίδα: Η Επιστήμη και η Τεχνολογία Σήμερα. Ε.Κ.Φ.Ε. Κω και Ε.Ε.Φ.- Κως, 9-11 Μαΐου 2009

Το 1609 ο Γαλιλαίος ήταν ο αστρονόμος εκείνος που για πρώτη φορά στην Ιστορία της Αστρονομίας χρησιμοποίησε ένα εκπληκτικό όργανο, το τηλεσκόπιο που το έστρεψε στον νυχτερινό ουρανό της Πάδοβας. Μέσω του τηλεσκοπίου έκπληκτος και ο ίδιος, πρώτος αυτός από όλους τους ανθρώπους, παρατήρησε τα όρη και τις κοιλάδες της Σελήνης, την αστρική φύση του Γαλαξία μας, τις ηλιακές κηλίδες, τον πλανήτη Κρόνο με το δαχτυλίδι του, κυρίως όμως τις φάσεις της Αφροδίτης και τους τέσσερις δορυφόρους του Δία. Οι εκπληκτικές παρατηρήσεις του άλλαξαν ριζικά το κοσμοείδωλο της εποχής του.

Το ίδιο έτος ο ιδιοφυής αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ, ο νομοθέτης του ηλιακού μας συστήματος, δημοσίευσε στη Χαϊδελβέργη τη Νέα Αστρονομία (Astronomia nova), όπου κατέγραφε τους δύο πρώτους νόμους της κίνησης των πλανητών και ανακάλυπτε, πρώτος αυτός από όλους τους αστρονόμους όλων των εποχών, τις ελλειπτικές τροχιές του Άρη και των άλλων πλανητών γύρω από τον Ήλιο.

Αυτούς του δύο αστρονόμους και τις ανακαλύψεις τους τιμούμε το 2009.

•142.              Η Συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στην Αστρονομία. Διεθνές Έτος Αστρονομίας 2009: Συμπόσιο για τη Σύγχρονη Αστρονομία. Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 15-17 Μαΐου 2009

H Αστρονομία  ως κύριο αντικείμενό της έχει τον προσδιορισμό των θέσεων, των διαστάσεων και των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων. Σκοπός της επίσης είναι και η συλλογή πληροφοριών για πρακτικούς σκοπούς της ζωής μας, όπως για τον προσανατολισμό μας τη μέρα και τη νύχτα, για τη ναυσιπλοΐα, για τη γεωργία και για τον υπολογισμό του χρόνου και των εποχών. Αυτό επιτεύχθηκε από τον σπουδαίο αστρονόμο Ίππαρχο, τον 2ο π.Χ. αιώνα, ο οποίος, με αφορμή την ανάλαμψη ενός υπερκαινοφανούς, το 134 π.Χ., μας έδωσε τον πρώτο κατάλογο των άστρων και των αστερισμών αποτυπώνοντας  την αθάνατη ελληνική μυθολογία στον ουρανό.

Στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων έχουμε μια συστηματική προσπάθεια να βρεθεί η μαθηματική αντιστοιχία ανάμεσα στον μακρόκοσμο (Σύμπαν) και τον μικρόκοσμο (άνθρωπος). Εκεί οι σοφοί προσπαθούσαν να δαμάσουν τον θάνατο μέσω του ελέγχου της ροής του χρόνου, που προσδιορίζει τις λειτουργίες της βιολογικής φθοράς όλων των ζωντανών οργανισμών πάνω στη Γη.

Οι αστρικές εποχές και οι εφαρμογές της Αστρονομίας αποτυπώθηκαν σε ναούς, σε ανάκτορα, στη ζωγραφική, στη γλυπτική και εν γένει στην τέχνη. Ναοί και ανάκτορα κτίστηκαν με αστρονομικούς προσανατολισμούς και έργα γλυπτικής βασίστηκαν στις πανάρχαιες αστρικές εποχές. Οι πυραμίδες ήταν τεράστια μεσημβρινά αστρονομικά όργανα και οι οβελίσκοι τεράστιοι γνώμονες.

•143.              The Heliocentric System in Orphic Hymns and Pythagorean up to Emperor Ioulianos. International Meeting: Pythagorean views on Music-Rearing of Pythagorean Harmony, Samos, 10-11 July 2009, pp. 30-32

The evolution of the   heliocentric theory in the Antiquity has been analyzed, from the first seeds in Orphic Hymns to the emperor Julian, also called "the Apostate" in the 4th century A.D. In particular were analyzed Orphic Hymns, views of Pythagoreans, the heliocentric ideas of Philolaus of Croton, Icetas, Ecphantus, Heraclides of Pontos, Anaximander, Seleucus of Seleucia, Aristarchus of Samos and Emperor Julian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

•144.              The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory. 1st Workshop: Astrophysical winds and discs similar phenomena in stars and quasars-Special Session: History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences. Platamonas, September 3-8, 2009

Which is the relation between religion and science? Or rather between religious dogma and science? Convergence or opposition? Parallel or incompatible roads? Is this relation truly inconvenient? In order to answer this question thoughtfully, we must first juxtapose these two primal notions.

In the case of a religious dogma, faith must be absolute. Dogma as a theory can be proved only through itself and its power is the absence of doubt. On the contrary, in the case of science, according to the philosophical view of Descartes, doubt should be present in any problem arising in order to avoid possible errors and prejudices; through doubt we can be led to the discovery of an indisputable truth. So the Cartesian doubt in the area of science is the main methodological starting point, which leads us to the proof. The difference between dogma and science, or rather the difference of the religious beliefs from respective scientific theories, stems from exactly this point.

Religion is faith and absolute truth, while science is doubt and falsifiability (or refutability). Karl R. Popper, for example, was critical against the inductive methods used in science. All inductive proofs are limited, he said, while he taught that falsifiability should replace the ability for verification as a criterion of the difference between the scientific and the non-scientific. Science is seen more in the frame of an unending search for objective knowledge, rather than in the frame of a knowledge system. The principle of falsifiability is for Popper the criterion for the scientific or non-scientific character of a given theory.

•145.              The Pre-Socratic Greek philosophers and the Environment, 1st Workshop: Astrophysical winds and discs similar phenomena in stars and quasars-Special Session: History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences. Platamonas, September 3-8, 2009

The views and the theories of the ancient pre-Socratic philosophers from Ionia indicate the relation of the ancient Greek world with the mother-Earth and the natural environment, an international issue of first priority nowadays regarding the need for its immediate protection. The pre-Socratic thought has much to reveal to us concerning our modern worries, as a kind of travel back to the primal sources.The pre-Socratic philosophers of Ionia were carefully observing in the 6th Century B.C. the natural phenomena and their contribution to the challenging of myths was crucial. They attempted to extract all possible conclusions from the observation of nature by using mainly their logic.

•146.  Non-prevailable political calendrical systems in the European History. V.N. Manimanis and E. Theodossiou. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

Αληθινά, ποια είναι η σχέση μεταξύ θρησκείας και  επιστήμης; ή μάλλον θρησκευτικού δόγματος και επιστήμης; Σύγκλιση ή αντιπαλότητα; Σχέση παράλληλη ή ασύμβατη; Είναι πραγματικά άβολη η σχέση θρησκείας και επιστήμης;Πάνω σ' αυτό το ερώτημα, προκειμένου να δώσουμε μια εμπεριστατωμένη απάντηση θα πρέπει αρχικά να αντιδιαστείλουμε τις δύο αυτές πρωτογενείς έννοιες. Σε ένα θρησκευτικό δόγμα η πίστη πρέπει να είναι απόλυτη. Το δόγμα είναι μια αυτοαποδεικνυόμενη θεωρία και δύναμή του είναι η μη ύπαρξη της αμφιβολίας.

Αντιθέτως, στην επιστήμη, σύμφωνα με τη φιλοσοφική θεώρηση του Καρτέσιου, σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει, πρέπει να υπάρχει η αμφιβολία, προς αποφυγή τυχόν σφαλμάτων και προκαταλήψεων. Και έτσι μέσω της αμφιβολίας να οδηγούμαστε στην εύρεση μιας αδιαφιλονίκητης-αδιαμφισβήτητης αλήθειας. Επομένως, η καρτεσιανή αμφιβολία στην επιστήμη αποτελεί την κύρια μεθοδολογική αφετηρία, η οποία και μας οδηγεί στην απόδειξη.

Σ' αυτήν την έννοια έγκειται η διαφορά του δόγματος με την επιστήμη, ή μάλλον η διαφορά των θρησκευτικών θεωριών ή δοξασιών με τις αντίστοιχες επιστημονικές θεωρίες. Η θρησκεία είναι πίστη και απόλυτη αλήθεια. Αντιθέτως, η επιστήμη είναι αμφιβολία και διαψευσιμότητα.

•147.  The large built water clock of Amphiaraeion. V.N. Manimanis and E. Theodossiou, M. Katsiotis and P. Mantarakis. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

A very well preserved ancient water-clock was discovered during excavations at the Amphiaraeion, in Oropos, Greece. The Amphiaraeion, sanctuary of the mythical oracle and deified healer Amphiaraus, was active from the pre-classic period until the replacement of the ancient religion by Christianity in the 5th Century A.D.

The foretelling was being done through dreams sent by the god to the believers sleeping in a special gallery. In these dreams the god was suggesting to them the therapy for their illness or the solution to their problems. The healed would then throw coins in a spring of the sanctuary. In such a place the measurement of time, both day and night, was a necessity. Therefore, time was kept with both a conical sundial and a water-clock in the shape of a fountain, which according to the archaeologists, dates to the 4th Century B.C.

•148.  The eternal role of Astronomy in History and Civilization. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

Astronomy is the most ancient of all natural ("positive") sciences. From its roots in the stellar observations of the Babylonians and ancient Egyptians, and through its formulation into a science from the Greek pre-Socratic natural philosophers, it defined the measurement of time by the human societies. The stellar eras and the applications of Astronomy were incorporated in temples, royal palaces, in paintings, sculptures and in Art in general. Many temples and the pyramids of Egypt were built with astronomical orientations; sculptures were based on the ancient stellar eras. Today, the value of Astronomy on practical matters, such as the precise measurement and keeping of time, or the navigation, has diminished. However, the eternal questions connected basically with Astronomy, those that people still wait their answers from it, are: Who are we and where did we come from? Is there other intelligent life in the Universe? What will our future be? How and why was the Universe born? What existed before its creation? How does the Universe evolve and what will be its ultimate fate? The greatest qualitative change in the answers to this kind of questions came with the so-called "Copernican revolution", mostly in the first half of 17th Century. The progress of Astronomy in the 400 years since then answered questions of thousands of years, giving an end to all kinds of superstitions and prejudices - a vast contribution to the building of human civilization. Finally, Astronomy's development as astrophysics gave us the opportunity to realize that we live inside a violent and explosively developing Universe, whose structure evolves in a dynamical way.

•149.  Science, Theology and new Civilization. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

This work explores the relation and mutual dependence among theology, science and social structure within the framework of a new "Cultural Current", which will probably prevail in the Western societies, through the study of the development of the cultural currents in the ages. The now prevailing in these societies Positivist Cultural Current suffers from the weakness that it is no longer supported by the modern scientific theories of physics and other natural sciences. The new reality will include a more philosophical view of science, as well as a re-harmonization of its relations with the other two "cultural pillars" on which all human societies are based: the sociopolitical (social philosophy) and the metaphysical (inner philosophy).

•150.  Invisible World and Modern Physics: Modern Science and Theology. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

A characteristic of the Western thought is the effort to counter the transcendental dogma of Christian theology through the expression of views based on the scientific discoveries (antirrhetic theology). Two objections can be raised against this trait: a) Modern science considers as a fact the future expansions, corrections, even total abolishment of scientific knowledge in the face of new discoveries. Therefore, dogmatic positions must not be based on temporary scientific views. b) In several instances, antirrhetic theology is based on out-of-date scientific views of the 17th and 18th Centuries, which are not valid any more. The example of modern physics and cosmology is prime among them; in these sciences, the prevailing theories are based on the existence of an invisible and imperceptible reality, or on apparently "illogical" (in the sense of classical logic) fundamental properties of matter and its particles in quantum mechanics.

•151.  Θεωρία χορδών και Υπερχορδών: Λύση ή Ουτοπία; Έκτο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αλεξανδρούπολη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής)

Παρουσιάζουμε τις σύγχρονες θεωρίες της Φυσικής και ειδικότερα της Αστροφυσικής με τη Θεωρία των Χορδών που προτάθηκε το 1984 από τους Έντουαρντ Βίτεν, Μάικλ Γκριν και Τζων Σβαρτς και προτείνει την αντικατάσταση των σωματιδίων από χορδές! Δηλαδή το ηλεκτρόνιο είναι ένα σωματίδιο που πάλλεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ενώ το φωτόνιο πάλλεται με έναν εντελώς δικό του τρόπο. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων είναι επομένως ενώσεις και διαστάσεις χορδών. Η Θεωρία των Χορδών εξετάζει το ενδεχόμενο της ένωσης της Θεωρίας της Γενικής Σχετικότητας και της Κβαντομηχανικής.

•152.  Ορφικοί Ύμνοι και Κοσμολογία: Τo ηλιοκεντρικό σύστημα από τον Ορφέα έως τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Συμπόσιο «Ορφέας & Κοσμογονία». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009  (προσκεκλημένος ομιλητής)

Στην Αρχαία Ελλάδα, η πανάρχαια διδασκαλία του μύστη Ορφέα απετέλεσε την πρωταρχική μυστηριακή ελληνική θρησκεία με ποιήματα και ύμνους απαράμιλλης ομορφιάς. Oι Ορφικοί Ύμνοι, δηλαδή τα 87 εξάμετρα ποιήματα ή συνολικά οι 1200 στίχοι που διασώθηκαν με τον τίτλο ΟΡΦΕΟΣ ΥΜΝΟΙ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΝ, περιέχουν αφ' ενός μεν ένα μεγάλο πλήθος αστρονομικών πληροφοριών, αφ' ετέρου δε καταπληκτικές ιδέες για τη δημιουργία, για το υπέρτατο ον (μονοθεϊσμός), εφόσον η δημιουργία του Σύμπαντος οφείλεται σε μία μόνη υπέρτατη δύναμη, όπως ψάλλουν, ενώ οι έννοιες του Χάους και του κοσμικού αυγού οδήγησαν στη δημιουργία του Φάνητος, του φωτεινού, του υπαρκτού.

Θα παρουσιάσουμε το ηλιοκεντρικό σύστημα από τους Ορφικούς Ύμνους έως τον αυτοκράτορα Ιουλιανό.

153. Cosmologies of Alcman, Leucippus and Democritus and some similarities with modern scientific concepts. Belgrade, Cremcka Mitrobitsa-Nobi Sad, September 25-28, 2009.

The cosmological view of Presocratic Greek philosophers and thinkers, Leucippus and Democritus, which have similarities with some cosmological standpoints expressed in the lyrical works of the poet Alcman, who lived in Sparta during the 27th Olympiad (672-668 B.C.), have been discussed and analysed as well as the similarities of their views with some modern cosmological ideas.

154. Η προσφορά των Βυζαντινών στις Θετικές Επιστήμες. Ημερίδα: «Η συμβολή των Ελλήνων Κληρικών εις τον Ελληνικό Διαφωτισμόν και εις την αναγέννησιν των Θετικών Επιστημών», Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος-Ιερά Μονή Πεντέλης, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009.

Μια λαμπρή σελίδα της ελληνικής ιστορίας εδράζεται στην υπερχιλιόχρονη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία αυτή αποτελεί την αντίστοιχη ελληνική Μεσαιωνική χριστιανική αυτοκρατορία, την οποία η καθηγήτρια Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ ονομάζει Ελληνική αυτοκρατορία της χριστιανικής Ανατολής. Η βυζαντινή εποχή αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της ελληνικής αρχαιότητας και της νεότερης εποχής. Στο Βυζάντιο βρίσκονται οι ρίζες του νεότερου Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Ωστόσο, επειδή δεν αποτελεί μόνο εκείνον τον πολιτισμό που είχαμε συνηθίσει να προσεγγίζουμε κυρίως μέσα από τη Θεολογία, τη θρησκευτική τέχνη και τα εκκλησιαστικά αντικείμενα, αλλά και μια αυτοκρατορία οι λόγιοι της οποίας διακρίθηκαν και στις θετικές επιστήμες, γι' αυτό στην παρουσίασή μας θα αναφερθούμε επιλεκτικά στους -εν γένει άγνωστους- λογίους/ιερωμένους που πρόσφεραν το λιθαράκι τους αν όχι στην επέκταση της γνώσης, τουλάχιστον, όμως, στη διατήρηση τόσο των κλασικών όσο και των θετικών σπουδών και της αστρονομίας ειδικότερα.

155. Cosmology af Alcman, Leukippus and Democritus: КОСМОЛОГИЈЕ АЛКМАНА, ЛЕУКИПА И ДЕМОКРИТА. (Емануил Данезис, Ефстратије Т. Теодосију,  Милан С. Димитријевић, Арис Даканалис). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Астрономско друштво "РуђерБошковић" - Учионица Народне опсерваторије, Калемегдан. Belgrade 22-26 April, 2010. E. Danezis, E. Theodossiou and M. Dimitrijevic (invited speaker).

Although today everyone considers Democritus, along with Leucippos, as the fathers of the Atomic Theory. However, not many know that the two atomic philosophers are the forefathers of a cosmological proposition, which has not been analyzed in depth, as it should, nor it has been considered from the point of view of the modern scientific knowledge, as it happened in the case of their views about atoms.In this paper, we try to concisely comment and study these cosmological views, under the light of the observations and comments stated earlier.

This cosmological proposition is similar to the Infation Cosmology (A. Guth) and forecasts of the existence of many Cosmoses, like blobs (Blobs Universe), that construct the whole Universe. Every one of these cosmoses arises from a white hole and evolves gradually to a black hole.This means that the Cosmological model of Democritus and Leucippos is in accordance with the most modern ideas about the creation of the Universe.

156. Ancient Pyramids in Greece: АНТИЧКЕ ПИРАМИДЕ У ГРЧКОЈ (Ефстратије Т. Теодосију,  Василије Н. Маниманис, Марко Кациотис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, M. Catsiotis, B. Manimanis and M. Dimitrijevic (invited speaker)

Pyramids, ‘Dragon Houses' (‘Drakospita') and megalithic structures in general create always a special interest. We postulate that, as happens with the Drakospita of Euboea, the pyramid-like structures of Argolis (Eastern Peloponnese) were probably constructed by the Dryops, since it is known that, in addition to Euboea and some Cyclades islands, this prehellenic people had also settled in Argolis, where they founded the city of Asine.

We also propose that the pyramids of Argolis and in particular the pyramid of Ellinikon village were very likely, besides being a burial monument or guard house, one of the first meridian observatories. We urge archaeologists and historians to examine this possible astronomical use and we are open at all kinds of cooperation with specialists as far as the research of these pyramid-like structures is concerned.

157. The Theory of Pantachekineton of Benjamin Lesvios: ТЕОРИЈА „ПАНТАХЕКИНЕТОН" БЕНЏАМИНА ЛЕЗБИОСА (Евстратије Теодосију, Василије Маниманис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, B. Manimanis and M. Dimitrijevic (invited speaker)

Benjamin Lesbios or Benjamin of Lesbos was a scholar monk of Greek enlightenment, who lived in the age of A. Korais, Th. Kairis and E. Voulgaris. Clearly influanced by the spirit of Western European enlightenment, Benjamin was accused by Orthodox Church officials for teaching the new natural world knowledge. He was an important philosophical mind of Greek enlightenment and he introduced the Pantachekineton, a pioneering unifying natural theory.

158. Astronmy and Constelations in Homer's Iliad and Odyssey:  АСТРОНОМИЈА И САЗВЕЖЂА У ХОМЕРОВОЈ „ИЛИЈАДИ" И „ОДИСЕЈИ" (Ефстратије Т. Теодосију, Василије Н. Маниманис, Петрос Мантаракис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, B. Manimanis, P. Mantarakis and M. Dimitrijevic (invited speaker).

The Iliad and the Odyssey, in addition to their supreme status as cornerstones of world literature, they are a rich source of information about the scientific and technological knowledge of ancient Greeks in both pre-Homeric and Homeric times.

The two Homeric epic poems, dated in the 8th century BC, include, inter alia, a wealth of astronomical elements, informing about the Earth, the Sky, the stars and constellations such as Ursa Major, Boötes, Orion, Sirius, the Pleiades and the Hyades. They also offer a more erudite image of Homer, which reflects the cosmological views of his period. The model of the Universe that is presented is continuous and has three levels: the lower level corresponds to the underworld, the middle one to the Earth and the upper one to the sky.

159. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και κοσμολογικά μοντέλα. «Η Συμβολή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στη θετική σκέψη», Επιστημονική Ημερίδα, 28 Απριλίου 2010. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και 1ο Γραφείο Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 12ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, (Προσκεκλημένος ομιλητής).

Οι αντιλήψεις και οι θέσεις των αρχαίων Προσωκρατικών Ιώνων φιλοσόφων μας δείχνουν τη σχέση του αρχαίου ελληνικού κόσμου τόσο με τον κόσμο όσο και με τον περιβάλλοντα ουράνιο χώρο.

Ουσιαστικά κάνουμε ένα ταξίδι γνώσης πίσω στις πηγές, στην αρχαία ελληνική προσωκρατική σκέψη, που έχει να μας αποκαλύψει πολλά ως προς τους σημερινούς προβληματισμούς μας. Οι Ίωνες Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, τον 6ο π.Χ. αιώνα,  παρατηρούσαν με μεγάλη προσοχή τα φυσικά φαινόμενα και η συνεισφορά τους στην αμφισβήτηση των μύθων είναι σημαντικότατη. Προσπαθούσαν να εξάγουν όλα τα δυνατά συμπεράσματα από την παρατήρηση της φύσης χρησιμοποιώντας κυρίως τη λογική τους και δημιούργησαν κοσμολογικά μοντέλα και πρότυπα.

160. Επιστημονική Ημερίδα: Από τη Γη στο ηλιακό μας σύστημα. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ξενοδοχείο Κάραβελ. Αίθουσα Πέλλα - Μυκήνες. Αθήνα, 7 Μαΐου 2010 (Προσκεκλημένος ομιλητής).

Περίπου 2.000 αστεροειδείς και κομήτες πλη-σιάζουν πάρα πολύ κοντά στη Γη -ενίοτε επικίνδυνα- με τροχιές οι οποίες εν γένει είναι γνωστές στους ειδικούς επιστήμονες.

Το βέβαιο, όμως, είναι ότι συχνά κάποια απ' αυτά τα ουράνια σώματα εισβάλλουν αιφνίδια από το κοσμικό σκοτάδι ακολουθώντας τροχιές που μπορεί να συμπέσουν με την προαιώνια πορεία του πλανήτη μας με καταστροφικά αποτελέσματα.

Nιμπίρου, Άποφις και Σέντνα δημιουργούν(;) κάποια προβλήματα.

161. Αναζήτηση ευφυούς ζωής στο Σύμπαν. 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής: Ήπατος-Χοληφόρων αγγείων-παγκρέατος. Θράκη Παλάς, Αλεξανδρούπολη, 15 Μαΐου 2010. (προσκελημένος ομιλητής).

Η προσπάθεια εντοπισμού της.

Το 1960 μελετούνται τα άστρα ε Eridani και τ Ceti για 150 ώρες. Μάταια όμως.

Το 1961 αρχίζει το πρόγραμμα SETI και CETI, από τον Καρλ Σαγκάν.

Στις 3/3/ 1972 το Pioneer 10 αρχίζει το ταξίδι του. Έφτασε στον Δία στις 3/12/1973.Στις 12/6/1983 εγκατέλειψε το ηλιακό μας σύστημα . Κατευθύνεται προς τον αστέρα Hoss 248 (850.000 ε.φ. μακριά), 11 Km/sec.

Το 1967 ραδιοαστρονόμοι και L.G.Μ. (Jocelyn Bell - Pulsars)Noέμβριος 1974: To μήνυμα του Arecibo (3 min.) είχε ως στόχο του το σφαιρωτό σμήνος Μ13 του Ηρακλέους, απόστασης 24.000 ε.φ. από μας.1977: Voyager 2: Δίσκος 30 εκ. με τίτλο ΗΧΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (55 γλώσσες και 116 ήχους της Γης), κατευθύνεται στο άστρο α Κενταύρου (σε 70.000 έτη).1992: META CETI (Mega channel Extra Terrestial Array). 1998: seti@home: Oι πιθανότητες επιτυχίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Αλλά αν δεν ψάξουμε ποτέ, τέτε αυτές τις έστω λίγες πιθανότητες θα τις έχουμε μηδενίσει.... επιπλέον η απουσία αποόδειξης δεν συνιστά και απόδειξη απουσίας..

 162. The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory. 5th Symposion of the Serbian Society for Ancient Studies ANTIQUITY AND MODERN WORLD: RELIGION AND CULTURE. Belgrade, October 1-3, 2010 (invited speaker)

 The relation between religion and Science is discussed in this article on the example of attitude of Western Churches towards heliocentric theory. Also reasons of such attitude of the Church were considered.
In order to consider this relation, we will first note that in the case of a religious dogma, faith must be absolute. Dogma as a theory can be proved only through itself and its power is the absence of doubt. On the contrary, in the case of science, according to the philosophical view of Descartes, doubt should be present in any problem arising in order to avoid possible errors and prejudices; through doubt we can be led to the discovery of an indisputable truth.
The military and political power of the Holy See hindered for a long time the development of knowledge and hence Science. Giordano Bruno was accused and judged because, among other, he was teaching the infinite worlds of Metrodorus of Chios and of Epicurus (4th century BC). Similarly, Galileo stood trial on suspicion of heresy and he was condemned into house arrest because the heliocentric system he was supporting was at odds with the Old Testament, according to which Joshua ordered the Sun to stop - and not the Earth - during the Gibeon Battle of Israelites against Canaanites.

163. Η προσφορά του Αναξίμανδρου στις φυσικές επιστήμες. «Οι Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι», Επιστημονική Ημερίδα, 20 Οκτωβρίου 2010. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Έναστρον-Αθήνα.
1. Aστρονομία: O Aναξίμανδρος, σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο (Φιλοσόφων Bίοι II, 1), επινόησε τον γνώμονα, κατασκεύασε ηλιακά ρολόγια και δίδαξε τη χρήση τους στους Έλληνες.
2. Aστροφυσική-Kοσμογονία και Kοσμολογία: Σύμφωνα με τον Aέτιο ο Aναξίμανδρος πίστευε ότι τα άστρα ήταν συμπυκνώσεις που δημιουργήθηκαν από περιδινήσεις αερίων και πυρός. O Aναξίμανδρος δεχόταν, σύμφωνα με τον Aέτιο, ότι χιλιάδες Kόσμοι γεννιούνται και καταστρέφονται και ότι ο δικός μας Kόσμος κάποτε κι αυτός θα καταστραφεί!
3. Γεωγραφία και πρόβλεψη των σεισμών: O Aναξίμανδρος ήταν ο πρώτος που τόλμησε να κατασκευάσει τον πρώτο γεωγραφικό χάρτη της τότε οικουμένης.
4. Bιολογία: Σύμφωνα με τον Iππόλυτο (Kατά πασών των αιρέσεων έλεγχος I, 6, 6) ο πανεπιστήμονας Aναξίμανδρος διατύπωσε την άποψη ότι όλα τα όντα προήλθαν από την επιφάνεια της Γης με την εξάτμιση του υγρού στοιχείου από τη θερμότητα του Ήλιου, όταν ο πλανήτης μας βρισκόταν στη φάση της υγρής κατάστασης.
5. Mετεωρολογία: O Aναξίμανδρος, όπως αναφέρει ο Iππόλυτος (Kατά πασών των αιρέσεων έλεγχος I, 6, 7), πρέσβευε ότι οι άνεμοι προέρχονταν από τις κινήσεις των λεπτότατων ατμών του αέρα ή ήταν μόνον αέρας σε κίνηση.
6. Γεωμετρία: O Aναξίμανδρος, ακολουθώντας το παράδειγμα του διδασκάλου του Θαλή, ο οποίος πρώτος απέδειξε την αλήθεια γεωμετρικών προτάσεων, λέγεται ότι έγραψε βιβλίο θεωρητικής γεωμετρίας.

164. Космологија Гностика, Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Емануел Данезис, Милан С. Димитријевић, Конференција "Античка култура и европско наслеђе", Београд, 2010.


165. Неподесан Однос Између Религије и Науке: Превладавање Хелиоцентричне Теорије, Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Конференција "Античка култура и европско наслеђе", Београд, 2010. 

166. Αστρικές Εποχές-Χρονικές Αστρικές Περίοδοι. ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘'ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ'' στο ΓΚΑΖΙ, 1-5 Νοεμβρίου 2010. Αίθουσα Δ7. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010.

Οι αστρικές εποχές καθορίζονται από τη μετάπτωση του άξονα τιης Γης, που συμπληρώνει μία πλήρη περιφορά κάθε 25.800 περίπου χρόνια. Έτσι κάθε 2.100 χρόνια παρουσιάζονται οι διάφορες αστρικές εποχές από το αντίστοιχο ζώδιο που προβάλλεται στο εαρινό ισημερινό σημείο (γ).
Η φαινόμενη πορεία του Ήλιου στην εκλειπτική χαρακτηρίζεται από τέσσερα χαρακτηριστικά σημεία, ανά δύο για τις ισημερίες και τις τροπές. Από τους ζωδιακούς αστερισμούς που τα χαρακτηρίζουν υπολογίζουμε και τις διάφορες αστρικές «εποχές». Από την απαρχή των πρώτων καλλιτεχνών στην εποχή του Ταύρου (4000 έως 2000 π.Χ.), έως σήμερα οι αστρικές εποχές φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει τα μάλα και τις αντίστοιχες καλλιτεχνικές δημιουργίες των ανθρώπων.
Στην εργασία μας αυτή υποστηρίζουμε ότι και στη συνέχεια με την αστρική εποχή του Κριού οι καλλιτέχνες τον κριό, απεικόνισαν στα αγάλματά τους ως Ερμή Κριοφόρος, αντίστοιχο του γλυπτού Μοσχοφόρου στον αθηναϊκό Παρθενώνα. Ο λίθινος Κριοφόρος στον ναό του Απόλλωνα στο Κούριο στην Κύπρο και ο Ερμής Κριοφόρος σε όλες τις γλυπτές παραστάσεις του μεταλλάχτηκαν στον Καλό Ποιμένα, που κι αυτός αντιστοιχεί στην αστρική εποχή του Κριού. Τέλος, η αστρική εποχή του Κριού αντικαταστάθηκε από την αστρική εποχή των Ιχθύων, ο ιχθύς σε όλες τις χριστιανικές κατακόμβες υποδηλώνει και υπονοεί τόσο τον Ιησού Χριστό (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), όσο και την αστρική εποχή των Ιχθύων.

167. Η Φιλοσοφία της Φυσικής, προς τα πού οδεύουμε;... 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής: Οι ερευνητικές προκλήσεις στον χώρο της Φυσικής, Πορταριά Πηλίου, 11-12-13 Φεβρουαρίου 2011. 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη διάσπαση και την κατάτμηση της γνώσης. Οι επιμέρους επιστήμες, όπως αυτές ορίστηκαν και διαμορφώθηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, έχουν η καθεμιά από αυτές τα δικά τους σύνορα και όρια, τη δική τους αυτονομία και κατά το μάλλον ή ήττον τις δικές τους τεχνικές.
Γι' αυτόν τον λόγο, η επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές επιστήμες εμφανίζεται πλέον δυσχερής. Και δεν μιλάμε για τις θετικές επιστήμες από τη μια και τις θεωρητικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες από την άλλη. Ακόμα και ανάμεσα σε επιστήμονες των θετικών επιστημών το χάσμα πολλές φορές είναι τεράστιο. Οι γεωλόγοι για παράδειγμα δεν διδάσκονται ως όφειλαν μαθήματα αστρονομίας και μηχανικής, που βασικά τους ενδιαφέρουν, όπως η μετάπτωση και η κλόνηση του άξονα της Γης, η λόξωση της εκλειπτικής, ή θέματα αστροφυσικής όπως οι ζώνες Βαν Άλλεν και η πιθανή συσχέτισή τους με τους σεισμούς.
Παράλληλα, για τους αστρονόμους έχει «χαθεί» η μορφολογία των πλανητών που αφορά πλέον τους γεωλόγους. Και το θέμα αυτό συνεχίζεται στη σχέση ανάμεσα στη Φυσική και τη Χημείας ή της Χημείας με τη Γεωλογία, για να μην αναφερθώ και στη Βιολογία, όταν πλέον σήμερα οι θεωρίες για τα χαοτικά και δυναμικά συστήματα και τα συστήματα εκτός ισορροπίας, που αφορούν τη φυσική και την αστροφυσική, μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σημαντικά φαινόμενα σε ποικίλους και διαφορετικούς κλάδους, όπως οι επιστήμες περιβάλλοντος, η κλιματολογία, η μετεωρολογία, η οικολογία, η βιολογία κ.ο.κ.

 

168. Επιστήμη-Θεολογία και Νέος Πολιτισμός. Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας: Η έννοια του θείου στη διαχρονική του διάσταση. 2011.

 Στις αρχές του 21ου αιώνα, είναι πλέον φανερό ότι εδώ και αρκετά χρόνια ο δυτικός πολιτισμός διέρχεται μια περίοδο δραματικά αυξανόμενης κοινωνικής κρίσης, η οποία συν τω χρόνω αποσαρθρώνει τις παγκόσμιες κοινωνικές δομές.

Το φαινόμενα αυτό δεν έχει τοπικά χαρακτηριστικά, αλλά αφορά και αναφέρεται στο σύνολο του δυτικού κόσμου, μολονότι εξωτερικεύεται με διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες τοπικές κοινωνίες αναλόγως του βαθμού εξέλιξής τους.Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια δυσλειτουργία ενός κοινωνικού συστήματος, αλλά σε φαινόμενα πολιτισμικής κατάρρευσης αυτού που σήμερα αναφέρεται και θεωρείται ως Δυτικός Πολιτισμός. Χαρακτηριστικό φαινόμενο αυτής της κατάρρευσης είναι η εγκατάλειψη των αρχών της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και του κοινοτικού πνεύματος, δηλαδή των βασικών στοιχείων δόμησης του πολιτισμού μας. Η συλλογικότητα έχει αντικατασταθεί από την ιδιώτευση, την υποκειμενικότητα, την ατομικότητα και τον εγωκεντρισμό. Με τον τρόπο αυτό η κοινωνία χάνει τη συνοχή της και αυτοδιαλύεται σε ένα σύνολο συγκρουόμενων ατόμων. Το «εγώ» αντικαθιστά το «εμείς». Το «είμαι» αντικαθίσταται από το «έχω». Με τον τρόπο αυτόν ο Δυτικός Πολιτισμός από καθαρά κοινωνικός, μετατρέπεται σε εξατομικευμένο και συν τω χρόνω αλλοιώνεται, φθείρεται και καταρρέει. Την κατάρρευση αυτή, η οποία, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει τον Δυτικό Πολιτισμό σε μεγάλες περιπέτειες, είναι επιτακτική ανάγκη να τη σταματήσει η ανάπτυξη ενός νέου Δυτικού Πολιτισμικού Ρεύματος, το οποίο θα πρέπει να στηρίζεται, τόσο στις χριστιανικές και δημοκρατικές αρχές, τις οποίες ο Δυτικός Πολιτισμός έχει προ πολλού και εξ ολοκλήρου λησμονήσει, όσο και στο νέο επιστημονικό πνεύμα, το οποίο επιτάσσει την ανάπτυξη μιας νέας λογικής και ηθικής της επιστήμης.
 
169. Art in Egyptian Astronomy. 4th Scientific Symposion Science and Art. Hellenic Physicists Society and Harokopeion University, Saturday, January 20, 2012 (invited speaker).
Στην κοιλάδα του Νείλου άνθισε ένας σπουδαίος πολιτισμός, ο αιγυπτιακός. Το πάνθεο των αρχαίων Αιγυπτίων αποτελούσαν 27 θεότητες οι οποίες χωρίζονταν σε τρεις ξεχωριστές ομάδες, τις εννιάδες. Επικεφαλής της πρώτης εννιάδας τέθηκε ο Τέμσυ-Ρα, ο θεός Ήλιος, ως πηγή της ζωής. Από αυτόν, που βοήθησε τα αρχέγονα ύδατα να βγουν από την ακινησία τους, γεννήθηκαν ο Σου, ο θεός του αέρα, και η Τνεφούτ, θεά της δροσιάς ή της βροχής, που στη συνέχεια γέννησαν τον Γκεμπ, θεό της γης και τη Νουτ, θεά του ουρανού. Ας δούμε όμως με τη σειρά την αιγυπτιακή κοσμογονία. 

170. Τhe contibution of Byzantine priests in Astronomy and Physics. Ioannes Philoponos (490-570). Philosophy and Cosmology. New Aphitheatre-Central UIniversity of Athens, Wednesday, March 7, 2012.
O Ιωάννης ο Φιλόπονος ανήκει σε μια πλειάδα σοφών της πρωτοβυζαντινής περιόδου, οι οποίοι διακρίθηκαν ιδιαίτερα και τους οποίους αναφέρει ο Ιταλός καθηγητής των μαθηματικών και της αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης Lucio Russo στο βιβλίο του Η λησμονημένη επανάσταση (2006). Αυτοί ήταν ο Σιμπλίκιος ο Κίλιξ, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, ο Ευτόκιος ο Ασκαλωνίτης, ο Ανθέμιος ο Τραλλιανός και ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος, τους οποίους ο Lucio Russo, θεωρεί ως τους πρωταγωνιστές μιας πρώιμης Αναγέννησης των Επιστημών που συντελέστηκε στις αρχές του 6ου αιώνα (2006, 282). Μάλιστα ο Σιμπλίκιος, καθηγητής της περίφημης Νεοπλατωνικής Σχολής των Αθηνών που έκλεισε ο Ιουστινιανός το 529, ήταν ο τελευταίος των εθνικών φιλοσόφων που στάθηκε ενάντια στον Χριστιανισμό και μεγάλος αντίπαλος του μονοφυσίτη χριστιανού φιλοσόφου Ιωάννη του Φιλόπονου.

171. The philosophy of Relativism, School of Physics and our students. 14th Panhellenic Conference. March 29-April 1, Kamena Bourla, Greece (invited speaker). 

Μια καινούργια φιλοσοφική τάση που έχει αναπτυχθεί κυρίως στις δυτικές κοινωνίες είναι ο Σχετικισμός (Relativism). Ένα φιλοσοφικό κίνημα που υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τη γνώση και τις ηθικές αρχές.
Αυτή τη φιλοσοφική δοξασία θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως την άποψη και θέση ότι δεν υπάρχει νόημα και αξία σε τίποτα, λόγω της έλλειψης ενός κοινού σημείου αναφοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, όλες οι απόψεις και θέσεις έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ.
Η ονομασία του Σχετικισμού, προέρχεται από τη δοξασία που υποστηρίζει ότι η γνώση είναι σχετική και ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε αντικειμενική γνώση της πραγματικότητας.173. Η συμβολή των Βυζαντινών ιερωμένων στην αστρονομία και τη φυσική-H συνεισφορά του Ιωάννη του Φιλόπονου (490-570). Φιλοσοφία και Κοσμολογία, Νέο Αμφιθέατρο-Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012.

175. "Αστρονομία και Κοσμολογία στο Βυζάντιο". Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012.

 

Περίληψη 
Η βυζαντινή φιλοσοφία, κύριο γνώρισμα της οποίας ήταν ο θεολογικός προσανατολισμός της, συνέχισε την παράδοση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας διασώζοντας πλήθος πληροφοριών γι' αυτήν και πολλά αρχαία φιλοσοφικά κείμενα, τα οποία επιπροσθέτως ερμήνευσε και σχολίασε.
Ωστόσο, η βυζαντινή χριστιανική θεολογία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να θεωρηθεί επιστήμη, αφού προϋπόθεσή της ήταν η λογική μέθοδος και οι διαλεκτικοί ορισμοί. Πράγματι, στο Βυζάντιο αμφισβητήθηκε ή παραμερίστηκε η λογική διεργασία από τη θεολογική μέθοδο. Μόνο στην υστεροβυζαντινή χρονική περίοδο επιχειρήθηκε η εισαγωγή της διαλεκτικής στον θεολογικό προβληματισμό, αλλά αυτό έγινε μάλλον ως αποτέλεσμα της επίδρασης του Δυτικού Σχολαστικισμού.
Ωστόσο, όσον αφορά τη γεωμετρία, τη φυσική και την αστρονομία στο Βυζάντιο δεν έλειψαν ούτε οι πρωτότυπες ιδέες, ούτε οι συνεισφορές σε μαθηματικές και αστρονομικές μεθόδους, ούτε βεβαίως οι πρακτικές εφαρμογές των επιστημονικών γνώσεων στην καθημερινή ζωή των Βυζαντινών.
Ας μην ξεχνάμε, ότι η Σχολή της Αλεξάνδρειας ήταν σε ακμή τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα, αφού αποτελούσε συνέχεια μιας ελληνιστικού 

176. Αρχαία Αιγυπτιακή Αστρονομία, Πρώτο (1ο) Συμπόσιο Ελληνο-Αραβικής Αστρονομίας, 13 Οκτωβρίου 2012, Κακογιάννειοα Αστεροσχολείο Υπάτης.

Στην κοιλάδα του Νείλου άνθισε ένας σπουδαίος πολιτισμός, ο αιγυπτιακός. H κοσμογονία των αρχαίων Αιγυπτίων θεωρεί ότι επικεφαλής των θεών ήταν ο Τέμσυ-Ρα, ο θεός Ήλιος, ως πηγή της ζωής. Από αυτόν γεννήθηκαν ο Σου, ο θεός του αέρα, και η Τνεφούτ, θεά της δροσιάς ή της βροχής, που στη συνέχεια γέννησαν τον Γκεμπ, θεό της γης και τη Νουτ, θεά του ουρανού. Ειδικά για τους Αιγυπτίους υπήρχαν φυσικά φαινόμενα που επηρέαζαν έντονα την αγροτική ζωή, τη σπορά, τη βλάστηση και τη συγκομιδή. Το σπουδαιότερο από αυτά ήταν η περιοδική ανύψωση και τη πτώση της στάθμης των υδάτων του Νείλου, που αποτελούσε σχεδόν τη μοναδική πηγή άρδευσης των γεωργικών καλλιεργειών. Ο Νείλος έχει τον πιο κανονικό ετήσιο κύκλο ροής από όλους τους άλλους ποταμούς του κόσμου. Η προσεκτική παρατήρηση της ροής του οδήγησε τους αρχαίους ιερείς-αστρονόμους στο συμπέρασμα ότι τα φαινόμενα αυτά είχαν κάποια σχέση με τις κινήσεις κάποιων ουρανίων σωμάτων, κυρίως του φωτοδότη Ήλιου και του λαμπρότερου αστέρα του ουρανού, του Σείριου, που οι αρχαίοι Αιγύπτιοι τον ονόμαζαν Σοπτίτ από τη θεότητα την οποία προσωποποιούσε ο Σείριος στο αρχαίο αιγυπτιακό πάνθεο. Το σπουδαιότερο ωστόσο επίτευγμα της αιγυπτιακής αστρονομίας ήταν το ηλιακό ημερολόγιό της, η βάση όλων των ηλιακών ημερολογίων που χρησιμοποιούμε σήμερα.  

177. "A Minoan Eclipse Calculator", M. Tsikrizis, E. Theodossiou, V. Manimanis and P. Mantarakis. 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Saturday, November 3, 2012, Marasleio-Athens.

Searching for Minoan artifacts bearing astronomical representations in the Heraklion Archaeological Museum we came upon a stone die of the Minoan period, discovered near the village of Palaikastro in Crete, Greece, in 1899. In 1935 the British archaeologist Sir Arthur John Evans expressed the view that the symbols carved on the die's surface are somehow related to the Sun and the Moon. In this study, strong evidence is presented in favor of its use (especially of the "ray-bearing" disc on its right-hand side) as a die for the construction of a device that could determine eclipse dates during the Minoan period (circa 15th century BC); additionally, two more practical uses for it are examined: as a sundial and as an instrument for the determination of the geographical latitude.

 

178. Aχιλλέας Παπαπέτρου: Η αναγνώριση ενός διάσημου-άγνωστου στην Ελλάδα, Hμερίδα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα.

 

Αχιλλέας Παπαπέτρου
Ο Αχιλλέας Παπαπέτρου, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1907, όπου και τέλειωσε το Γυμνάσιο (1925). Το 1930 αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π. (Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος) και διορίσθηκε βοηθός στην Έδρα των Μαθηματικών. Η έρευνά του στρεφόταν στη Φυσική στερεάς κατάστασης. Το 1934 πήγε στη Στουτγκάρδη για να εργαστεί με τον καθηγητή Paul Ewald (δενδριτική ανάπτυξη των κρυστάλλων). Εκεί γνώρισε τον Helmut Hönl, στράφηκε προς τη Σχετικότητα και εργάστηκε πάνω στις εξισώσεις της κίνησης και του βαρυτικού πεδίου για φορτισμένα σωματίδια και στη μελέτη της βαρυτικής αλληλεπίδρασης μονοπόλου-διπόλου. Η δ.δ. έχει τίτλο Συνθήκες σχηματισμού κρυστάλλων δενδριτικής μορφής. Γύρισε στην Ελλάδα ως επιμελητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π). Το 1939 εκλέχθηκε καθηγητής και διοργάνωσε τα πρώτα σεμινάρια Σχετικότητας στην Ελλάδα, ενώ δεν σταμάτησε να διδάσκει ακόμα και κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής (1935-1942) Είχε συμμετοχή στην εθνική αντίσταση και έτσι το 1946 απολύθηκε από τη θέση του. Το 1946, μετά από σύσταση του καθηγητή Έβαλντ, δέχτηκε πρόσκληση από τον Erwin Schrödinger για να γίνει Research Fellow στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών του Δουβλίνου. Συνεργάστηκαν πάνω στις Ενοποιημένες Θεωρίες Πεδίου, ενώ παράλληλα ο ίδιος συνέχισε την προηγούμενη δουλειά του πάνω σε προβλήματα της Θεωρίας της Σχετικότητας. Εκείνη την περίοδο δημοσίευσε και τις λύσεις του για το βαρυτικό πεδίο στατικών κατανομών φορτίων (λύσεις Ματζούμπαρ-Παπαπέτρου). Ο Παπαπέτρου πήγε στο Μάντσεστερ στο Τμήμα Φυσικής (1948-1952), όπου εργάστηκε πάνω στις εξισώσεις κίνησης στη Γενική Σχετικότητα και σε συνεργασία και με τον Ernesto Corinaldesi παρήγαγε τις γνωστές εξισώσεις κίνησης σωματιδίων με spin (εξισώσεις Παπαπέτρου-Ντίξον).
Το 1952 προσκλήθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μαθηματικών Ερευνών της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών, στο Ανατολικό Βερολίνο και το 1957 διορίστηκε καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στο Humboldt University (1957-1962). Ένα από τα πεδία στα οποία εργάστηκε εκείνη την περίοδο ήταν τα βαρυτικά κρουστικά κύματα (δηλαδή ασυνέχειες του τανυστή Ρήμαν), εργασίες που τελικά καθιέρωσαν τις συντεταγμένες Weyl-Lewis-Papapetrou γι' αυτούς τους χωρόχρονους. Ο Παπαπέτρου την ίδια περίοδο εργαζόταν στην εύρεση μιας λύσης που να αντιστοιχεί σε μια περιστρεφόμενη μάζα, πρόβλημα που έλυσε τελικά ο Κerr (1963). Το 1962 ο Παπαπέτρου ανέλαβε Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας όπου και παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1977. Eκεί, κοντά του δούλεψαν για ένα διάστημα οι καθηγητές Νίκος Αντωνίου και Ευτύχης Μπιτσάκης.

 

 

Το 1967 απέκτησε τη Γαλλική υπηκοότητα ενώ το 1975 έγινε διευθυντής του Laboratoire de Physique Theorique του Ινστιτούτου Ανρί Πουανκαρέ. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Πρίνστον (1964-65), της Βιέννης (1970-71) και της Βοστόνης (1972) όπου οι διαλέξεις που παρέδιδε στη Γενική Σχετικότητα εκδόθηκαν σε βιβλίο (1974). Δούλεψε ακόμα, στα βαρυτικά κύματα και τους ανιχνευτές τους, στο πρόβλημα της βαρυτικής κατάρρευσης και στον Newman-Penrose formalism, ενώ δημοσίευσε συνολικά πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες. 
Εν κατακλείδι, σπουδαίος θεωρητικός φυσικός με συνεισφορά στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Γνωστός από τις εξισώσεις Παπαπέτρου-Ντίξον (Papapetrou-Dixon equations), τις λύσεις Ματζούμπαρ-Παπαπέτρου (Majumdar-Papapetrou solutions) και τις Weyl-Lewis-Papapetrou coordinates. Απεβίωσε στο Παρίσι στις 12 Αυγούστου του 1997, σε ηλικία 90 ετών. Προσωπικά, τον γνώρισα, τo 1977, στο "N.G. Christophilos International Summer School and Conference in plasma Physics", στις Σπέτσες.

 

ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

--------------------------------------------------------------------