Μαθήματα / Αστροφυσική: Ύλη μαθήματος

 EΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΤΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΣ:

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ

Α' ΤΟΜΟΣ

Η γέννηση της Αστροφυσικής σελίδα 96
Ειδική Ένταση και Ροή της Ακτινοβολίας 100
Φωτεινότητα και φαινομένη λαμπρότητα των άστρων 101
Φαινόμενο μέγεθος αστεριών 103
Η σχέση του Pogson 104
Μονάδες μέτρησης των αποστάσεων 106
Απόλυτο μέγεθος αστεριού 110
Διαβάζοντας την ορατή περιοχή του λευκού φωτός 112
Αστρονομικός φασματογράφος 113
Τύποι φασμάτων 114
Το φαινόμενο D-F 117
Τα μελανά σώματα 120
Η ακτινοβολία των αστεριών 121
Τρεις βασικοί νόμοι της Φυσικής 122
Νόμος του Planck 122
Νόμος του Wien 123
Νόμος του Stefan-Boltzmann 124
Εφαρμογή των τριών νόμων στα αστρικά φάσματα 124
Ενεργός θερμοκρασία-ορισμός της θερμοκρασίας 125
Η ενεργός θερμοκρασία ενός άστρου 126
Μέθοδοι υπολογισμού των ενεργών θερμοκρασιών 127
Φωτομετρία αστεριών, Φωτομετρικά συστήματα 129
Δείκτης χρώματος 131
Ορισμός αστρικής ατμόσφαιρας 133
Φασματική ταξινόμηση των άστρων 134
Φασματική ταξινόμηση του Harvard 135
Φασματική ταξινόμηση του Yerkes 138
Διάγραμμα Hertzsprung-Russell 156
Διάγραμμα δύο χρωμάτων 160
Φυσική σημασία των δύο διαγραμμάτων 161
Το Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα 163
Κατηγορίες αστρονομικών οργάνων 173
Διακριτική ικανότητα τηλεσκοπίων και μεγέθυνση 174
Διοπτρικά τηλεσκόπια 175
Κατοπτρικά τηλεσκόπια 176
Συστήματα στήριξης τηλεσκοπίων
CCD κάμερα 180
Ραδιοαστρονομία 183
Ραδιοτηλεσκοπία 184
Σταθερά ραδιοτηλεσκόπια,με κατευθυνόμενη κεραία 185
Παραγωγή ενέργειας στο εσωτερικό των άστρων(όλο)199
Η ζωή και ο θάνατος των αστεριών (όλο) 207
Ο Ήλιος ως άστρο (όλο) 287

Β' ΤΟΜΟΣ

Πλανητικό σύστημα 19
Εισαγωγή 20
Κοσμογoνία 21
Τροχιές πλανητών 24
Νόμοι του Kepler 27
Αποστάσεις των πλανητών από τον Ήλιο 30
Οι επιφάνειες και Ατμόσφαιρες των πλανητών 31
Θερμοκρασία των πλανητών 33
Λευκαύγεια, Μεσοπλανητικό υλικό 34
Η δημιουργία της Σελήνης 37
Η επιφάνεια της Σελήνης 41
Πάγος νερού στην επιφάνεια της Σελήνης 43
Σεληνιακές εκλείψεις 45
Παλίρροιες 46
Ο πλανήτης Ερμής 50
Μετατόπιση του περιηλίου του Ερμή 51
Τα φυσικά χαρακτηριστικά του Ερμή 52
Πάγος νερού στους πόλους του Ερμή 53
Τα φυσικά χαρακτηριστικά της Αφροδίτης 57
Τα φυσικά χαρακτηριστικά του ʼρη 64
Οι δορυφόροι του ʼρη 71
Αστεροειδείς- Εισαγωγή 74
Τρωϊκοί αστεροειδείς 77
Πρόβλημα των τριών σωμάτων, Αστεροειδείς Απόλλων78
Προέλευση των αστεροειδών 79
Τα φυσικά χαρακτηριστικά του Δία 86
Εσωτερικό του Δία, Ατμόσφαιρα του Δία 87
Η ερυθρά κηλίδα 90
Η νότια τροπική διαταραχή, Ιονόσφαιρα του Δία 92
η μαγνητόσφαιρα του Δία 92
Ζώνες ακτινοβολίας του Δία 93
Ο δακτύλιος του Δία, Οι δορυφόροι του Δία 94
Οι άλλοι δορυφόροι 99
Κρόνος - Από το μύθο στην πραγματικότητα 101
Οι δακτύλιοι του Κρόνου 103
Προέλευση και δημιουργία των δακτυλίων 105
Μαγνητόσφαιρα του Κρόνου 106
Οι δορυφόροι του Κρόνου 107
Φυσικά χαρακτηρισιτικά του Ουρανού 111
Οι δακτύλιοι και οι δορυφόροι του Ουρανού 112
Φυσικά χαρακτηριστικά του Ποσειδώνα 116
Οι δακτύλιοι του Ποσειδώνα 117
Οι δορυφόροι του Ποσειδώνα 118
Φυσικά χαρακτηριστικά του Πλούτωνα 121
Χάρων ο δορυφόρος του Πλούτωνα 124
Κομήτες - Εισαγωγή 130
Οικογένειες κομητών, Γέννηση των κομητών 134
Μετέωρα - Γενικά, Διάττοντες 141
Βολίδες 144
Αστρικά σμήνη 164 - 174
Γαλαξίες - Εισαγωγή 175
Κατηγορίες γαλαξιών 176
Σχηματισμός Γαλαξιών 178
Σχηματισμός σπειρών 181
Ραδιογαλαξίες 183
Κβάζαρς 187
Βαρυτικοί φακοί 195
Ο Γαλαξίας μας - Εισαγωγή 199
Η δομή του Γαλαξία μας 200
Αστρικοί πληθυσμοί @ Περιστροφή του Γαλαξία μας 204
Σκοτεινή ύλη 205
Επιστημονική αντιμετώπιση της Κοσμολογίας 219-285
Συστήματα συντεταγμένων 402-411
Διάδοση ενέργειας 418-423
Στοιχειώδεις γνώσεις Φασματοσκοπίας - Εισαγωγή 424
Η θεωρία των κβάντα 428
Διέγερση και ιονισμός του ατόμου 441
Οι φασματικές γραμμές του υδρογόνου 461
Φασματικές γραμμές του ηλίου 464
Καμπύλη αυξήσεως ή αναπτύξεως 464
Εφαρμογές στη φασματική ταξινόμηση των αστεριών 465
Ένταση των φασματικών γραμμών 465
Εξίσωση του Boltzmann 466
Εξίσωση του Saha 468

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ Α' ΤΟΜΟΥ 175
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ Β' ΤΟΜΟΥ 210

-------------------------------------------------------------------------
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 385 ΣΕΛΙΔΕΣ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

NEA EKΔOΣH, 2012-13

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αγαπητοί φίλοι και φοιτητές μας, στην προσπάθειά μας να ενοποιήσουμε τους δύο τόμους του προηγούμενου συγγράμματός μας, ενώ διορθώσαμε τα όποια λάθη ή σφάλματα υπήρχαν στην προηγούμενη έκδοση κάποιες αβλεψίες παρεισέφρησαν και πάλι.
Έτσι, όταν αναφερόμαστε σε σελίδα του Α΄ τόμου πρέπει να προσθέτουμε +10 σελίδες.
π.χ. όταν λέμε στη σελίδα 41 του βιβλίου, στην πρώτη γραμμή της υποσημείωσης βλέπε σελίδα 54 πρέπει να γίνει βλέπε σελίδα 64 κ.οκ.
Επίσης, όταν αναφερόμαστε σε σελίδα του Β΄ τόμου πρέπει να προσθέτουμε +328 σελίδες.
π.χ. όταν λέμε στη σελίδα 34 του βιβλίου, στην τρίτη γραμμή της υποσημείωσης βλέπε σελίδα 282 Β΄ τόμος πρέπει να γίνει βλέπε σελίδα 610 κ.οκ.
Τέλος, για να ακριβολογούμε, χωρίς να είναι κρίσιμο για τη ροή του κειμένου, από την Α΄ έκδοση του βιβλίου (1999) έως σήμερα, απεβίωσαν κάποιοι επιφανείς αστροφυσικοί, τους οποίους αναφέρουμε:
1. John Archibald Wheeler (1911-2008), σελ. 51 και 520.
2. Maurice Goldhaber (1911-2011), σελ. 55.
3. A.D. Aleksandrov (1912-1999), σελ. 64.
4. Sir Fred Hoyle (1915-2001), σελ. 590 και 624.
5. Thomas Gold (1920-2004), σελ. 244.
6. Yuval Neeman (1925-2006), σελ. 250.
7. Horace Babcock (1912-2003), σελ. 333.
8. Hans Bethe (1906-2005), σελ. 301.
9. James Alfred Van Allen (1914-2006), σελ. 344.
10. Fred Lawrence Whipple (1906-2004), σελ. 460.
11. W.H. MCCREA (1904-1999), σελ. 589.
12. Robert Henry Dick (1916-1997), σελ. 592.
13. Bernard Lovell (1913-2012), σελ. 601.
14. Sir Francis Crick (1916-2004), σελ. 622.
15. L. Orgel (1927-2007), σελ. 622.
16. Hendrick Van de Hulst (1918-2000), σελ. 639.
Αν θέλετε, συμπληρώστε τα έτη που απεβίωσαν.
  ---------------------