Συνέδρια / Αστροφυσική / Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια και Σχολεία Aστρονομίας, Αστροφυσικής, Φυσικής και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών

1. N.G. Christophilos International Summer School and Conference in plasma Physics, July 20-30, 1977, Spetses, Greece.

2. Fourth European Regional Meeting in Astronomy. Stars and Star Systems, August 7-12, 1978, Uppsala, Sweden.

3. Nato Αdvanced Study Institute. "Galactic X-Ray Sources". Sounion, Attica-Greece, May 28-June10, 1979 (μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής).

4. International School of Astrophysics. 5th Course: "X-Ray Astronomy", 1-14 July, 1979. Erice. Italy.

5. XI IAU-UNESCO School for young Astronomers, September 17-October 10, 1980. Hvar, Yugoslavia.

6. XII IAU-UNESCO School for young Astronomers, August 22-September 9, 1981. Kairo, Egypt.

7. VI European Regional Meeting in Astronomy. "Sun and Planetary Systems", October 19-October 23, 1981.  Dubrovnik, Yugoslavia.

8. XVIII I.A.U. International Meeting. Patras, August 1982.

9. IAU Symposium No. 116. "Luminous Stars and Associations". Porto Heli, Greece, 26-31 May 1985 (μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής).

10. Πρώτο Πανελλήνιο Aστρονομικό Συνέδριο. Aθήνα, 21-23 Σεπτεμβρίου 1992 (μέλος της τοπικής οργανωτικής επιτροπής).

11. Έκτο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής.  Kομοτηνή-Ξάνθη-Aλεξανδρούπολη, 18-21 Mαρτίου 1993 (μέλος της επιστημονικής επιτροπής).

12. Διεθνές Eπιστημονικό Συμπόσιο: «H Nευτώνεια Φυσική και η διάδοσή της στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο». Aθήνα, 17-18 Δεκεμβρίου 1993 (προσκλημένος ομιλητής).

13. Πανελλήνιο Eπιστημονικό Συνέδριο. Tο αίτημα της διεπιστημονικής έρευνας. Oι Eπιστήμες στον ελληνικό χώρο. Aθήνα, 2-3 Iουνίου 1995.

14. Δεύτερο Πανελλήνιο Aστρονομικό Συνέδριο. Περαία, Θεσσαλονίκη, 21-23 Σεπτεμβρίου 1995.

13. Second Conference, IAU Commisssion No 9. Wide-Field Imaging. Athens, May 20-25,1996.

14. IAU Colloquim No 162: "New Trends in Teaching Astronomy". University College London and the Open University. London, July 8-12, 1996.

15. Tηλεανίχνευση και Eφαρμογές. Συμπόσιο εις μνήμη καθηγητή Mιχαήλ Mουτσούλα. Ίδρυμα Eυγενίδου, 28 και 29 Nοεμβρίου 1996.

16. JENAM '97. 6th European and 3rd Hellenic Astronomical Society Conference. July 2-5, 1997, Thessaloniki, Greece.

17. JENAM '98. 7th European and 65th Czech Astronomical Society Conference. September 2-5, 1998, Prague, Czech Republic.

18. Aστρονομία 2000. Eλληνικές Προοπτικές για τον 21ο αιώνα. Πεντέλη, 12-13 Nοεμβρίου 1998.

19. Tέταρτο Πανελλήνιο Aστρονομικό Συνέδριο. Σάμος, 16-19 Σεπτεμβρίου 1999 (convenor of the Session)

20. JENAM 2000. 9th European and 5th Euro-Asian Astronomical Society Conference. May 29-June 3, 2000. Moscow, Russia.

21. Bissextilia 2000. «Εκδοχές του χρόνου και μορφές κανονιστικότητας». Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο, 29-30 Σεπτεμβρίου 2000. Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών (προσκεκλημένος ομιλητής)

22. International Conference on the History of Science. The Unification of Scientific Europe 17th-19th centuries. Athens, October 11-14, 2000. National Hellenic Research Foundation (προσκεκλημένος ομιλητής)

23. 11ο Πανελλήνιο Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοδοντίας. Αίθουσα Πολεμικού Μουσείου, Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2001 (προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική Ομιλία).

24. 5th Hellenic Astronomical Conference organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-22 September 2001, Crete, Greece. Session: Stellar Astrophysics.

25. Astronomy Workshop: New Directions for Close Binary Studies: "The Royal Road to the Stars". Dardanos, Çanakkale (Turkey), Onsekiz Mart University Astrophysics Observatory, 24-28 June 2002 (προσκεκλημένος ομιλητής)

26. XXI Scientific Instrument Symposium, National Hellenic Research Foundation, Athens 9-14 September 2002 (προσκεκλημένος ομιλητής)

27. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο. «Η Φυσική στον 20ό αιώνα». Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πέρδικα Θεσπρωτίας 4-6 Απριλίου 2003 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-Προσκεκλημένος ομιλητής).

28. Μεγάλες Στιγμές της Φυσικής-Ταξίδι της Φυσικής στον χώρο και τον χρόνο. Επιστημονικό Συμπόσιο. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Κόρθιο Άνδρου, 18-19 Ιουλίου 2003 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-Προσκεκλημένος ομιλητής).

29. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο. «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 8-11 Μαΐου 2003.

30. Joint European and National Astronomical Meeting for 2003, JENAM 2003, August 25-30, 2003, Budapest, Hungary.

31. 6th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 15-17 September 2003, Pentele, Athens-Greece. Session 8: History and teaching in Astronomy (Convenor of the Session).

32. Οι σύγχρονες εξελίξεις της Φυσικής και η επίδρασή τους στη ζωή και τη σκέψη. Επιστημονική Διημερίδα. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Φηρά Σαντορίνης, 21-22 Οκτωβρίου 2004 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-Προσκεκλημένος ομιλητής).

33. ΑСТРОНОМСКО­ДРУШТВО­"РУБЕР­БШКОВУИТ"­БЕОГРАД­УДК­52 (05) Yugoslavia. Васиона Часопис За Астрономијy. 2004. (προσκεκλημένος ομιλητής).

34. Ένατο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων φυσικών: «Εξελίξεις και προοπτικές στη Φυσική-Νέες τεχνολογίες και διδακτική των Φυσικών Επιστημών» Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Λευκωσία-Κύπρος, 3-6 Φεβρουαρίου 2005 (προσκεκλημένος ομιλητής).

35.              Επιστημονική Ημερίδα: «Τα Μαθηματικά ένα παράθυρο στο Σύμπαν» Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Εταιρεία Αστρονομίας Χαλκίδας. Χαλκίδα, 20 Φεβρουαρίου 2005 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•36.    Ημέρες Οικολογίας και Πολιτισμού στην Κορινθία, Κυριακή 20 - Τρίτη 22 Μαρτίου 2005  (προσκεκλημένος ομιλητής).

•37.    1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Φ.Ε.). Επιστήμη και Τέχνη - Αναζητώντας τα κοινά σημεία συζητώντας τις διαφορές. Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 16-19 Ιουνίου 2005 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

38.    «Η Σαμοθράκη στον χώρο και τον χρόνο», Επιστημονική Ημερίδα, 1η Σεπτεμβρίου 2005. Πνευματικό κέντρο «Νικόλαος Φαρδύς» (Προσκεκλημένος ομιλητής).

•39.    7th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 7-10 September 2005, Κephalonia-Greece (Convenor of the Session).

•40.    Επιστημονικό Συμπόσιο: Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη. Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Πανελλήνια Ένωση Μαθηματικών. Ξάνθη 11-13 Νοεμβρίου 2005 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•41.    Eπιστήμη και Θεός... το απτό και το υπέρλογο. Επιστημονική ημερίδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2006 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•42.    11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών «Οι νέοι ορίζοντες της Φυσικής στον αιώνα μας». Λάρισα, 30 Μαρτίου-2 Απριλίου 2006 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•43.    Επιστημονική Ημερίδα: «Κοσμοθεωρίες των Αρχαίων Ελλήνων και Σύγχρονη Φυσική» Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Παράρτημα Καβάλας και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καβάλας. Αμφιθέατρο Διοικητηρίου Καβάλας, Καβάλα, 8 Ιουνίου 2006 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•44.    Επιστημονικό Συμπόσιο: «Επιστήμη και Τέχνη-Αναζητώντας τη σχέση τους μέσα στις εκπαιδευτικές διεργασίες». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Δήμος Μεγαρέων. Αίθουσα Εκδηλώσεων Λυκείου Μεγάρων «Ευκλείδης ο Μεγαρεύς», Μέγαρα, 25 Σεπτεμβρίου 2006 (προσκεκλημένος ομιλητής).

45.    Επιστημονικό Συμπόσιο Ε.Ε.Φ. και Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Λαμία, 15-17 Δεκεμβρίου 2006 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•46.    Ημερίδα «Περιήγηση στο Διάστημα», Ε.Ε.Φ. Παράρτημα Δ. Μακεδονίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2006 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•47.    Επιστημονικό Συμπόσιο: Επιστήμη και Τέχνη-Αναζητώντας τη σχέση τους μέσα στις εκπαιδευτικές διεργασίες. Ε.Ε.Φ. και Αδελφότητα Καρυστίων, Γιοκάλειο Ίδρυμα-Κάρυστος, 17 Μαρτίου 2007 (προσκεκλημένος ομιλητής).

48.    Επιστημονικό Συμπόσιο: «Ο Ανθρωπισμός μέσα από τη Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών». Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Δήμος Ναυπλίου. Αίθουσα Εκδηλώσεων Παλαιάς Βουλής», Ναύπλιον, 30 Μαρτίου 2007 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•49.    Antique Civilization and Serbian Culture, Belgrade, Stemski Karlovci and Stremska in Serbia, 24-30 September, 2007 (invited speaker).

50. Studyind Nature through Centuries. October 16-20, 2007, Belgrade, Serbia (Scientific Organizing Committee)

•51.    Κοινωνικές Επιδράσεις των Φυσικών Επιστημών-Ε.Ε.Φ., Oλυμπία, 2-4 Νοεμβρίου 2007 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική Ομιλία).

•52.    Development of Astronomy among the Serbs V, Belgrade 18-22 April 2008 (Scientific Organizing Committee-invited speaker).

•53.    2ο Διεθνές Συνέδριο «Επιστήμη και Τέχνη: Κοινή πορεία προς το Ωραίο και την Αλήθεια». Τεχνόπολις, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2008,  Αστρικές εποχές-Γλυπτική και Χρόνος. (προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική Ομιλία).

•54.    12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Καβάλα και Δράμα, 20-23 Μαρτίου 2008 (προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική Ομιλία).

•55.    Η πλάνη των αισθήσεων. 20+1 χρόνια Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Επιστημονική Συνάντηση, Αλεξανδρούπολη, 21-22 Μαρτίου, 2008 (προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική Ομιλία).

•56.    Scientific Symposium: Science and Orthodoxy: The meeting with the man, Rizareios Ecclesiastical School, Athens, April 6, 2008 (invited speaker).

57.    Scientific Symposium: The evolution of the Universe. Astronomy-Astrophysics-Theology. International Center of Philosophy-History and Culture. Municipality of Arfara-Kalamata, April 29, 2008 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•58.    The Dialogue between Science and Religion in the Orthodox World. Bucharest, Romania, 25-27 September 2008 (invited speaker).

59.    8th Scientific Symposium of Physics: Modern Technology and Physics. Hellenic Physicist Society, October 3-5, 2008. Temeni-Aigio (invited speaker).

•60.    8th International Hydrogeological Congress of Greece, Proccedings vol. I, Athens October 8, 2008. (Special lecture-invited speaker).

•61.    "BIG QUESTIONS ABOUT THE UNIVERSE", Sibiu, Romania, 5 - 8 February 2009, organized by ADSTR and UNESCO-Romania (invited speaker).

•62.    ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ, Λευκωσία, Κύπρος, 21 Μαρτίου 2009, Ένωση Κυπρίων Φυσικών, Ολυμπιακό Μέγαρο, Λευκωσία (invited speaker).

•63.    8ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Ηράκλειο, 26-29 Μαρτίου 2009. Επιστημονική ημερίδα: Οι φιλοσοφικές αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων για το περιβάλλον. Ρέθυμνο-Σπίτι του Πολιτισμού. Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

•64.               Διεθνές Έτος Αστρονομίας 2009: Συμπόσιο για τη Σύγχρονη Αστρονομία. Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 15-17 Μαΐου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•65.              International Meeting: Pythagorean views on Music-Rearing of Pythagorean Harmony, Samos, 10-11 July 2009 (invited speaker).

•66.              1st Workshop: Astrophysical winds and discs similar phenomena in stars and quasars-Special Session: History and Philosophy of Astronomy and Physical Sciences. Platamonas, September 3-8, 2009 (Scientific Organizing Committee).

•67.              9th Hellenic Astronomical Conference, organized by the Hellenic Astronomical Society, 20-24 September 2009, Athens-Greece.

•68.              Έκτο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αλεξανδρούπολη, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•69.              Συμπόσιο «Ορφέας & Κοσμογονία». Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Κομοτηνή, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009  (προσκεκλημένος ομιλητής).

•70.              Tρίτο Επιστημονικό Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη. Θέμα: Συνάντηση στις απαρχές του Σύμπαντος. Στο πλαίσιο του παγκόσμιου Έτους Αστρονομίας 2009. Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου 2009 (Επιστημονική Επιτροπή).

•71.               Ημερίδα: «Η συμβολή των Ελλήνων Κληρικών εις τον Ελληνικός Διαφωτισμόν και εις την αναγέννησιν των Θετικών Επιστημών», Διορθόδοξον Κέντρον της Εκκλησίας της Ελλάδος-Ιερά Μονή Πεντέλης, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•72.              Ένατο  Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής : «Οι ερευνητικές προκλήσεις στο χώρο της Φυσικής». Ε.Ε.Φ & Παράρτημα Καρδίτσας της Ε.Ε.Φ. Ξενοδοχείο Νέβρος  Λίμνη Πλαστήρα, 20 - 22 Νοεμβρίου 2009 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής)

•73.              Επιστημονική Ημερίδα: Η εξέλιξη των φυσικών επιστημών και η φιλοσοφική ηθική. Αμφιθέατρο Τρίτση-Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•74.              Астрономско друштво "Руђер Бошковић" - Учионица Народне опсерваторије, Калемегдан. Development of astronomy among Serbs, Ιnternational Conference VI, KaleMegdan. Belgrade 22-26 April, 2010 (invited speaker).

•75.              Προσωκρατικοί φιλόσοφοι και κοσμολογικά μοντέλα. «Η Συμβολή των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στη θετική σκέψη», Επιστημονική Ημερίδα, 28 Απριλίου 2010. Ε.Ε.Φ. και 1ο Γραφείο Διεύθυνσης Β/μιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 12ο Γυμνάσιο Καλλιθέας, (Προσκεκλημένος ομιλητής).

•76.              Αστρονομία και Τέχνη, στην ημερίδα «Περιπέτειες της Σκέψης - Ο Λαβύρινθος της ζωής», Ίδρυμα Θεοχαράκη, 3 Μαΐου 2010. Αθήνα (προσκεκλημένος ομιλητής).

•77.              Απειλή από το διάστημα. Ημερίδα με θέμα: «Από τη Γη στο ηλιακό μας Σύστημα», ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Γεωλογικού. Ξενοδοχείο Κάραβελ. Αίθουσα Πέλλα - Μυκήνες. Αθήνα, 7 Μαΐου 2010 (προσκεκλημένος ομιλητής).

•78.              Αναζήτηση ευφυούς ζωής στο Σύμπαν. 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής: Ήπατος-Χοληφόρων αγγείων-παγκρέατος. Θράκη Παλάς, Αλεξανδρούπολη, 15 Μαΐου 2010 (προσκεκλημένος ομιλητής-Κεντρική ομιλία)

79.  5th Symposion of the Serbian Society for Ancient Studies ANTIQUITY AND MODERN WORLD: RELIGION AND CULTURE. Belgrade, October 1-3, 2010 (Scientific Organizing Committee-invited speaker).

80.  Επιστημονική Ημερίδα: "Προσωκρατικοί φυσικοί Φιλόσοφοι". 20 Οκτωβρίου 2010. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Έναστρον, (Προσκεκλημένος ομιλητής). 

81. Επιστημονική Εκδήλωση: "Οι Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι". Από τον Ορφέα στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους. 3 Νοεμβρίου 2010. Εταιρεία Προαγωγής και Προβολής των Φυσικών Επιστημών-Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πολυχώρος "Τεχνόπολις" του Δήμου Αθηναίων (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

82. 10ο Επιστημονικό Συμπόσιο Φυσικής: Οι ερευνητικές προκλήσεις στον χώρο της Φυσικής, Πορταριά Πηλίου, 12-13 Φεβρουαρίου 2011 (Μέλος της επιστημονικής επιτροπής-προσκεκλημένος ομιλητής).

83. Ολυμπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας, προς τιμή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλείας: Η έννοια του θείου στη διαχρονική του διάσταση. 2011 (προσκεκλημένος ομιλητής).

84. 6th International Classical Symposion, September 9-11, 2011 in Belgrade and Sremska Mitrovica, 2011.
85. Πολιτιστικό κέντρο Παλαιού Φαλήρου «Φλοίσβος»: Η επιστήμη και η τέχνη ως διαχρονική αναζήτηση του ανθρώπου. Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Δήμος Παλαιού Φαλήρου, 16-18 Ιανουαρίου 2012. (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής και προσκεκλημένος ομιλητής).
86. Tέταρτο Επιστημονικό Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη. Θέμα: Η Συνάντησή τους στον Χρόνο: Η 4η Διάσταση. Ένωση Ελλήνων Φυσικών-Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων, 20-22, Ιανουαρίου 2012 (Επιστημονική Επιτροπή και προσκεκλημένος ομιλητής).

87. Eπιστημονική Διημερίδα, "Φιλοσοφία και Κοσμολογία", Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Μαρτίου 2012. Aθήνα (Διοργανωτής με τον καθηγητή Φιλοσοφίας Κ. Νιάρχο, Επιστημονική Επιτροπή).

88. 14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗ-Ανιχνεύοντας το τοπίο της Σύγχρονης Φυσικής. Αναδυόμενοι χώροι και νέες Τάσεις. 29η Μαρτίου έως 1η Απριλίου 2012. Καμένα Βούρλα.

89. Πρώτο  (1ο) Συμπόσιο Ελληνο-Αραβικής Αστρονομίας, 13 Οκτωβρίου 2012, Κακογιάννειοα Αστεροσχολείο Υπάτης.

90. 5th International Conference of the European Society for the History of Science. Saturday, November 3, 2012, Marasleio-Athens.

 91. «Αχιλλέας Παπαπέτρου: Η αναγνώριση ενός διάσημου-άγνωστου στην Ελλάδα», Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012, 18:00-21:00. Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

92.  Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνία στον 21ο αιώνα-Με τη συμβολή νέων Τεχνολογιών, 23-24 Νοεμβρίου 2012. Ξενοδοχείο Athens Gate, Λεωφόρος Συγγρού 10, Αθήνα.

93. Δεύτερo Eπιστημονικό Συνέδριο "Φιλοσοφία και Κοσμολογία", Νέο Αμφιθέατρο (Άλκης Αργυριάδης) Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόεδροε της Επιστημονικής-Οργανωτικής Επιτροπής, Αθήνα 13-14 Μαΐου 2013.

94. Astrocamping Θάσου, Υψάριο, 10-15 Ιουλίου 2013. Όμιλος ερασιτεχνών Αστρονόμων Ανατολικής Μακεδονίας.

95. Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει... Στα άδυτα μονοπάτια της γνώσης, 13-14-15 Δεκεμβρίου 2013. Ένωση Ελλήνων Φυσικών και ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ στο Αιγάλεω. 

96.Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει... Στα άδυτα μονοπάτια της γνώσης, Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Νέας Φιλαδέλφειας στο ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-Αιγάλεω, 14 Δεκεμβρίου 2013. 

http://didefth.gr/news/a8139_phys_mag_2013.pdf
97.Οι ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ τη ΦΥΣΙΚΗ και η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ-Στα άδυτα μονοπάτια της γνώσης. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ημερίδα, Ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ, στη Λάρισα, στις 26 Ιανουαρίου 2014.
98. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ-ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στο Μοσχάτο, ΔΕΥΤΕΡΑ 27 Ιανουαρίου 2014.
99. Οι ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ τη ΦΥΣΙΚΗ και η ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΓΕΥΕΙ-Στα άδυτα μονοπάτια της γνώσης. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ΤΕΙ Κοζάνης. Διημερίδα. Αίθουσα Φίλιππος στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης και ΤΕΙ Κοζάνης αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης», 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2014.
100. 32ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών: "Λόγος περί μύθου: πολλαπλές αναγνώσεις της Μυθολογίας", 4, 5 και 6 Φεβρουαρίου 2014, Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα-Αθήνα.
101. 3ο Επιστημονικό Συνέδριον Κοσμολογία-Φιλοσοφία. Νέον Αμφιθέατρον «Άλκης Αργυριάδης». Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών. Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και Τετάρτη 28 Μαΐου 2014. Συνδιοργάνωση Ένωση Ελλήνων Φυσικών και Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικών Μελετών.
102. ΗΜΕΡΙΔΑ: Άνθρωπος/Περιβάλλον/Διάστημα στο πλαίσιο του ΠΜΣ: Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείρηση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία. Εντευκτήριο Πανεπισταημίου Αθηνών-Κωστής Παλαμάς, 6 Ιουνίου 2014.
103. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Αέναες Διαδρομές με οδηγό το Φως» - Μια φιλοσοφική, επιστημονική και καλλιτεχνική διερεύνηση της έννοιας του φωτός, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΜΠΤΗ 30/10/2014, ΩΡΑ 11.00-18.00.
104. Επιστημονική Ημερίδα. Φιλοσοφία, Θετικές Επιστήμες, Βιοηθική. ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, ΩΡΑ: 10:00-20:00.
105. Φιλοσοφική ημερίδα, υπό την αιγίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ Ε.Μ.ΠΡΟ.Σ. πρόεδρος Πέτρος Γ. Δούκας. Παρνασσός (Πλατεία Καρύτση), Aθήνα 18 Noεμβρίου 2014. ΩΡΑ: 18:00-21:00.
106. Φιλοσοφική ημερίδα, υπό την αιγίδα της UNESCO, της Διεθνούς ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ. Free thinking... H Φιλοσοφία στη Ζωή. Πολυχώρος Ιανός, Aθήνα 19 Noεμβρίου 2014.
107. Δ Ι Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α, «Από την Οδύσσεια του Ομήρου στη Οδύσσεια το Διαστήματος», 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, ΚΥΒΕ Περιστερίου, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Περιστέρι.
108. Hμερίδα: Τα παιδιά συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γενικό Λύκειο & ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ(Κ.Ε.Δ.Α.),Αίθουσα «Σοφία Μηλιώτη» Γενικού Λυκείου Αίγινας, Αίγινα, 13 & 14 Φεβρουαρίου 2015. Συντονιστές εκδήλωσης ΖΟΡΜΠΑ ΤΟΥΛΑ, μέλος Δ.Σ Κ.Ε.Δ.Α. και ΠΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διευθυντής ΓΕΛ Αίγινας.

109. ΗΜΕΡΙΔΑ: Τα παιδιά συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει. Ένωση Ελλήνων Φυσικών.Επιμελητήριο Ηρακλείου-Αίθουσα Καστελλάκη-Διεύθυνση Κορωναίου 9, Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2015. Συντονιστής Εκδήλωσης: Γραμματικάκης Γεώργιος.

110. ΗΜΕΡΙΔΑ: Τα παιδιά συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Αίθουσα Ξενοδοχείου REX Καλαμάτα, Σάββατο 7 Μαρτίου 2015.

111. «Αναζήτηση ζωής στο Σύμπαν». Τα παιδιά συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει. Ε.Ε.Φ.- Αίθουσα Εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Κανελλάκη», 7 Μαρτίου 2015, 18:15-21:00. Συντονιστής Εκδήλωσης: Αθανασόπουλος, Διονύσης, διευθυντής 1ου Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίας.

112. 9th INTERNATIONAL CLASSICAL SYMPOSIUM SERBIAN SOCIETY OF ANCIENT STUDIES, 24-27 September 2015, ANTIQUITY AND MODERN WORLD TODAY, Belgrade, Sremska Mitrovitsa, Novi-Sad (Serbia).

113. 2nd Symposium- Seven Wise Men of the World in Cosmology. Under the auspices of H.P.S. President of the Local Organizing Committee. The Athens Hilton, Terpsichore Ballroom & Megaron Plus. Athens. Friday October 2nd, 2015.
114. Επιστημονικό Συνέδριο Ηθικές αξίες, Κοινωνία και Επιστημονική Έρευνα, Μέγαρο Ο.Λ.Π., Πειραιάς, 14-15 Οκτωβρίου 2015. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
115. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ-ENΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. Aμφιθέατρο του 1ου Λυκείου Μεσσήνης. ΜΕΣΣΗΝΗ. Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015.

116. Ημερίδα: Εκπαιδευτική δράση. "Η Φυσική Μαγεύει". Ο σύλλογος "Κοινωνία εν δράσει" σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών και τη Γ΄Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015. Χώρος διεξαγωγής: Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης .

117.  Η Φυσική... Μαγεύει. Εκπαιδευτική δράση - Τριήμερο Συμπόσιο. Αθήνα: Ξενοδοχείο Τιτάνια και Τ.Ε.Ι. Αθηνών, 18, 19 και 20 Δεκεμβρίου 2015.

118.  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ AΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ». ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ. Αμφιθέατρο «Δρακόπουλος», Κεντρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πανεπιστημίου 30-Αθήναι. Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 12:00-16:00.

119.  Περιβαλλοντικό Συνέδριο: Διαδρομες στη μαγεία του Φυσικού Περιβάλλοντος. Καλάβρυτα 8-9-10 Απριλίου 2016.

120. 1st PANHELLENIC MYTH CONFERENCE 2016 IN ATHENS. AMPHITHEATRE OF ANTONIS TRITSIS PNEYMATIKO KENTRO OF MUNICIPALITY OF ATHENS, ATHENS MAY 22, 2016.

121. ANCIENT GREECE AND THE MODERN WORLD. Timeless Greece - The influence on Philosophy, Science and Technology. Ancient Olympia, 28-31 August 2016.

122. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΦΙΛΟΣΟΦΩΝ-Ο ΑΙΘΗΡ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ.5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ". 19 Οκτωβρίου 2016. Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αμφιθέατρο AULA).

123. 10th International Symposium-Antiquity as Inspiration and Research Topic Through Millennia, At Beograd (Belgrade), Volume: Proceedings of the 10th International Symposium.

124.  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: N. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΣΗΕΑ- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 20-ΑΘΗΝΑ 106 71, ΩΡΑ: 16:30-21:30.

125. Η ΝΑSA συναντά τον ΟΜΗΡΟ και γράφεται ιστορία... Ένωση Ελλήνων Φυσικών και 2ο Γυμνάσιο Κορίνθου. Ημερίδα στο πλαίσιο διδακτικής επίσκεψης. 14 Φεβρουαρίου 2017. Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. 
126. 4ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ, "ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ", 25 -26 Απριλίου 2017. Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης».
127. Ημερίδα με θέμα: «Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες» Επιστήμη και Θρησκεία: Ένα δίπολο που συχνά παραπέμπει σε αντιπαλότητα και διαμάχες. Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο και Ε.Ε.Φ.-Υπό τη σκέπη της ιεράς μητροπόλεως Κορινθίας. ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τετάρτη 10 ΜΑΙΟΥ 2017. Χώρος Διεξαγωγής:Δημαρχείο Κορίνθου. 
128. Συμπόσιο Επιστήμη και Τέχνη «Βήματα του νου - Ατενίζοντας την αρμονία του σύμπαντος». Αθήνα 12 - 13 Μαΐου 2017. Χώρος διεξαγωγής Συνεδριακό Κέντρο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος 28, 12243 Αιγάλεω. Ένωση Ελλήνων Φυσικών.  
129. 60th Annual Convention of the Parapsychological Association, July 20-23, Titania Hotel, Athens, Greece. 
130. Συμπόσιο Συνεργατών Πεμπτουσίας. "Πάντα εν Σοφία εποίησεν". Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017. Ξενοδοχείο Divani Apollon Hotel Βουλιαγμένη. 
131. "Antiquity once and now: Importance, role and heritage through centuries, 11th International Conference" 16th and 17th December 2017. Belgrade, 19-20. 
132.  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. «Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» - Ανακαλύψεις - επιτεύγματα- προοπτική για τη Φυσική του 21ου αιώνα. Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη, 15-18 Μαρτίου 2018.

133.  Η Μακεδονία υποδέχεται τη γνώση.  Οι μαθητές συναντούν τη Φυσική και η Φυσική μαγεύει. Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Θεσσαλονίκη, Grand Hotel Palace, 17-18 Μαρτίου 2018, ώρα: 9:30-17:30.
134. «Επιστήμη και θρησκεία: Ιστορικές και Φιλοσοφικές προεκτάσεις», Χώρος Διεξαγωγής: The Stanley Hotel, Οδυσσέως 1, Αθήνα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018. ΩΡΑ: 17:30 -17:55.
135. Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ, 2o Διεθνές Συνέδριο Επιστημών & Τεχνών, 24-27 Μαΐου 2018, Αριστοτέλειον Θέατρο, Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη.
136. 14th Athens Digital Arts Festival. 24-27 May 2018, Megaron-The Athens Concert Hall. Megaron-The Athens Concert Hall. Vas. Sofias Ave. & Kokkali St. Athens, Greece.
137. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΘΕΟΣ, ΚΟΣΜΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΑΝΟΗΣΗ". ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΧΙΛΙΕΤΙΑ (1018-2018) ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΥ, ΥΠΑΤΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ. Πέμπτη 7 - Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018. Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αμφιθέατρο «AULA».

 138. ΔΙΕΘΝΕΣ -ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «ΟΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ». Συνδιοργανώνεται και πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, 17-20 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών.

139. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Αρχή και εξέλιξη του Κόσμου και του ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλειου. Θεολογική Σχολή-Κοσμητεία. Ε.ΚΠ.Α.-Εταιρεία Φίλων του Λαού. 17-18 Οκτωβρίου 2018. 

140. Η Φιλοσοφία γοητεύει και η Φυσική μαγεύει. Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, ώρα 13:00-13:40. Ζ΄Διεπιστημονικόν Συνέδριον Φιλοσοφία-Κοσμολογία. Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Αμφιθέατρο AULA. 

141. «Φιλοσοφία και Επιστήμη. Μία διαχρονική συνάντηση». Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Αργολίδας. Πνευματικό Κέντρο Λυγουριού. Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου, 2018.

142. Συνέδριο "Το Σύμπαν και οι Έλληνες". Aegean College, Πανεπιστημίου 17, Αθήνα. 12 Δεκεμβρίου 2018.

143. 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤHN ΑΡΚΑΔΙΑ "ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ": «Καλές Πρακτικές για τη διδασκαλία στη τάξη». Ε.Ε.Φ. και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  AΡΚΑΔΙΑΣ- Ε.Κ.Φ.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ, 6 - 7 Απριλίου 2019. Τόπος διεξαγωγής Συνεδρίου: Λαγκάδια Αρκαδίας, ξενοδοχείο «ΜΑΝΙΑΤΗΣ".
144. 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2020. Eρέτρια Ξενοδοχείο Νegroponte Resort. 
145. Η΄ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- Πλάτων - Αριστοτέλης, Αριστοτέλης Πλάτων 19 Οκτωβρίου 2020. Τηλεπαρουσίαση Aula New York College.
146.  Θ΄ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- 21 Οκτωβρίου 2022.
Aula Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ.
147. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Λουτράκι, 18-19-20 Νοεμβρίου 2022 Σύγχρονη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα. Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία - Εκπαίδευση. CLUB HOTEL ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ.