Ανακοινώσεις σε Συνέδρια / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

Conferences, Colloquia και Δημοσιεύσεις σε Proceedings Συνεδρίων

1. The far UV spectrum of AX Monocerotis. Proceedings 1st HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Athens, 21-23 September 1993. P.G. Laskarides (ed). Laskarides,  Ε. Theodossiou and E. Danezis.

2. The UV spectrum of λ Orionis, Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993, Ε. Theodossiou, P.G. Laskarides and Ε. Danezis.

3. A study of the shell structure of the binary system AX Monocerotis. Proceedings of the 6th Hellenic Physics Conference. Komotini, 1993, P.G. Laskarides, Ε. Danezis and Ε. Theodossiou.

4. H προσφορά του Nεύτωνα στην ανάπτυξη της Φυσικής και των Mαθηματικών. Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «H Nευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο». Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Aθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993. E. Θεοδοσίου και Ε. Δανέζης.

5. H εξέλιξη των περί την ταχύτητα ιδεών από τον Nεύτωνα μέχρι σήμερα. Διεθνές Eπιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «H Nευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο». Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών, Aθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993. Ε. Δανέζης και E. Θεοδοσίου.

6. A first approach to the shell structure of the Be binary stars. Proceedings of the 2nd HELAS-Hellenic Astronomical Conference. Thessaloniki, June 29-July 1, 1995, Ε. Danezis, E. Theodossiou and P.G. Laskarides.

7. The UV spectrum of HD 175754. Proceedings of the 2nd HELAS-Hellenic Astronomical Conference. Thessaloniki, June 29-July 1, 1995, Μ. Stathopoulou, Ε. Danezis, P.G. Laskarides and Ε. Theodossiou.

8. «H συμβολή της Γαλλικής διανόησης στην προσπάθεια ημερολογιακής μεταρρύθμισης». International Bissextilia 1996. Παλαιό Πανεπιστήμιο, Aθήνα, 29 Φεβρουαρίου-1 Mαρτίου 1996, Ε. Θεοδοσίου (προσκεκλημένος ομιλητής).

9. Ten years of experience from compulsory course and Laboratories in Astrophysics for the students of Physics Department. IAU Colloquim No 162: "New Trends in  Astronomy Teaching". University College London and the Open University. London, 1996, July 8-12, Μ. Kontizas, Ε. Danezis, E. Theodossiou, Χ. Moussas.

10. A study of the superionized spectral lines of the star HD 66811. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997, E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, Th. Grammenos and A. Kosionidis.

11. A study of the superionized spectral lines of the star HD 164794. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997, Ε. Danezis, Μ. Stathopoulou, Ε. Theodossiou, Τh. Grammenos and A. Soulikias.

12. A study of the superionized spectral lines of the star HD 152408. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997, M. Stathopoulou, E. Danezis, E. Theodossiou, Th. Grammenos and A. Soulikias.

13. A study of the superionized spectral lines of the star HD 36861. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997, E. Theodossiou, P.G. Laskarides, M. Stathopoulou, E. Danezis and Th. Grammenos.

14. The Macedonian Calendar in Macedonia. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997. E. Theodossiou, E. Danezis, Th. Grammenos. and M. Stathopoulou.

15. The Macedonian Calendars in Macedonia during the Roman Occupation. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997. E. Theodossiou, E. Danezis,  Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

16. The Macedonian Calendars outside Macedonia. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997. E. Theodossiou, E. Danezis,  Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

17. A presocratic cosmological proposal. Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997. E. Danezis,  E. Theodossiou, Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

18. Cosmological implications on the "Hexameron" of St. Basilius". Proceedings of the 3rd Hellenic and the 6th European Joint Astronomical Conference, JENAM 1997. Thessaloniki, Greece, 2-5 July 1997. E. Danezis,  E. Theodossiou, Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

19. Long Term BV Photometry and spot modeling of the contact system VW Cephei. International Conference on Variable Star Research. 7-9 November 1997. Brno, Czech Republic. P.G. Niarchos, L. Hric, V.N. Manimanis and E. Theodossiou.

20. BV Photometry and spot Modeling of AG Virginis. Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM 1998. Prague, Czech Republic, September 1998. P.G. Niarchos, V.N. Manimanis, L. Hric, E. Theodossiou.

21. Satellite spectral componets and moving shells in the atmospheres of early type stars (The example of HD 175754). Proceedings of the 65th Czech and the 7th European Joint Conference, JENAM 1998. Prague, Czech Republic., September 98. E. Danezis, D. Nikolaidis, E. Theodossiou and M. Stathopoulou.

22. A simple model for the complex stucture of moving atmospheric shells in Oe and Be stars. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 1999 E. Danezis, D. Nikolaidis, E. Theodossiou, Th. Grammenos and M. Stathopoulou and A. Kosionidis.

23. From Pythagoreans to Kepler. Earth does not occupy the center of our Universe. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 199. E. Theodossiou, E. Danezis, Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

24. Democritus' Cosmological proposals and Modern Physics. Proceedings of the 4th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Samos, Greece, 16-18 September 1999. E. Danezis, E. Theodossiou, Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

25. Ancient Macedonia and its calendars. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Theodossiou, E. Danezis, Th, Grammenos and V.N. Manimanis.

26. The calendars of the Christian World. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

27. The Ibo's seasonal calendar. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

28. The Cosmological Views of Democritus and Modern Physics. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Danezis, E. Theodossiou, V.N. Manimanis, Th. Grammenos and M. Stathopoulou.

29. From Pythagoreans to Kepler. The contest between the Geocentric and Heliocentric System. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

30. The calendars in Russia after the adoption of Christianity. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Astronomy of Ancient Civilizations. Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

31. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 36861. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000, E. Danezis, E. Theodossiou, D. Nikolaidis, M. Stathopoulou, E. Lyratzi and A. Kosionidis.

32. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 152408. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000, E. Danezis, D. Nikolaidis, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, A. Kosionidis and E. Lyratzi.

33. Applications of a new model for the atmospheric structure of Oe and Be stars. The case of HD 66811. Proceedings of the 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference JENAM 2000, Moscow, Russia, May 29-June 3, 2000, E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, D. Nikolaidis, E. Lyratzi and A. Kosionidis.

34. A final consideration of the developing velocity fields in the gaseous envelope of the star HD 50138. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Danezis, A. Kyriakopoulou, D. Nikolaides, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, E. Lyratzi and A. Kossionides.

•35.  Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star HD 66811 (ζ Puppis). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Danezis, G. Christou, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, D. Nikolaides, E. Lyratzi, C. Drakopoulos, P. Bourma and A. Soulikias.

•36.  La mesure du temps et les Constellations». International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (προσκεκλημένος ομιλητής). E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

•37.    Χωροχρονικές μεταβολές-Φυσαλίδες υλοενέργειας. International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας» (προσκεκλημένος ομιλητής). Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών. E. Theodossiou and E. Danezis.

•38.    La probleme de la nature du temps. International Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000, Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών. E. Theodossiou and E. Danezis.

•39.    Phenomena of hyperionization and emission in the gaseous envelope of the star λ Orionis. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 Sept. 2001, Crete, Greece. E. Danezis, D. Nikolaides, E. Lyratzi, E. Theodossiou, A. Kossionides, C. Drakopoulos and A. Soulikias.

•40.    Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 175754. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 Sept. 2001, Crete, Greece. E. Danezis, E. Lyratzi, E. Theodossiou, D. Nikolaides and G. Christou.

•41.    The complex structure of the expanding gaseous envelope of the star HD164794 (9 Sagittarii). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Danezis, D. Nikolaides, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, E. Lyratzi and A. Kossionides.

•42.    Application of a new model of density shells of matter to the expanding gaseous envelope of the star HD 45910 (AX Monocerotis). Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Lyratzi, E. Danezis, D. Nikolaides, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, C. Drakopoulos and P. Bourma.

•43.    A spot model of the contact binary system BH Cas. Proceedings of the 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. P.G. Niarchos, D. Aslanidis, S. Zola and E. Theodossiou.

•44.    Prodromic Cosmological Theories of Giordano Bruno.. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis

•45. The famous Star City. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

•46.    Non adopted Constellations and astronomical maps. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou, E. Danezis and P.G. Niarchos.

•47.    Christianum Stellatum Coelum and the zodiacal signs. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

•48.    The Chronologies of the Creation. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

•49.    The astronomical implications of the famous astronomical clock of Prague. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou, P.G. Niarchos and V.N. Manimanis.

•50. Moschophoros-Kriophoros and ICTHYS. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. E. Theodossiou, E. Danezis and V.N. Manimanis.

•51.    The Calendar of the Greek Orthodox Church. 5th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 20-22 September 2001, Crete, Greece. M. Dimitrijevic and E. Theodossiou.

•52.    A new model of density layers of matter to the expanding gaseous envelops of Oe and Be stars. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, E. Danezis, D. Nikolaides, E. Lyratzi, E. Theodossiou, A. Kossionides, C. Drakopoulos, G. Christou and P. Koutsouris.

•53.    The complex structure of the expanding gaseous envelope of the Be star HD 45910 (AX Monocerotis). IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, E. Lyratzi, E. Danezis, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, C. Drakopoulos, A. Soulikias and P. Koutsouris.

•54.    The complex structure of Hα regions in the gaseous envelope of the Be V stars. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, E. Lyratzi, E. Danezis, D. Nikolaides, E. Theodossiou, M. Stathopoulou and A. Soulikias.

•55.    The complex structure of Mg II regions in the gaseous envelope of the BeV stars. IAU Symp. 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, E. Danezis, E.Lyratzi, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, G. Christou and A. Soulikias.

•56.    Hyperionization and emission phenomena in the coronal and post-coronal regions of the moving atmospheres of the Oe star HD 66811 (ζ Puppis). IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, G. Christou, E. Danezis, E., Theodossiou, D. Nikolaides, E. Lyratzi and A. Kyriakopoulou.

•57.    The complex structure of Mg II and Si IV regions in the gaseous shell of the Be star HD50138. IAU Symposium 210, Uppsala, Sweden, 17-22 July 2002, A. Kyriakopoulou, E. Danezis, E. Lyratzi, E. Theodossiou, M. Stathopoulou, G. Christou, P. Koutsouris and C. Drakopoulos.

•58.    A new I-filter photometric study of the sdB Binary HS0705+6700. New Directions for Close Binary Studies: The Royal Road to the Stars. Çanakkale Onsekiz Mart University. Dardanos Çanakkale (Turkey), 24-28 June, 2002. K.G. Gazeas, P.G. Niarchos, V.N. Manimanis and E. Theodossiou.

•59.    The fall of a meteorite at Aegos Potami in 467 BCE. Astronomy Workshop: New Directions for Close Binary Studies: "The Royal Road to the Stars". Dardanos, Çanakkale (Turkey), Onsekiz Mart University Astrophysics Observatory, 24-28 June 2002. E. Theodossiou, P.G. Niarchos and V.N. Manimanis.

•60.    The fall of an aerolith at Aegos Potami (467 B.C.). Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002. E. Theodossiou, P.G. Niarchos and V.N. Manimanis.

•61.    The "Dragon houses" of Euboea as ancient megalithic Observatories. Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002. E. Theodossiou, P.G. Niarchos and B.N. Manimanis.

•62.    Are the unknown Greek Pyramids old Observatories? Xth SEAC-2002 Conference: "Cultural Context from Archaeoastronomical Data and the Echoes of the Cosmic Catastrophic Events". Tartu, 27 August - 1 September 2002. E. Theodossiou, P.G. Niarchos and V.N. Manimanis.

•63.    17th Century Physics Beliefs and the first mechanical clock of Athens. XXI Scientific Instrument Symposium, National Hellenic Research Foundation, Athens 9-14 September 2002. E. Theodossiou, V.N. Manimanis, E. Danezis, E. and E.-M. Kalyva.

•64.    Από την Κοσμογονία στη Σύγχρονη Κοσμολογία. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο. «Η Φυσική στον 20ό αιώνα». Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πέρδικα Θεσπρωτίας 4-6 Απριλίου 2003. (Προσκεκλημένη ομιλία). E. Theodossiou.

•65.    Προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών», Πανεπιστήμιο Αθηνών-Π.Τ.Δ.Ε., Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003, σελ. 177-181. Ε. Θεοδοσίου.

•66.    SACs phenomena in early type stars. JENAM 2003, Budapest. August 2003. E. Danezis, E. Lyratzi, D. Nikolaidis, E. Theodossiou, ......

•67.    SACs phenomena in MgII regions of 40 BeV stars E. Lyratzi, JENAM 2003, Budapest. August 2003. E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou, ....,

•68.    SACs phenomena in SiIV regions of 50 BeV stars. JENAM 2003, Budapest. August 2003. E. Lyratzi, E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou,...

•69.    The complex structure of hyperionization regions of the Oe star HD 175754. JENAM 2003, Budapest. August 2003. E. Danezis, A. Antoniou, E. Lyratzi, E. Theodossiou.

•70.    The complex structure of SiIV regions of the Oe star λ Orionis. JENAM 2003, Budapest. August 2003. E. Danezis, M. Koutroumanou, E. Lyratzi, E. Theodossiou...

•71.    Discontinuous structrures in early type stars' atmospheres Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens. E. Danezis, E. Lyratzi, D. Nikolaidis, E. Theodossiou.

•72.    Discontinuous phenomena in MgII regions of BeV stars, Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens. E. Lyratzi, E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou.

•73.    Discontinuous phenomena in SiIV regions of BeV stars, Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens. E. Lyratzi, E. Danezis, M. Stathopoulou, E. Theodossiou.

•74.    Discontinuous structure and SACs phenomena in the Oe star's HD 175754 atmosphere. Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens. E. Danezis, A. Antoniou, E. Lyratzi, E. Theodossiou.

•75.    Discontinuous structure of SiIV regions in the Oe star λ Orionis's atmosphere. Proceedings of the 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, 15-17 September 2003, Pentele-Athens. E. Danezis, M. Koutroumanou, E. Lyratzi, E. Theodossiou.

•76.    The Heliocentric System from the Orphic Hymns and the Pythagoreans to the Emperor Julian. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

•77.    The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Philolaos of Croton. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. E. Theodossiou, V. N. Manimanis and E. Danezis.

•78.    The Pre-Aristarchean Pythagoreans: The Views of Iketas, Ecphantos and Heraclides of Pontos. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

•79.    The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Ancient Greek Writers and the Modern Greek References in Favor of Him. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Efstratios Theodossiou.

•80.    The Heliocentric System of Aristarchus of Samos in the Modern International References in Favor of Him. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Efstratios Theodossiou.

•81.    The Contribution of the Arabic World in Astronomy. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and E. Danezis.

•82.    Astronomy in Byzantium and the West until Copernicus. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

•83.    Cosmogony and Cosmological Views of the Ancient Greeks and of the Ancient Eastern Civilizations. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Efstratios Theodossiou.

•84.    Astronomical Views of the Ancient Eastern Civilizations and of the Ancient Greeks. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Efstratios Theodossiou.

•85.    Oι κοσμογονικές απόψεις των Dogon. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Μανιμάνης Βασίλειος και Θεοδοσίου Στράτος.

•86.    Μελέτη-καταγραφή ηλιακών ρολογιών. Μια πρόταση ελέγχου. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Θεοδοσίου Στράτος.

•87.    Η μάταιη αναζήτηση του πλανήτη Ηφαίστου. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Μανιμάνης Βασίλειος και Θεοδοσίου Στράτος

•88.    Το αστρονομικό και αριθμητικό μυστήριο των πυραμίδων. 6th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Δακανάλης Άρης και Θεοδοσίου Στράτος.

•89.    On Modeling SACs Regions in Early Type Atmospheres. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia. E. Danezis, E. Lyratzi,..., E. Theodossiou.

•90.    The complex structure of the MGII regions of 40 BeV stars. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia. E. Lyratzi,..., E. Danezis, E. Theodossiou.

•91.    The complex structure of the Oe star HD175754. 4th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes (SCSLS), October 10-15, 2003. Arandjelovac, Yugoslavia. E. Danezis, A. Antoniou, E. Lyratzi, E. Theodossiou.

•92.    A model for the Broad Absorption Line Region in BAL-QSOs. The conference of Euro-asian Astronomical Society, Russian Astronomical conference, July, 2 - 10, 2004, Moscow, Russia. L.Č. Popović, E. Danezis, E. Lyratzi, M.S. Dimitrijević & E. Theodossiou.

•93.    The complex structure of the MgII λλ 2795.523, 2802.698 A regions of 64 Be stars. 17th International Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France. E. Lyratzi, Ε. Danezis, L.Č. Popovic,  M.S. Dimitijevic, E. Thedossiou, A. Soulikias & A. Antoniou.

•94.    The complex structure of the SiIV λλ 1393.73, 1402.73 A regions of 42 BeV stars.17th International Conference on Spectral Line Shapes (17th ICSLS), June 21-25, 2004, Paris, France. E. Lyratzi, Ε. Danezis, L.Č. Popovic,  M.S. Dimitijevic, E. Thedossiou, A. Soulikias & A. Antoniou.

•95.    Some spectroscopic methods for astrophysical plasma resarch. 22nd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases (SPIG 2004), August, 23 - 27, 2004, at National Park "TARA", Serbia and Montenegro. L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević, E. Mediavilla, E. Danezis, E. Lyratzi, E. Bon, D. Ilić, P. Jovanović, E. Theodossiou & M. Dačić.

•96.    Satellite Absorption Components of the UV spectral lines SiIV, CIV, NV, and NIV in the atmosphere of the Oe star HD 175754. JENAM 2004, Spetember, 13-17, 2004, Granada, Spain. E. Danezis, A. Antoniou,  L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević, E. Lyratzi & E. Theodossiou.

•97.    Η ανάπτυξη της Αστρονομίας στην Ιωνία και το Αιγαίο. Οι σύγχρονες εξελίξεις της Φυσικής και η επίδρασή τους στη ζωή και τη σκέψη. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.E.Φ.), Φηρά Σαντορίνης, 21-22 Οκτωβρίου 2004. (Προσκεκλημένη ομιλία). E. Theodossiou.

•98.    «Τέχνη και Αστρονομία στους Dogon». 1ο Διεθνές Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη» Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ίδρυμα Ευγενίδου, 19 Ιουνίου 2005 (προσκεκλημένη ομιλία). E. Theodossiou.

•99.    A new modelling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars, Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitriević, M. S., Theodossiou, E. & Antoniou, A.: 5th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes in Astrophysics (V SCSLSA) Vrsac, Serbia, June, 2005. (Invited Lecture). Mem. S.A.It. Vol. 7, 107, SAIt 2005. E. Danezis, L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević E. Lyratzi, E., L.Č. Popović, M.S. Dimitrijević, E. Theodossiou & A. Antoniou.  

•100.    A new approach for the structure of Ηα regions in 120 Be stars. Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Popović, L. Č., Dimitriević, M. S., Theodossiou, E. & Antoniou, A, 5th Serbian Conference on Spectral Lines Shapes in Astrophysics (V SCSLSA). Vrsac, Serbia, June, 2005. Mem. S.A.It. Vol. 7, 114, SAIt 2005.

101.    Ορφικοί Ύμνοι και Αστρονομία. «Η Σαμοθράκη στον χώρο και τον χρόνο», Επιστημονική Ημερίδα, 1η Σεπτεμβρίου 2005. Πνευματικό κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» (Προσκεκλημένος ομιλητής).

•102.    Nichephoros Gregoras and the Serbs. Stratos Theodossiou and Milan Dimitrijevic. XIV, National Conference of Astronomy of Serbia and Montenegro. Belgrade, 12-14 October 2005 (invited speaker).

•103.    Cosmological Implications of the «Hexameron" of Saint Basil the Great. M. Danezis, E. Theodossiou and M. Dimitrijevic. International Conference: Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constantza, Romania (invited speaker)..

•104.    Theology and Modern Physics. M. Danezis, E. Theodossiou and M. Dimitrijevic. Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constanza, Romania.

•105.    The new rectified Julian Calendar. M. Dimitrijevic and E. Theodossiou. International Conference: Science and Orthodoxy-A necessary Dialogue. 22-26 October 2005. Bucharest-Constantza, Romania.

•106.    Το ηλιοκεντρικό σύστημα από τους Ορφικούς ΄Υμνους έως τον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Ε. Θεοδοσίου, Μ. Δανέζης, και Α. Δακανάλης. Hμερίδα : «Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ξάνθη 11-13 Νοεμβρίου 2005.

•107.    Η κοσμολογία του Δημόκριτου. Μ. Δανέζης, Ε. Θεοδοσίου και Α. Δακανάλης. Hμερίδα: «Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ξάνθη 11-13 Νοεμβρίου 2005.

•108.    Hyperionison phenomena to the coronal and post - coronal regions of the moving atmosphere of the Oe star HD 93521, Antoniou, A., Danezis, E., Nikolaidis, D., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitijević, M. S. & Theodossiou, E.: Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, Kefallinia Island, Greece, September 2005. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 848, pp. 370-374.

•109.    A new modeling approach for DACs and SACs regions in the atmospheres of hot emission stars. Danezis, E., Nikolaidis D., Lyratzi E., Popovic L., Dimitrijevic M., Theodossiou E. and Antoniou A. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 848, pp. 380-384.

•110.    A new approach for the structure of Hα regions in 120 Be-type stars. Lyratzi E., Danezis, E.,...., and Theodossiou E. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 848, pp. 402-406.

•111.    Long Term variability of the radial velocities in the coronal and post-coronal regions of the Oe star HD93521. Antoniou A., Danezis, E., Lyratzi E.,.., and Theodossiou E. Proceedings of the 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Kefallinia-Greece. AIP Conference Proceedings, August 25, 2006, Vol. 740, pp. 497-508.

•112.    Η μέτρηση μικρών διαστημάτων χρόνου από τους αρχαίους αστρονόμους. Ε. Θεοδοσίου, Δ. Παπαθανάσογλου, Β. Μανιμάνης. 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Κefalinia-Greece. Session 8: History and teaching in Astronomy. AIP Conference Proceedings August 25, 2006, Vol. 848, pp. 927-933.

•113.    Το ηλιακό ρολόι της Παναγίας Σκριπού στον Ορχομενό. Ε. Θεοδοσίου και Β. Μανιμάνης. 7th HELAS-Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 8-11 September 2005, Κefalinia-Greece. Session 8: History and teaching in Astronomy. AIP Conference Proceedings August 25, 2006, Vol. 848, pp. 934-938.

http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/848/1/934_1?isAuthorized=no 

•114.    Αθέατος Κόσμος και σύγχρονη Φυσική, Επιστημονική Ημερίδα «Επιστήμη και Θεός-Το ανθρώπινο και το υπέρλογο», Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2006. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  (προσκεκλημένος ομιλητής).

•115.     Από το άπειρον του Αναξίμανδρου στην αρχαία Ελλάδα στην απειρία των κόσμων στη σύγχρονη Κοσμολογία. Ε. Θεοδοσίου. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Οι νέοι ορίζοντες της Φυσικής στον αιώνα μας». Λάρισα, 30 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2006» (προσκεκλημένος ομιλητής).

•116.     "The Photospheric And The Respective Si IV Regions' Rotational Velocities In 27 Be Stars", Lyratzi, E., Danezis, E., Nikolaidis, D., Antoniou, A., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. and Theodossiou, E., 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 - September 1, 2006, Kopaonik, Serbia.

•117.     "A Study Of DACs And SACs Regions In The Atmospheres Of Hot Emissions Stars", Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Antoniou, A. Dimitrijević, M. S., and Theodossiou, E., 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 - September 1, 2006, Kopaonik, Serbia.

•118.    The Photospheric And The Respective C IV Regions Rotational Velocities In 20 Oe Stars. Antoniou, A., Danezis, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S. and Theodossiou, E., 23rd Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases, (SPIG 2006), August 28 - September 1, 2006, Kopaonik, Serbia. General Plasmas, pp. 579-582.

•119.     "A new model for the structure of the DACs and SACs regions in the Oe and Be stellar atmospheres", Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A. & Theodossiou, E., XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25.

•120.    A new approach for DACs and SACs phenomena in the atmospheres of hot emission stars Nikolaidis, D., Danezis, E., Lyratzi, E., Popović, L. Č., Dimitrijević, M. S., Antoniou, A. & Theodossiou, E.,  The UV Universe: Stars from birth to death, XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25. Book of Proceedings, Ana Ines Gomez de Castro y Martin A. Barstow (eds.). UV Astronomy, UCM Editorial Complutense,  pp. 107-112.

•121.    Long term variability of the coronal and post-coronal CIV region of the Oe star HD 93521. Antoniou, A., Danezis, E., Lyratzi, E., Nikolaidis, D., Popović, L.Č., Dimitrijević, M. S., & Theodossiou, E.: The UV Universe: Stars from birth to death, XXVIth IAU General Assembly, Prague, Czech Republic, 2006, August 14-25. Book of Proceedings, Ana Ines Gomez de Castro y Martin A. Barstow (eds.). UV Astronomy, UCM Editorial Complutense,  pp. 113-118.

 122. To άπειρον του Αναξιμάνδρου στην Κοσμογονία και η την απειρία των κόσμων στην Κοσμολογία. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΦ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ Φυσικων επιστημων Ε., ΝΑΥΠΛΙΟ 2007.

•123.    ΎΔΩΡ from Ancient Greek Cosmogonies to modern Astrophysics. Theodossiou, E., Dimitrijevic, M., Manimanis, V.N. and Grammenos Th., International Symposium: European Ideas, Ancient civilization and Serbian culture, Serbian Society of Ancient Studies, Sremski Karlovci, 28-30 Septemberv 2007, pp. 26-27 (invited speaker).

•124.    Constellation, Mythology and Art, International Symposium: European Ideas, ancient civilization and Serbian culture, Serbian Society of Ancient Studies, Sremski Karlovci, 28-30 Septemberv 2007, pp. 27-28. E. Theodossiou, V.N., Manimanis, S. Goyette and M.S. Dimitrijevic (invited speaker).

•125.    Μοσχοφόρος-Κριοφόρος και Ι.Χ.Θ.Υ.Σ.  Αστερισμοί-μυθολογία και χρόνος. 8o Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής-Αρχαία Ολυμπία,  2 - 4 Νοεμβρίου 2007, "Κοινωνική Διάσταση των Φυσικών Επιστημών", ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. E. Theodossiou (προσκεκλημένος ομιλητής)

•126.    Αστρικές εποχές-Γλυπτική και Χρόνος. 2ο Διεθνές Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη: Κοινή πορεία προς το Ωραίο και την Αλήθεια». Τεχνόπολις, Αθήνα 16-19 Ιανουαρίου 2008 E. Theodossiou. (Κεντρική Ομιλία- προσκεκλημένος ομιλητής). 

•127.    Θεωρία Χορδών και Υπερχορδών. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα, 20-21 Μαρτίου 2008. E. Theodossiou. (Κεντρική Ομιλία- προσκεκλημένος ομιλητής).

•128.    Αστρονομία, τέχνη και χρόνος, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Δράμα, 22 Μαρτίου 2008. E. Theodossiou. (Κεντρική Ομιλία- προσκεκλημένος ομιλητής).

•129.    Η πλάνη των αισθήσεων. 20+1 χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη, 21-22 Μαρτίου, 2008. E. Theodossiou. (Κεντρική Ομιλία- προσκεκλημένος ομιλητής).

•130.    Constellations and astronomical eras. Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference V, Belgrade 18-22 April, 2008. E. Theodossiou and M. Dimitrijevic (invited speaker).

•131.    Појам бесконачности и идеја о мноштву  светова од античких Грчких до модерних космологија. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 18 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула. Евстратије Теодосију, Петрос Мадаракис, Милан С. Димитријевић, Василије Н. Маниманис, Емануел Данезис. 

•132.    Мосхофорос, Криофорос, Ихтхис, Сазвежђа, митологија и уметност. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 18 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула.  Евстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис, Сеа Гојет, Милан С. Димитријевић.

•133.    Рига од Фере и астрономија у његовој  «Антологији физике» (Поводом 250. годишњице рођења). КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 19 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула. Евстратије Теодосију, Василије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Емануел Данезис.

•134.    The heliocentric system from the Orphic Hymns and the Pythagorian philosophers to the emperor Julian. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 20 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула. Евстратије Теодосију, Арис Даканалис, Милан С. Димитријевић, Емануел Данезис.

135.     "ΥΔΟΡ - ХИДОР» од старих грчких космогонија до модерне астрофизике. КОНФЕРЕНЦИЈЕ "РАЗВОЈ АСТРОНОМИЈЕ КОД СРБА V" Београд 21 април 2008.  Oпсерваторије, Калемегдан, Деспотова кула.  Ефстратије Теодосију, Милан С. Димитријевић, Василије Маниманис, Теодулос Граменос.

136.    AX Mon (HD 45910) Kinematical Parameters in the Fe II Spectral Lines as a Function of the Excitation Potential. SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 314-316 (2008). Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodosiou, E.; Stathopoulos, D. 

137.    A Study of the Structure of Different Ionization Potential Regions in the Atmosphere of AX Mon (HD 45910) SPECTRAL LINE SHAPES: Volume 15-19th International Conference on Spectral Line Shapes. AIP Conference Proceedings, Volume 1058, pp. 317-319 (2008). Antoniou, A.; Danezis, E.; Lyratzi, E.; Popović, L. Č.; Dimitrijević, M. S.; Theodosiou, E.; Katsavrias, G.

138.    From the infinity (apeiron) of Anaximander in ancient Greece to the theory of infinite universes in Modern Cosmology. Development of astronomy among Serbs V, Belgrade 18-22 April, 2008. E. Theodossiou, P. Mantarakis and M.S. Dimitrijevic (invited speaker)

139.    Κοσμικός και αστρονομικός χρόνος. Eπιστημονικό Συμπόσιο-Η Δημιουργία του Σύμπαντος: Αστρονομία-Αστροφυσική-Θεολογία-Φιλοσοφία. Διεθνές Κέντρο Φιλοσοφίας της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Δήμος Αρφαρών, 29 Απριλίου 2008. E. Theodossiou (προσκεκλημένη ομιλία).

•140.    The significance of Hydor in European thought from Ancient Greek Cosmogonies to the Modern Asstrophysics. 8th International Hydrogeological Congress of Greece, Proccedings Vol. I, pp. 137-146. Athens October 8, 2008. (Special lecture-invited speaker). E. Theodossiou.

•141.    Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και περιβάλλον. Επιστημονική ημερίδα: Οι φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων για το περιβάλλον. Ρέθυμνο-Σπίτι του Πολιτισμού. Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009. E. Theodossiou (κεντρική ομιλία- προσκελημένος ομιλητής). 

142.    Διεθνές έτος Αστρονομίας. Επιστημονική Τριημερίδα: Η Επιστήμη και η Τεχνολογία. Ε.Κ.Φ.Ε. Κω και Ε.Ε.Φ.- Κως, 9-11 Μαΐου 2009. E. Theodossiou (προσκελημένος ομιλητής)

143.    Η Συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στην Αστρονομία. Διεθνές Έτος Αστρονομίας 2009: Συμπόσιο για τη Σύγχρονη Αστρονομία. Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 15-17 Μαΐου 2009. E. Theodossiou.

144.    The Heliocentric System in Orphic Hymns and Pythagorean up to Emperor Ioulianos. International Meeting: Pythagorean views on Music-Rearing of Pythagorean Harmony, Samos, 10-11 July 2009, pp. 30-32. E. Theodossiou (invited speaker).

145.    The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory. 1st Workshop: Astrophysical winds and discs similar phenomena in stars and quasars-Special Session: History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences. Platamonas, September 3-8, 2009. E. Theodossiou, V.N. Manimanis and M. Danezis.

146.    The Pre-Socratic Greek philosophers and the Environment, 1st Workshop: Astrophysical winds and discs similar phenomena in stars and quasars-Special Session: History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences. Platamonas, September 3-8, 2009. E. Theodossiou and V.N. Manimanis.

147.    Non-prevailable political calendrical systems in the European History. V.N. Manimanis and E. Theodossiou. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

148.    The large built water clock of Amphiaraeion. V.N. Manimanis and E. Theodossiou, M. Katsiotis and P. Mantarakis. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

149.    The eternal role of Astronomy in History and Civilization. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

150. Science, Theology and new Civilization. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

•151. Invisible World and Modern Physics: Modern Science and Theology. 9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece. 

152. Θεωρία χορδών και Υπερχορδών: Λύση ή Ουτοπία; Έκτο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αλεξανδρούπολη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής).

153. Ορφική Κοσμολογία. Συμπόσιο «Ορφέας & Κοσμογονία». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009  (προσκεκλημένος ομιλητής).

154. Cosmologies of Alcman, Leucippus and Democritus and some similarities with modern scientific concepts. Belgrade, Cremcka Mitrobitsa-Nobi Sad, September 25-28, 2009 (invited speaker)

155. Η προσφορά των Βυζαντινών στις Θετικές Επιστήμες. Ημερίδα: «Η συμβολή των Ελλήνων Κληρικών εις τον Ελληνικός Διαφωτισμόν και εις την αναγέννησιν των Θετικών Επιστημών», Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος-Ιερά Μονή Πεντέλης, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής).

156. Cosmology af Alcman, Leukippus and Democritus: КОСМОЛОГИЈЕ АЛКМАНА, ЛЕУКИПА И ДЕМОКРИТА. (Емануил Данезис, Ефстратије Т. Теодосију,  Милан С. Димитријевић, Арис Даканалис). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Астрономско друштво "РуђерБошковић" - Учионица Народне опсерваторије, Калемегдан. Belgrade 22-26 April, 2010. E. Danezis, E. Theodossiou and M. Dimitrijevic (invited speaker). 

157. Ancient Pyramids in Greece: АНТИЧКЕ ПИРАМИДЕ У ГРЧКОЈ (Ефстратије Т. Теодосију,  Василије Н. Маниманис, Марко Кациотис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, M. Catsiotis, B. Manimanis and M. Dimitrijevic (invited speaker).

158. The Theory of Pantachekineton of Benjamin Lesvios: ТЕОРИЈА „ПАНТАХЕКИНЕТОН" БЕНЏАМИНА ЛЕЗБИОСА (Евстратије Теодосију, Василије Маниманис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, B. Manimanis and M. Dimitrijevic (invited speaker).

159. Astronmy and Constelations in Homer's Iliad and Odyssey:  АСТРОНОМИЈА И САЗВЕЖЂА У ХОМЕРОВОЈ „ИЛИЈАДИ" И „ОДИСЕЈИ" (Ефстратије Т. Теодосију, Василије Н. Маниманис, Петрос Мантаракис, Милан С. Димитријевић). Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, Belgrade 22-26 April, 2010.  E. Theodossiou, B. Manimanis, P. Mantarakis and M. Dimitrijevic (invited speaker).

160. Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και κοσμολογικά μοντέλα. «Η Συμβολή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στη θετική σκέψη», Επιστημονική Ημερίδα, 28 Απριλίου 2010. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και 1ο Γραφείο Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 12ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, (Προσκεκλημένος ομιλητής).

161. Επιστημονική Ημερίδα: Από τη Γη στο ηλιακό μας σύστημα. ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Ξενοδοχείο Κάραβελ. Αίθουσα Πέλλα - Μυκήνες. Αθήνα, 7 Μαΐου 2010 (Προσκεκλημένος ομιλητής).
162. Αναζήτηση ευφυούς ζωής στο Σύμπαν. 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής: Ήπατος-Χοληφόρων αγγείων-παγκρέατος. Θράκη Παλάς, Αλεξανδρούπολη, 15 Μαΐου 2010. (προσκελημένος ομιλητής).

163. The inconvenient relation between religion and science: The prevalence of the heliocentric theory. 5th Symposion of the Serbian Society for Ancient Studies ANTIQUITY AND MODERN WORLD: RELIGION AND CULTURE. Belgrade, October 1-3, 2010 (invited speaker).

164. Η προσφορά του Αναξίμανδρου στις φυσικές επιστήμες. «Οι Προσωκρατικοί φυσικοί φιλόσοφοι», Επιστημονική Ημερίδα, 20 Οκτωβρίου 2010. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Έναστρον, (Προσκεκλημένος ομιλητής).

165.  Космологија Гностика, Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Емануел Данезис, Милан С. Димитријевић, Конференција "Античка култура и европско наслеђе", Београд, 2010. The Cosmology of the Gnostics and Orthodox Church, 255.855:2-17, pp. 366-373, 2011.
166. Неподесан Однос Између Религије и Науке: Превладавање Хелиоцентричне Теорије, Ефстратије Т. Теодосију, Васијије Н. Маниманис, Милан С. Димитријевић, Конференција "Античка култура и европско наслеђе", Београд, 2010. The inconvenient relation between religion and science: the prevalence of the heliocentric theory, 133.522.5:272/279, pp. 374-386, 2011.

167. Αστρικές Εποχές-Χρονικές Αστρικές Περίοδοι. ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ‘'ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ'' στο ΓΚΑΖΙ, 1-5 Νοεμβρίου 2010. Αίθουσα Δ7. Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010.
168.  Η Φιλοσοφία της Φυσικής, προς τα πού οδεύουμε;... 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής: Οι ερευνητικές προκλήσεις στον χώρο της Φυσικής, Πορταριά Πηλίου, 11-12-13 Φεβρουαρίου 2011.

169. Επιστήμη-Θεολογία και Νέος Πολιτισμός. Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας: Η έννοια του θείου στη διαχρονική του διάσταση, 2011.

170. Τoward a new Theory of the Unification of Knowledge, 6th International Classical Symposion,  in Belgrade and Sremska Mitrovica, September 9-11, 2011 (invited speaker).

171. Astronomy and Constellations in Homeric Iliad and Odyssey, 6th International Classical Symposion, in Belgrade and Sremska Mitrovica, September 9-11, 2011 (invited speaker).

172. Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων στην Αστρονομία. Ε.Ε.Φ. και Δήμος Παλαιού Φαλήρου, Πολιτιστικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου Φλοίσβος, 16 Ιανουαρίου 2012, στο Συνέδριο: Η επιστήμη και η τέχνη ως διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου.
173. Η τέχνη στην αιγυπτιακή αστρονομία. Tέταρτο Επιστημονικό Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη. Θέμα: Η Συνάντησή τους στον Χρόνο: Η 4η Διάσταση. Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων, 20 Ιανουαρίου 2012 (Προσκεκλημένος ομιλητής).

174. Η συμβολή των Βυζαντινών ιερωμένων στην αστρονομία και τη φυσική-H συνεισφορά του Ιωάννη του Φιλόπονου (490-570). Φιλοσοφία και Κοσμολογία, Νέο Αμφιθέατρο-Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012. Πρακτικά, σελ. 151-162, Εκδ. Αιγηΐς, Πειραιεύς 2013.

175. H Φιλοσοφία του Σχετικισμού (Relativism), η Φυσική και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής. 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ-Ανιχνεύοντας το τοπίο της Σύγχρονης Φυσικής. Αναδυόμενοι χώροι και νέες Τάσεις. 29η Μαρτίου έως 1η Απριλίου 2012. Καμένα Βούρλα (Προσκεκλημένος ομιλητής).

http://www.pemptousia.gr/?s

176. "Αστρονομία και Κοσμολογία στο Βυζάντιο". Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012. 

177. Αρχαία Αιγυπτιακή Αστρονομία, Πρώτο (1ο) Συμπόσιο Ελληνο-Αραβικής Αστρονομίας, 13 Οκτωβρίου 2012, Κακογιάννειοα Αστεροσχολείο Υπάτης.

178. "A Minoan Eclipse Calculator", M. Tsikrizis, E. Theodossiou, V. Manimanis and P. Mantarakis. 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Saturday, November 3, 2012, Marasleio-Athens.

179. Aχιλλέας Παπαπέτρου: Η αναγνώριση ενός διάσημου-άγνωστου στην Ελλάδα, Hμερίδα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα.

Αχιλλέας Παπαπέτρου
Ο Αχιλλέας Παπαπέτρου, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1907, όπου και τέλειωσε το Γυμνάσιο (1925). Το 1930 αποφοίτησε από το Ε.Μ.Π. (Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος) και διορίσθηκε βοηθός στην Έδρα των Μαθηματικών. Η έρευνά του στρεφόταν στη Φυσική στερεάς κατάστασης. Το 1934 πήγε στη Στουτγκάρδη για να εργαστεί με τον καθηγητή Paul Ewald (δενδριτική ανάπτυξη των κρυστάλλων). Εκεί γνώρισε τον Helmut Hönl, στράφηκε προς τη Σχετικότητα και εργάστηκε πάνω στις εξισώσεις της κίνησης και του βαρυτικού πεδίου για φορτισμένα σωματίδια και στη μελέτη της βαρυτικής αλληλεπίδρασης μονοπόλου-διπόλου. Η δ.δ. έχει τίτλο Συνθήκες σχηματισμού κρυστάλλων δενδριτικής μορφής. Γύρισε στην Ελλάδα ως επιμελητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π). Το 1939 εκλέχθηκε καθηγητής και διοργάνωσε τα πρώτα σεμινάρια Σχετικότητας στην Ελλάδα, ενώ δεν σταμάτησε να διδάσκει ακόμα και κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής (1935-1942) Είχε συμμετοχή στην εθνική αντίσταση και έτσι το 1946 απολύθηκε από τη θέση του. Το 1946, μετά από σύσταση του καθηγητή Έβαλντ, δέχτηκε πρόσκληση από τον Erwin Schrödinger για να γίνει Research Fellow στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών του Δουβλίνου. Συνεργάστηκαν πάνω στις Ενοποιημένες Θεωρίες Πεδίου, ενώ παράλληλα ο ίδιος συνέχισε την προηγούμενη δουλειά του πάνω σε προβλήματα της Θεωρίας της Σχετικότητας. Εκείνη την περίοδο δημοσίευσε και τις λύσεις του για το βαρυτικό πεδίο στατικών κατανομών φορτίων (λύσεις Ματζούμπαρ-Παπαπέτρου). Ο Παπαπέτρου πήγε στο Μάντσεστερ στο Τμήμα Φυσικής (1948-1952), όπου εργάστηκε πάνω στις εξισώσεις κίνησης στη Γενική Σχετικότητα και σε συνεργασία και με τον Ernesto Corinaldesi παρήγαγε τις γνωστές εξισώσεις κίνησης σωματιδίων με spin (εξισώσεις Παπαπέτρου-Ντίξον).
Το 1952 προσκλήθηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Μαθηματικών Ερευνών της Γερμανικής Ακαδημίας Επιστημών, στο Ανατολικό Βερολίνο και το 1957 διορίστηκε καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στο Humboldt University (1957-1962). Ένα από τα πεδία στα οποία εργάστηκε εκείνη την περίοδο ήταν τα βαρυτικά κρουστικά κύματα (δηλαδή ασυνέχειες του τανυστή Ρήμαν), εργασίες που τελικά καθιέρωσαν τις συντεταγμένες Weyl-Lewis-Papapetrou γι' αυτούς τους χωρόχρονους. Ο Παπαπέτρου την ίδια περίοδο εργαζόταν στην εύρεση μιας λύσης που να αντιστοιχεί σε μια περιστρεφόμενη μάζα, πρόβλημα που έλυσε τελικά ο Κerr (1963). Το 1962 ο Παπαπέτρου ανέλαβε Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας όπου και παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 1977. Eκεί, κοντά του δούλεψαν για ένα διάστημα οι καθηγητές Νίκος Αντωνίου και Ευτύχης Μπιτσάκης.

Το 1967 απέκτησε τη Γαλλική υπηκοότητα ενώ το 1975 έγινε διευθυντής του Laboratoire de Physique Theorique του Ινστιτούτου Ανρί Πουανκαρέ. Διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια του Πρίνστον (1964-65), της Βιέννης (1970-71) και της Βοστόνης (1972) όπου οι διαλέξεις που παρέδιδε στη Γενική Σχετικότητα εκδόθηκαν σε βιβλίο (1974). Δούλεψε ακόμα, στα βαρυτικά κύματα και τους ανιχνευτές τους, στο πρόβλημα της βαρυτικής κατάρρευσης και στον Newman-Penrose formalism, ενώ δημοσίευσε συνολικά πάνω από 100 επιστημονικές εργασίες.
Εν κατακλείδι, σπουδαίος θεωρητικός φυσικός με συνεισφορά στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Γνωστός από τις εξισώσεις Παπαπέτρου-Ντίξον (Papapetrou-Dixon equations), τις λύσεις Ματζούμπαρ-Παπαπέτρου (Majumdar-Papapetrou solutions) και τις Weyl-Lewis-Papapetrou coordinates. Απεβίωσε στο Παρίσι στις 12 Αυγούστου του 1997, σε ηλικία 90 ετών. Προσωπικά, τον γνώρισα, τo 1977, στο "N.G. Christophilos International Summer School and Conference in plasma Physics", στις Σπέτσες.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

 -----------------------------------------------------------------

180. Θα καταστραφούμε ή όχι το 2012 ή 2029; Πόσο θα βοηθήσεια στην αποτροπή της καταστροφής η τεχνολογία του 21ου αιώνα; Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνία στον 21ο αιώνα-Με τη συμβολή νέων Τεχνολογιών, 23-24 Νοεμβρίου 2012. Ξενοδοχείο Athens Gate, Λεωφόρος Συγγρού 10, Αθήνα.

181. Αθέατος Κόσμος και Σύγχρονη Φυσική-Από τους Ίωνες Φιλοσόφους στους σύγχρονους κοσμολόγους. Δεύτερo Eπιστημονικό Συνέδριο "Φιλοσοφία και Κοσμολογία", Νέο Αμφιθέατρο (Άλκης Αργυριάδης) Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 13-14 Μαΐου 2013.

182. O μετρήσιμος άχρονος χρόνος.  Τρίτo Eπιστημονικό Συνέδριο "Φιλοσοφία και Κοσμολογία". Νέο Αμφιθέατρο (Άλκης Αργυριάδης) Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 27-28 Μαΐου 2014.

183. Eύδοξος ο Κνίδιος, ο μεγάλος αστρονόμος. Συμπόσιο με θέμα: «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ:Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 E.Μ.ΠΡΟ.Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ. Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός Κεντρική Αίθουσα, 1ος όροφος Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση, 10561 Αθήνα.

184. Εύδοξος ο Κνίδιος. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-Ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος. Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο "Άλκης Αργυριάδης". Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, ΏΡΑ: 10:00-21:00.

185. "Διάστημα και περιβάλλον. Η απειλή από το ηλιακό μας σύστημα. 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-Οι δυνατότητες και οι δράσεις των Φυσικών Επιστημών στο Φυσικό περιβάλλον. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας -Πειραιά). Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας, Φλώρινα, 27 Μαρτίου 2015.

186. Αρχαίοι Έλληνες φυσιολόγοι φιλόσοφοι και περιβάλλον. 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ-Οι δυνατότητες και οι δράσεις των Φυσικών Επιστημών στο Φυσικό περιβάλλον. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π (Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας -Πειραιά). Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας, Νυμφαίο, 29 Μαρτίου 2015.

187. Ημερίδα «Η Φυσική Μαγεύει», Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, 1o Γυμνάσιο Φλώρινας. Φλώρινα, ΩΡΑ: 10:00-14:30.

188. «Επιστήμη και Τέχνη-Η αποκωδικοποίηση της σχέσης τους μέσα από τη δημιουργία» Αθήνα 3-5 Απριλίου, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, 176 76 Καλλιθέα.
189. Θέων ο Αλεξανδρεύς και Υπατία η ΑλεξανδρινήΗ Οδύσσεια της Γνώσεως-Α΄ Διεθνές Συνέδριο Επιστημών και Τεχνών. Απόλλων Ναός, στο Αμφιθέατρο του 9,84 στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σάββατο 25 Απριλίου 2015 (προσκεκλημένη ομιλία).
190. Θέων ο Αλεξανδρεύς και Υπατία η συμπαντική αστρονόμος. 4o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ» Δευτέρα 4-Τρίτη 5 Μαΐου 2015, Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αμφιθέατρο "Άλκης Αργυριάδης". Διημερίδα. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.

191. 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Εταιρεία Ιατροβιολογικής Έρευνας του καρκίνου. 8-10 Μαΐου 2015, Ξενοδοχείο «Τhe Met» Θεσσαλονίκη. Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας.
192. Η Φυσική Μαγεύει στη Θεσσαλονίκη για μαθητές Δημοτικού- Γυμνασίου, Λυκείου. Φυσικομαθηματική Σχολή (ΦΜΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου (ΑΠΘ). Αίθουσες Α11 και Α31.
193. Η προσφορά των Βυζαντινών στις Θετικές Επιστήμες. Συνέδριο: Το Βυζάντιο και η καθ' υμάς Ανατολή-Ιστορία, Πολιτισμός, Φιλοσοφίας, Επιστήμες, Οικονομία, Πολεοδομία. Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών & Η Εταιρεία μελέτης της Καθ' Ημάς Ανατολής. Υπό την αιγίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών.Σάββατο 16 Μαΐου. Καστρίτσειο Μουσείο, Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη.

194. Milan S. Dimitrijević, Vassilios N. Manimanis, Efstratios Theodossiou: KOZMOLOŠKI POGLEDI SV. GREGORIJA IZ NISE. 9th INTERNATIONAL CLASSICAL SYMPOSIUM SERBIAN SOCIETY OF ANCIENT STUDIES, 24-27 September 2015, Belgrade. Cremcka Mitrobitsa-Nobi Sad. ANTIQUITY AND MODERN WORLD TODAY, Friday, September 25th, Faculty of Philosophy.
195. Θεοδοσίου Στράτος, Η Κοσμολογία των Γνωστικών και η Ορθόδοξη Εκκλησία, Επιστημονικό Συνέδριο Ηθικές αξίες, Κοινωνία και Επιστημονική Έρευνα, Μέγαρο Ο.Λ.Π., Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2015. Προσκεκλημένος Ομιλητής.
196.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ». ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Αμφιθέατρο «Δρακόπουλος», Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημίου 30-Αθήναι. Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 12:00-16:00.
197. Αρίσταρχος ο Σάμιος - Ο πρώτος εισηγητής του ηλιοκεντρικού συστήματος. Επιστημονική ημερίδα στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Συνέδριου: Διαδρομες στη μαγεία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Καλάβρυτα 8-9-10 Απριλίου 2016.
198. Αρχαία Αιγυπτιακή Αστρονομία.  2ο Συμπόσιο Ελληνο-Αραβικής Αστρονομίας. Αστεροσχολείο Υπάτης, Υπάτη, 19 Απριλίου 2016.

199. Οι Bρεφοκρατούσες και οι  Γαλατροφούσες θεότητες. 1ο Πανελλαδικό Συνέδριο  για τον Μυθικισμό. Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Κυριακή, 22 Μαΐου 2016, σελ. 65-83.

200. Ancient Greece and origins of the Heliocentric theory. Milan S. Dimitrijević, Efstratios Theodossiou, Aris Dacanalis, Petros Z. Mantarakis. ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD. Ancient Olympia, 28-31 August 2016, p. 26. Conference proceedings, Athens, March 2017, pp. 513-525.

201. Ο μινωικός υπολογιστής εκλείψεων και το κοσμολογικό μοντέλο των Μινωιτών. Μηνάς Τσικριτσής και Ευστράτιος Θεοδοσίου.ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD. Ancient Olympia, 28-31 August 2016, p. 26. Conference proceedings, Athens, March 2017, pp. 650-665.

202. The astronomical eras of Taurus, Aries and Pisces and their correlation with ancient Greek sculpture. Efstratios Theodosiou.ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD. Ancient Olympia, 28-31 August 2016, p. 25.Conference proceedings, Athens, March 2017, pp. 575-587.       203. THE RETURN VOYAGE OF THE ARGONAUTS ACCORDING TO ARGONAUTICA ORPHICA. Kalachanis, Κ., Preka-Papadema, P., Kostikas, I., Theodossiou, E., Manimanis, V.N., Panou, E., ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD. Ancient Olympia, 28-31 August 2016, p. 32.

204. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ-Ο ΑΙΘΗΡ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ.5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ". 19 Οκτωβρίου 2016. Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο AULA).

205. Aristotelian Aether and the void of Universe. Konstantinos Kalachanis, Efstratios Theodossiou and Milan S. Dimitrijevic.Conference: 10th International Symposium-Antiquity as Inspiration and Research Topic Through Millennia, At Beograd (Belgrade), Volume: Proceedings of the 10th International Symposium.

206.  Οι πολλαπλές Έννοιες του Ουρανού και ο ορισμός του Αιθέρα στα Έργα του Αριστοτέλη - Ο Αιθήρ στη Φυσική και την Κοσμολογία. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: N. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20-ΑΘΗΝΑ 106 71, ΩΡΑ: 16:15-17:00.

207.  "Αναξίμανδρος: Η ιδέα του απείρου στην αρχαία Ελλάδα-Σύγχρονη Κοσμολογία: Η απειρία των Κόσμων". 4ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ "ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ", 25 Απριλίου 2017. Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης».

208. H τέχνη της ελληνικής γλώσσας -Επιστημονική ορολογία.  Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη «Βήματα του νου - Ατενίζοντας την αρμονία του σύμπαντος». Αθήνα 12 - 13 Μαΐου 2017. Χώρος διεξαγωγής Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω. Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

209.  INVISIBLE WORLD AND MODERN ASTROPHYSICS. 60th Annual Convention of the Parapsychological Association. July 20-23, 2017. Titania Hotel, Athens Greece, p. 46.

210. Kalachanis, K., Efstratios Theodosiou and Milan S. Dimitrijevic," John Philoponus' Critisism of Aristotelian Aether and his views on the motions of the celestial Bodies. Antiquity once and now: Importance, role and heritage through  centuries, 11th International Conference" 16th and 17th December 2017. Belgrade, 19-20.

211. Looking for the ... Unity of Sciences. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. «Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - Ανακαλύψεις - επιτεύγματα- προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα. Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, ώρα: 20:00-21:00.

212. Αστρικά Φάσματα.  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. «Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - Ανακαλύψεις - επιτεύγματα- προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα. Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018, ώρα: 10:00-11:00.

213. «Διερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στην Ορθοδοξία & τις Φυσικές Επιστήμες». «Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτάσεις», Χώρος Διεξαγωγής: The Stanley Hotel, Οδυσσέως 1, Αθήνα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018. ΩΡΑ: 17:30 -17:55.

214.  Το αρχαίο μακεδονικό ημερολόγιο  και η πορεία του ανά τους αιώνες.Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ-2o Διεθνές Συνέδριο Επιστημών & Τεχνών, 24-27 Μαΐου 2018, Αριστοτέλειον Θέατρο, Θεσσαλονίκη. 25 Μαΐου 2018, 11:00-12:00. Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη.

215. ASTRONOMY, ASTROPHYSICS AND ART. 14th Athens Digital Arts Festival. 24-27 May 2018, Megaron-The Athens Concert Hall. Megaron-The Athens Concert Hall. Vas. Sofias Ave. & Kokkali St. Athens, Greece. Athens Concert Hall. Megaron-The Athens Concert Hall. Vas. Sofias Ave. & Kokkali St. Athens, Greece.
216. Μιχαήλ Ψελλός, ο ύπατος των φιλοσόφων. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΘΕΟΣ, ΚΟΣΜΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ". ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ (1018-2018) ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ, ΥΠΑΤΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ. Πέμπτη 7 - Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αμφιθέατρο «AULA».

217. Οι κοσμογονικές και κοσμολογικές απόψεις των προσωκρατικών φιλοσόφων και οι φιλοσοφικές και ηθικές απόψεις τους για περιβάλλον. ΔΙΕΘΝΕΣ -ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ». Συνδιοργανώνεται και πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, 17-20 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών.

218. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, Κ. Καλαχάνης, Χρ. Τζάνης και Στρ. Θεοδοσίου, ΔΙΕΘΝΕΣ -ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ». Συνδιοργανώνεται και πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, 17-20 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών.2018).

219.  Οι εβραϊκές και οι χριστιανικές χρονολογήσεις για την αρχή της Δημιουργίας και οι απόψεις της Σύγχρονης Αστροφυσικής. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Αρχή και εξέλιξη του Κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλειου. Θεολογική Σχολή-Κοσμητεία. Ε.ΚΠ.Α.-Εταιρεία Φίλων του Λαού. 17-18 Οκτωβρίου 2018. Πρακτικά, σελ. 123-142.Πανεπιστημίου Πατρών.

220. Σοπενχάουερ, ο φιλόσοφος που επηρέασε πολούς γερμανόφωνους φυσικούς. Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, ώρα 13:00-13:40. Ζ΄Διεπιστημονικόν Συνέδριον Φιλοσοφία-Κοσμολογία. Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Αμφιθέατρο AULA.

221. Η μυθολογία των αστερισμών. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και η Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Αργολίδας διοργανώνουν διημερίδα με θέμα: «Φιλοσοφία και Επιστήμη. Μία διαχρονική συνάντηση» Πνευματικό Κέντρο Λυγουριού. Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, ώρα 10:30-11:00.

222. Ο Οφιούχος Ασκληπιός και οι άλλοι αστερισμοί της Αργολίδος. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και η Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Αργολίδας διοργανώνουν διημερίδα με θέμα: «Φιλοσοφία και Επιστήμη. Μία διαχρονική συνάντηση» Πνευματικό Κέντρο Λυγουριού. Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30-19:00.

223. Υπατία η Αλεξανδρινή.  Συνέδριο"Το Σύμπαν και οι Έλληνες". Aegean College, Πανεπιστημίου 17, Αθήνα. 12 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 20:00-20:30.

224. Η Αστροφυσική στην αιχμή της έρευνας. 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤHN ΑΡΚΑΔΙΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ": «Καλές Πρακτικές για τη διδασκαλία στη τάξη». Ε.Ε.Φ. και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ AΡΚΑΔΙΑΣ- Ε.Κ.Φ.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 6 Απριλίου 2019. Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου: Λαγκάδια Αρκαδίας, ξενοδοχείο "ΜΑΝΙΑΤΗΣ".

225. "Ηλιακές κηλίδες..., κι όμως επηρεάζουν το κλίμα της Γης." 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2020. Eρέτρια Ξενοδοχείο Νegroponte Resort. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, πρωινή Συνεδρία.

226. "Αστρομυθολογία - Οι τρεις μεγάλοι κατακλυσμοί της ελληνικής Μυθολογίας: Οι απαντήσεις της Αστρονομίας και μια προσωπική άποψη" στο πλαίσιο του Η΄ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στις 18 Noεμβρίου 2020. Aula of the New Yok College of Athens.

227. Η συνεισφορά του Αναξαγόρα του Κλαζομένιου στις Φυσικές Επιστήμες. στο πλαίσιο του Θ΄ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ στις 21 Οκτωβρίου 2022. Aula Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

228. Η σχέση των ηλιακών κηλίδων με την κλιματική αλλαγή. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Λουτράκι, Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 Σύγχρονη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα. Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία - Εκπαίδευση. CLUB HOTEL ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ. Ώρα: 20:00-20:40. 


229. Πλάτων καιη Αρμονία των σφαιρών. Επιστημονική Ημερίδα: Αφιέρωμα στα 2450 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ (427 π.Χ.-2023 μ.Χ.). Αμφιθέατρο "AULA" της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Υπό την αιγίδα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

230. ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΞΙΜΕΝΗ ΣΕ ΕΞΩΠΛΑΝΗΤΕΣ. Κ. Καλαχάνης, M. Dimitrijevic και Ε. Θεοδοσίου, Λαμία, 10 Μαρτίου 2024. ΠανελλήνιοΣυνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.