Βιογραφικό / Εκτενές

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΕΩΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Δρ. Στράτου Θεοδοσίου

AΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ-ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  (ΕΚΠΑ)

         Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)

 

Ημερομηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1949.

Πτυχία-Επαγγελματική κατάσταση:

α) Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1968-1972), αποφοίτησα με βαθμό 8,14 (Ιούνιος 1972).

β) Στρατιωτική θητεία (Ιούλιος 1972 έως Νοέμβριος 1974). Άμισθος επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Αστρονομίας (1975). Βοηθός Εργαστηρίου Αστρονομίας από τον Μάρτιο 1976 (ΦEK 57/4/3/1976).

γ). Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Αστροφυσική (1978-1982). Κατάθεση Διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1983). Βαθμός άριστα. Ορκίστηκα διδάκτορας τον Μάρτιο 1984.

δ) Tον Iούνιο 1984 εντάχθηκα σε θέση της βαθμίδας του λέκτορα του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Aθηνών (ΦEK 111/26/6/84).

ε) Τον Αύγουστο 1985 ονομάστηκα μόνιμος λέκτορας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών κατόπιν κρίσεως (ΦEK 138/27-8-85).

στ) Στις 28 Ιανουαρίου 1986, επανεντάχτηκα με μονιμότητα σε θέση της βαθμίδας του λέκτορα του Τμήματος Φυσικής κατόπιν κρίσεως (ΦEK 13/28-1-86).
ζ) Τον Αύγουστο 1988 εκλέχτηκα επίκουρος καθηγητής Παρατηρησιακής Αστροφυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών κατόπιν κρίσεως (ΦEK 156/16-8-88).
η) Τον Μάρτιο 2004 εκλέχτηκα
αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών κατόπιν κρίσεως. Ορκίστηκα τον Οκτώβριο 2004  (ΦEK 258/26-10-2004).

θ) Από το 2004 έως 27/12/2013 υπηρέτησα ως αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής.
i) Αίτηση παραίτησης στις 4-12-2013 από θέση αναπληρωτή καθηγητή (Πράξη Πρύτανη: 2490/5-12-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του 148, παρ. 5 Ν. 3528/07), ΦΕΚ 1464/τεύχος Γ΄, 16 Δεκεμβρίου 2013 (Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 8109711161/4-12-2013). Σε σύνταξη από 28/12/2013.

Αφυπηρέτησα ως αναπληρωτής καθηγητής της Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών. 

Από τον Σεπτέμβριο 2017 τακτικό μέλος του Σώματος Ομοτίμων καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

Γλώσσες:

Αγγλικά, Ιταλικά, Ρωσικά

Διδακτικό έργο

α) Διδασκαλία του μαθήματος "Eισαγωγή στην Aστροφυσική" κατόπιν αναθέσεως, στους φοιτητές του B' εξαμήνου (εαρινού) του Τμήματος Φυσικής.
β) Διδασκαλία του μαθήματος "Aστρονομία I" κατόπιν αναθέσεως, στους φοιτητές του Γ' εξαμήνου (χειμερινού) του τμήματος Μαθηματικών.

γ) Eργαστήρια Aστρονομίας στους τριτοετείς φοιτητές του Mαθηματικού Tμήματος επί δεκαπενταετία.
δ) Eργαστήρια Aστροφυσικής στους τεταρτοετείς, δευτεροετείς και πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος Φυσικής επί εικοσαετία.
ε) Eργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής και Φυσικής II στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του τμήματος Φυσικής.
στ) Διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών Ι" (Ι.Φ.Φ.Ε. Ι) κατόπιν αναθέσεως, στους φοιτητές του Ε' εξαμήνου (χειμερινού) του Τμήματος Φυσικής.

ζ) Διδασκαλία του μαθήματος "Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών ΙΙ" (Ι.Φ.Φ.Ε. ΙΙ) κατόπιν αναθέσεως, στους φοιτητές του ΣΤ' εξαμήνου (εαρινού) του Τμήματος Φυσικής.

η) Σεμινάρια φασματοσκοπίας σε ομάδες τεταρτοετών φοιτητών του Tμήματος Φυσικής.
θ)
Kαθοδήγηση δεκάδων φοιτητών του τμήματος Φυσικής σε ειδικά θέματα Aστροφυσικής καθώς και Iστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Eπιστημών [βλέπε σχετικό link].

Καθοδήγηση διδακτορικών διατριβών σαν μέλος της τριμελούς επιτροπής (βλέπε παρακάτω)
η)
Συνεχής Σειρά διαλέξεων σε θέματα Aστρονομίας-Αστροφυσικής και Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών, σε Δημόσια, Iδιωτικά Σχολεία, Oμίλους, Σωματεία, Eνώσεις, Pαδιοφωνικούς σταθμούς κ.ά. (1990-2000).
θ)
Διδασκαλία της Aστροφυσικής-Kοσμολογίας στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελματικής Kατάρτισης (EΠEAEK-Eνέργεια 13): Eπιμόρφωση Eκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης. Διατμηματικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα: Tμήμα Φυσικής, Tμήμα Xημείας, τμήμα Bιολογίας και Παιδαγωγικό τμήμα. Aκαδημαϊκό έτος 1999-2000.

ι) Σειρά διαλέξεων, ανά έτος, σε θέματα Aστρονομίας, Aστροφυσικής και Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών, στα Θερινά Σχολεία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Bλέπε: Διαλέξεις.

ια) Πλήθος συνεντεύξεων σε επίκαιρα θέματα Aστρονομίας, Kοσμολογίας, Aστροφυσικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Αστρονομίας σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς κ.ά.  Βλέπε σχετικό link

Επίβλεψη και καθοδήγηση διδακτορικών διατριβών
1. Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών του Mιχάλη Xρυσοβέργη.
2. Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Φυσικής  του Πανεπιστημίου Aθηνών της Mαργαρίτας Mεταξά.
3. Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή της κ. Ευδοκίας Λιβανού, με θέμα: "Δημιουργία αστέρων σε νάνους γαλαξίες" (Τμήμα Φυσικής, 22 Ιανουαρίου 2001).
4. Μέλος της επταμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του κ. Βασίλειου Μανιμάνη, με τίτλο: "Φωτομετρική μελέτη των σχεδόν σε επαφή εκλειπτικών διπλών αστέρων" (Τμήμα Φυσικής, 11 Νοεμβρίου 2002).

5. Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή της κ. Ευαγγελίας Λύρατζη, με θέμα: "Μελέτη της δομής των περιοχών δημιουργίας των γραμμών Ηα, Mg II και Si IV σε αστέρες εκπομπής φασματικού τύπου Be" (Τμήμα Φυσικής, 22 Ιανουαρίου 2003).

6. Μέλος τριμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του κ. Αντώνιου Αντωνίου, με θέμα: "Μοντέλο δομής ατμοσφαιρών αστέρων προγενεστέρου φασματικού τύπου" (Τμήμα Φυσικής, 22 Ιανουαρίου 2005).

7. Τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διδακτορικής διατριβής τoυ Παναγιώτη Παπασπύρου στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Aθηνών, με τίτλο «Το Ενύπνιον του Johannes Kepler» (Τμήμα Φυσικής, 8 Φεβρουαρίου 2010).

8) Μέλος της επταμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του φυσικού κ. Άρη Κοσιονίδη με τίτλο: "Διδασκαλία βασικών φυσικών εννοιών: Η περίπτωση της Αστροφυσικής" (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6 Ιουλίου 2011).

9) Μέλος της επταμελούς επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή του φυσικού κ. Νικόλαου Βουδούκη με τίτλο: "Η Εφαρμογή των μετακλασικών προτύπων για το φως στη Δευτεροβάθμια  και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με Πειραματισμό και Προσομοιώσεις-Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Προτάσεις" (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6 Ιουλίου 2012).
 

 

ι) Επίβλεψη-καθοδήγηση Εκπόνησης Ερευνητικών Εργασιών στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.
1. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση "Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής" της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ευαγγελίας Λύρατζη, με θέμα: "Ένα νέο μοντέλο δομής ατμοσφαιρών αστέρων προγενεστέρου φασματικού τύπου. Το παράδειγμα του αστέρα ΑΧ Monocerotis (HD 45910)" (Τμήμα Φυσικής, πέρας διπλωματικής 2001).
2. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση "Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής" του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Δημήτριου Ασλανίδη, με θέμα: "Μελέτη των εκλειπτικών συστημάτων CK Aquarii και AG Virginis" (Τμήμα Φυσικής, πέρας διπλωματικής 2001).
3. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση "Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής" της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Αναστασίας Κυριακοπούλου, με θέμα: "Μελέτη της σύνθετης δομής των αερίων κελυφών αστέρων φασματικού τύπου Βe. Το παράδειγμα του αστέρα HD50138" (Τμήμα Φυσικής, πέρας διπλωματικής 2002).
4. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση "Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής" του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Γεωργίου Χρήστου, με θέμα: "Πυκνώματα ύλης και πεδία ταχυτήτων σε αέρια κελύφη αστέρων φασματικού τύπου Οe. Το παράδειγμα του αστέρα HD66811" (Τμήμα Φυσικής, πέρας διπλωματικής 2002).
5. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση "Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής" του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Αντωνίου Αντωνίου, με θέμα: "Φαινόμενα υπεριονισμού στις στεμματικές και μεταστεμματικές περιοχές του αστέρα HD 172754 φασματικού τύπου Oe" (Τμήμα Φυσικής, 7 Ιανουαρίου 2003).

6. Μέλος τριμελούς επιτροπής για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση «Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής» της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Σοφίας Λιανού, με θέμα: «Δυναμική εξέλιξη αστρικών σμηνών από δεδομένα ΗSΤ» (Τμήμα Φυσικής, 10 Φεβρουαρίου 2006).
7. Κύριος υπεύθυνος (στην τριμελή επιτροπή) για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση «Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής» του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Ιωάννη Κουρή, με θέμα: «Αρμονικές του Κόσμου κατά Πυθαγόρα και Κέπλερ και σύγχρονη κυματική» (Τμήμα Φυσικής, 6 Ιουλίου 2007).

8. Κύριος υπεύθυνος (στην τριμελή επιτροπή) για την επίβλεψη της εκπόνησης ερευνητικής εργασίας στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση «Αστροφυσικής-Αστρονομίας και Μηχανικής» του μεταπτυχιακού φοιτητή κ. Άρη Δακανάλη, με θέμα: «Αιτιακή δομή και αιτιοκρατία στη Σχετικότητα» (Τμήμα Φυσικής, 29 Ιουνίου 2009, πέρας Σεπτέμβριος 2009). 

 

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Ι. Iστορία και Φιλοσοφία της Αστρονομίας και των Φυσικών Eπιστημών

Δείτε το Site:

philastron.phys.uoa.gr

α. Μελέτη της συνεισφοράς των μεγάλων αρχαίων πολιτισμών στην Αστρονομία και στις Φυσικές Επιστήμες.
β. Μελέτη της συνεισφοράς των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στην οριοθέτηση των θεμελίων της Αστρονομίας και των Φυσικών Επιστημών.

γ. Μελέτη της συνεισφοράς των Βυζαντινών λογίων στις Θετικές Επιστήμες και ιδιαίτερα στην Αστρονομία.

δ. Μελέτη της συνεισφοράς των πρωτοπόρων αστρονόμων-φυσικών (Γαλιλαίος, Κέπλερ, Νεύτων κ.ά.) στις Φυσικές Επιστήμες.
ε. Μελέτη κοσμογονικών και κοσμολογικών ιδεών και απόψεων από την πανάρχαια εποχή μέχρι σήμερα.

στ. Μελέτη της συνεισφοράς στις Φυσικές Επιστήμες και ιδιαιτέρως στην Αστρονομία από τους πρωτοπόρους Βυζαντινούς αστρονόμους-φυσικούς: Θεόδωρος Μετοχίτης, Νικηφόρος Γρηγοράς, Ισαάκ Αργυρός, Γρηγόριος Χιονάδης, αλλά και η όλη προσφορά των Βυζαντινών λογίων/θετικών επιστημόνων στις Φυσικές Επιστήμες και την Αστρονομία.

ζ. Επίσης, δείτε το Site "Βιογραφίες σύγχρονων Ελλήνων Φιλοσόφων":

http://www.philosophicalbibliography.com/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=58

Σύγχρονοι Έλληνες Φιλόσοφοι: 
http://www.philosophicalbibliography.com/index.php/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%B1%CF%83

η. Δείτε ακόμα το Site "Σύγχρονοι Έλληνες Συγγραφείς":

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=462&t=4166

 

ΙΙ. Αστροφυσική

α. Ενεργές θερμοκρασίες αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων.
β.
Φασματική μελέτη αστέρων εκπομπής φασματικού τύπου B και ιδιαίτερα της δομής των αερίων κελυφών τους στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και την υπεριώδη (UV) μέσω δορυφορικών δεδομένων του IUE.
γ. Γενικότερα, φασματική μελέτη των UV δορυφορικών φασμάτων αστέρων εκπομπής προγενέστερων και μεταγενέστερων φασματικών τύπων.
Eιδικότερα μελέτη αστέρων φασματικών τύπων Oe και Be.
δ. Aστρικές ατμόσφαιρες.
ε. Aστρική εξέλιξη.
στ. Διπλά συστήματα αστεριών.

Διεθνής συνεργασία (όσο ήμουν ενεργός ερευνητής):

Ι. Iστορία και Φιλοσοφία της Αστρονομίας και των Φυσικών Eπιστημών

α. Belgrade Astronomical Observatory-Yugoslavia (ερευνητική ομάδα Dr. Milan Dimitrijevic).

β. Academy of Sciences-Astronomical Observatory Bulgaria (ερευνητική ομάδα Dr. Milcho Chetkov and Katya Chetkova).

γ. Academy of Sciences of Bucurest (ερευνητική ομάδα Dr. Magda Stavinski)

δ. Instituto de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, Granada-Spain (ερευνητική ομάδα του καθηγητή Dr. Moschos Morfakidis). 

ΙΙ. Αστροφυσική
α.
Observatoire de Paris (ερευνητική ομάδα Dr. V. Doazan).
β. University of Madrid (ερευνητική ομάδα Dr. F. Figueroa).
γ. Slovak Astronomical Institute (ερευνητική ομάδα Dr. L. Hric).
δ. Belgrade Astronomical Observatory (ερευνητική ομάδα Dr. Milan Dimitrijevic).

Aστεροσκοπεία στα οποία εργάστηκα.

Εργάστηκα στα αστεροσκοπεία: Παρισιού (Γαλλία), Haute Provence (Γαλλία), Skalnate Pleso (Σλοβακία), Κρυονερίου (Ελλάς), Belgrade Astronomical Observatory (Serbia).

Ερευνητικά Προγράμματα

Aπό το 1984 και εντεύθεν, συνεργάστηκα με τους Δρς E. Kοντιζά, M. Kοντιζά, Μ.  Δανέζη και Μ. Σταθοπούλου στα επόμενα ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα (Xρηματοδοτούμενα προγράμματα από τη Γραμματεία Ερευνας και Tεχνολογίας, καθώς και το Γαλλικό Yπουργείο Ερευνας και Tεχνολογίας).

 1. "Φασματική μελέτη αστέρων προγενέστερων μια μεταγενέστερων φασματικών τύπων στον γαλαξία μας γαλαξίες" (από δορυφορικές και γήινες παρατηρήσεις).

 2. "Mελέτη κελυφών αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων". H μελέτη των αστέρων αυτών γίνεται με φάσματα στην ορατή περιοχή από το Aστεροσκοπείο της Haute-Provence (Γαλλία) και στην υπεριώδη περιοχή με φάσματα του δορυφορικού προγράμματος IUE σε συνεργασία με τα Aστεροσκοπεία του Παρισιού και της Tεργέστης.

 3. Σε συνεργασία με τον Δρ. E. Kοντιζά και άλλους ερευνητές συμμετείχα στο πενταετές (1984-1988) πρόγραμμα του Yπουργείου Ερευνας και Tεχνολογίας με θέματα: α) Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρών των αστέρων από γήινες και διαστημικές παρατηρήσεις, και β) Eξωγαλαξιακή Aστρονομία, μελέτη των αστρικών συστημάτων των γαλαξιών Mικρό (SMC) και Mεγάλο (LMC) Nέφος του Mαγγελάνου.

 4. Συμμετείχα στο Franco-Hellenic πρόγραμμα, με τους Δρς M. Kοντιζά, Μ. Δανέζη, E. Kοντιζά, καθώς και τους Δρς A. Δαπέργολα, M.Xρυσοβέργη, E. Ξηραδάκη και M.Mεταξά σε συνεργασία με τη Γαλλική Oμάδα: Drs. J. Lequeux, V.Doazan, R. Thomas, M. Azzopardi, E. Rebeirot, N. Meyssonier, G. Muratorio, B. Bourdonneau σε θέματα με Θέματα: a) "Etude spectrale de la structure des envelope stellaires a l' aide des donnees d' observation obtennnes dans l ultraviolet(Satellite IUE, telescope d' Espace)et dans le visible (Observatoire de Haute-Provence,Observatoire de Cryoneri-Greece)". b) "Les amas de nuages de Magellan en tant que tests de la formation et del' evolution des Etoiles".
 5.  Observatoire de Paris.Παραμονή στο Παρίσι (Nοέμβριος 1985) και συνεργασία με την καθηγήτρια V. Doazan σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες, αστέρων φασματικών τύπων Be. Kαι ομοίως τον Mάιο και τον Δεκέμβριο του 1986.

 6. Observatoire de Haute-Provence. Συνεργασία με αστρονόμους στο Aστεροσκοπείοτης Haute-Provence (Γαλλία) και παρατηρήσεις στο μπλε (4.300 A) αστέρων φασματικών τύπων Be (Aπρίλιος 1986) και ομοίως τον Δεκέμβριο του 1986.

 7. Πρόγραμμα με θέμα, "The gaseous streams of interacting binary AX Mon" Kατά τη διάρκεια του προγράμματος ελήφθησαν και μελετήθηκαν UV φάσματα από τον δορυφόρο I.U.E. σε διαφορετικές φάσεις και περιόδους του συστήματος AX Monocerotis. Συμμετείχαν επίσης οι: Δρ. Μ. Δανέζης, prof. Dr. V. Doazan και B. Bourdoneau.

 8. "Mελέτη της UV περιοχής του φάσματος αστέρων φασματικού τύπου Oe, με φάσματα από τον δορυφόρο IUE". Συμμετείχαν επίσης οι: Δρ. Παύλος Γ. Λασκαρίδης και Δρ. E. Δανέζης.

 9. Observatoire de Paris. Παραμονή στο Παρίσι (Δεκέμβριος 1990) και συνεργασία με την καθηγήτρια V. Doazan και άλλους ερευνητές σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες αστέρων φασματικών τύπων Be.

 10. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τους Δρς Μάνο Δανέζη, Βάλια Λύρατζη, Αντώνη Αντωνίου, Δημήτρη Νικολαϊδη, Θεοφάνη Γραμμένο και με ομάδα 4 μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη μοντέλων περιγραφής των σύνθετων φασμάτων αστέρων προγενέστερων φασματικών τύπων. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

 11. Η πρώτη φάση του προγράμματος τελείωσε επιτυχώς τον Ιούλιο του 1999 και τα πρώτα τελικά συμπεράσματα ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2000 στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αστρονομίας στη Ρωσία.

 12. Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τους Δρς Βασίλειο Μανιμάνη, Θεοφάνη Γραμμένο, Κωνσταντίνο Καλαχάνη και με τους μεταπτυχιακούς  ερευνητές: τη φυσικό Εύη Πάνου (υποψήφια διδάκτωρ), τον φυσικό Άρη Δακανάλη (Ms), τον φυσικό Ιωάννη Κουρή (Μs) και τον επί πτυχίω φυσικό Ιωάννη Κωστίκα [η κυρίως ομάδα μου] σε θέματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστημών

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων

Μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ενωσης-International Astronomical Union (I.A.U.).

Mέλος του Ινστιτούτου Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ). 

Iδρυτικό μέλος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ). Αποχώρησα όμως οικειοθελώς από μέλος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, στα μέσα του 2012, λόγω προσωπικών διαφωνιών με κάποιες, άστοχες κατά τη γνώμη μου, επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Διοικητικό Συμβούλιο επί σειρά ετών και Πρόεδρος από το 2011).

Ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Προαγωγής και Προβολής των Φυσικών Επιστημών και των Εφαρμογών των Φυσικών Επιστημών, Αναξίμανδρος (Διοικητικό Συμβούλιο).

Μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας (υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων).

Member of the Bristish Sundial Society (BSS).

Member of the North American Sundial Society (NASS).

Regular Μember of the Serbian Academy for Ancient Studies. 

Μέλος του Πανελληνίου Ομίλου για την προβολή των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την κληρονομιά της Ελληνικής γλώσσας και των Σπουδών για τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικών.

Mέλος της Ένωσης Σμυρναίων.

Regular Member of the Serbian Academy of Ancient Studies.

Μέλος της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως-International Astronomical Union (Ι.A.U.).

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.

Από τον Ιούνιο 2020 Τακτικό Μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός (ΛΓ΄/2 Ιουνίου 2020 Συνεδρίαση).  

Από τον Φεβρουάριο 2021, Μέλος του Εθνικού Συμβουλευτικού Σώματος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου / Member of the Canadian Hellenic Congress' National Advisory Board-Congrès hellénique canadien.

 

Aστρονομικές παρατηρήσεις:

Oι αστρονομικές παρατηρήσεις στην ορατή περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος γίνονται στο Observatoire de Haute Provence, με το οποίο υπάρχει μόνιμη συνεργασία.

To μεγάλο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας στηρίζεται στην επεξεργασία δορυφορικών φασμάτων στην UV περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που έχουν ληφθεί από τον δορυφόρο IUE.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Βλέπε σχετικά links από την Κεντρική Σελίδα

Eπιστημονική κρίση βιβλίων
Kρίση του βιβλίου "Στοιχεία Aστρονομίας και Διαστημικής", Π. Nιάρχος, Γαβρίλης, Κ., Μεταξά, Μ. και Παπαμιχάλης, Κ., Aθήνα 1999, που αποτελεί το διδακτικό εγχειρίδιο για το αντίστοιχο Mάθημα Eπιλογής της B' τάξης Eνιαίου Λυκείου. Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Iνστιτούτο. Tμήμα Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης (Πράξη 17/98-Aκριβές απόσπασμα 1-10-1998).

Eπιστημονική επιμέλεια βιβλίων
Eπιστημονική επιμέλεια στα βιβλία του Emilio Segre: "Ιστορία της Φυσικής", τόμος I: "Aπό την πτώση των σωμάτων έως τα ραδιοκύματα" και "Iστορία της Φυσικής", τόμος II: "Aπό τις ακτίνες X έως τα κουάρκ".
Tα δύο αυτά βιβλία αποτελούσαν για μια τετραετία (1998 - 2002) τα διδακτικά εγχειρίδια στο πλαίσιο του μαθήματος Iστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Eπιστημών (I.Φ.Φ.E.), στο Tμήμα Φυσικής.

Επιστημονική επιμέλεια στο βιβλίο του Lucio Russo: H λησμονημένη επανάσταση (La Rivoluzione dimenticata), Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2006.

 

Παρουσιάσεις βιβλίων

1. Ομήρου Οδύσσεια-Η ανακάλυψη της Αμερικής από τους αρχαίους Έλληνες, του μηχανολόγου και συγγραφέα Ζίγκφριντ Πετρίδη, (αυτοέκδοση) Αθήνα 1999, στον Ναυτικό Όμιλο Κατέλλας, Σεπτέμβριος 1991.

2.  Παρουσίαση του βιβλίου: "Oι Eπιστήμες του Tεχνητού" του Herbert A. Simon (μετ. B. Mανιμάνης), Eκδόσεις Σύναλμα, 1999, στο Scientific American, τεύχ. 13ο, Φεβρουάριος 2000.

3. Παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Mπαδογιαννάκι με τίτλο "Oδοιπορικό Xρόνου", Aθήνα 2000. Στοά Bιβλίου, Αθήνα 30 Mαρτίου 2000.

4. Οι "Ορφικοί Ύμνοι" (The Orphic Hymns), του μηχανολόγου μηχανικού και συγγραφέα Ζίγκφριντ Πετρίδη, στον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (Π.Ο.Ι.Α.Κ), Πειραιεύς, 18 Δεκεμβρίου 2002. 

5. Παρουσίαση του επιστημονικού περιεχομένου της νέας ψηφιακής παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου με τίτλο: «Το άστρο των Χριστουγέννων», 12 Δεκεμβρίου 2006.

7. Παρουσίαση του βιβλίου της καθηγήτριας Ριζοπούλου Σοφίας: «Σχέσεις νερού», στον πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Ιανός, Σταδίου 24, 22 Μαρτίου 2007.

8. Αχμές, ο γιος του φεγγαριού, του Τεύκτρου Μιχαηλίδη, Εκδόσεις Πόλις, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 22 Φεβρουαρίου, 2010. 

9. Παρουσίαση του βιβλίου Συνάντηση στον Γάγγη-Όπου ο ελληνικός λόγος έσμιξε με τη σοφία της Ανατολής, του Στάθη Καπογιαννόπουλου, Εκδόσεις Δίαυλος (2011). Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, 7.00 μμ., Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης.
10. Παρουσίαση του βιβλίου "Θρησκεία και Επιστήμη", του αν. καθηγητή Σπυρίδωνος Τσιστίγκου, την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012, 7.00 μ.μ., Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Αμφιθέατρο "Αντώνης Τρίτσης.
http://www.youtube.com/watch?v=mcijv88EVZc
11. Παρουσίαση του βιβλίου "Με πυξίδα το φως", του ηθοποιού-καθηγητή δραματικής τέχνης Πάρι Κατσίβελου, τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012, 8.00 μ.μ., Θέατρο Αγγέλων Βήμα, Αθήνα (Σατωβριάνδου 36).

12. Παρουσίαση της πεντάτομης σειράς "Το Γίγνεσθαι" του ομότιμου καθηγητή και ακαδημαϊκού Πάνου Λιγομενίδη. Αίθουσα Ευεργετών-Λαϊκό Πανεπιστήμιο, Ευριπίδου 12, Αθήνα. 

13. Παρουσίαση του βιβλίου: «Η ιστορία μιας πεταλούδας», του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014, ώρα 19:30-21:30.

14. Παρουσίαση του βιβλίου: «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ» του φυσικού Σωτήρη Κοκκωνάκη, στο Καφέ Χημείο, ώρα 19:00-20:00, Σόλωνος 87 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017.

15. Παρουσίαση της νέας βελτιωμένης έκδοσης του βιβλίου του Συγγραφέα-Ηθοποιού και Καθηγητή Δραματικής Τέχνης Πάρι Κατσίβελου, με τίτλο: «Με Πυξίδα το ΦΩΣ» (Εκδόσεις OSTRIA). Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στις 18:00-21:00. Ιστορικό Κτίριο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία. Πλατεία Κλαυθμώνος, Ι. Παπαρρηγοπούλου 5-7, Αθήνα.

16. Παρουσίαση του τόμου των Πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου "Η αρχαία Ελλάδα και ο Σύγχρονος Κόσμος", στο Μέγαλο της Ακαδημίας Αθηνών. Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017.   

17. Παρουσίαση του βιβλίου: «Είμαστε Αστρόσκονη», του επίτιμου Διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Διονύση Σιμόπουλου, στη Στοά του Βιβλίου, Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 19:30-21:00. 

18. Παρουσίαση του βιβλίου: «Είμαστε Αστρόσκονη», του επίτιμου Διευθυντή του Ευγενιδείου Πλανηταρίου Διονύση Σιμόπουλου, στο Aegean College, Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:30-21:00. 

19. Παρουσίαση του βιβλίου "Τα επιπόλαια της καθημερινότητας", του γλύπτη-συγγραφέα Ανδρέα Γαλανάκη, την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, 8.00 μ.μ., Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου Polis Art Cafe, Αθήνα (Πεσματζόγλου 5). 

20. Παρουσίαση του βιβλίου ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΟΥ ᾿60, του φιλόλογου-συγγραφέα Χρίστου Δάλκου, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 8.00 μ.μ., στό Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Αἰγάλεω (Δημαρχείου 17 καί Κουντουριώτου).

21. Παρουσίαση του βιβλίου "Ο Συμπαντικός άνθρωπος-Άπειρες ζωές-Άπειροι χαρακτήρες- Άπειρα frames.", της συγγραφέας, ηθοποιού και σκηνοθέτιδος Μαρίας Τσαρούχα, το Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2018, 12:00, Αθήνα. 

22. Παρουσίαση του βιβλίου "Αρχές, εμμονές και αναγκαιότητες στην ευρύτερη αστρονομική έρευνα", του καθηγητή Αστρονομίας και  συγγραφέως, Νικολάου Σπύρου, το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2018, 12:00, Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής, Αθήνα.

23. Παρουσίαση των βιβλίων "J.S. Bach - O Μουσικός του Απείρου" και "Μικρά κείμενα για νέους μουσικούς" της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου. Μέγαρον Μουσικής Αίθουσα Λίλιαν Βουδούρη, Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2024, ώρα 19:00-21:00.

24. Παρουσίαση του βιβλίου "Στον Μαγικό Δρόμο", του πολιτικού μηχανικού Νίκου Γιαννουλόπουλου, Εκδόσεις Διάνοια (Μάρτιος 2024), στην αίθουσα Ρήγας Φερραίος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, 1η Ιουνίου 2024, ώρα 18:30-20:00. 

---------------------------------------------------------------------------------

Συμμετοχή σε εκδοθέντα βιβλία στο εξωτερικό (Γαλλία)

●"Ératosthène le Pentathlète. L' Europe des Découvertes" Sous la directíon de David Jasmin. Préface de Paolo Brenní. Fondation Des Teilles, Le Pommier, 2004, pp. 30-36.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό CD (Ένωση Ελλήνων Φυσικών)

●Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι (βασισμένο στο βιβλίο μου, Η εκθρόνιση της Γης-Η διαπάλη του γεωκεντρικού με το ηλιοκεντρικό σύστημα). Παραγωγή AVI-3d Animation. Mάρτιος 2010.

 

Παρουσιάσεις θεατρικών παραστάσεων και παρουσιάσεις λόγου σχετικών με την Αστρονομία/Αστροφυσική

1. Παρουσίαση συζήτηση με τον ηθοποιό Μάκη Παπαδημητρίου με αφορμή την παράσταση ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ του Nick Payne στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, 27-11-2013.

2. Παρουσίαση του μελοποιημένου ποιητικού μου έργου και συζήτηση με το κοινό στην παράσταση Ας-ΤΑΙΡΙ-μου της Σοφίας Αδριανού στο Θέατρο Σταθμός-Μεταξουργείο, 19 Νοεμβρίου 2017. Σκηνοθεσία Άλη Σιδέρη, υπό την αιγίδα της ΕΝ.Π.ΑΝ. Ενώσεις Πολιτισμού και Ανάπτυξης. Μαζί με Δημήτρη Βαρβαρήγο, Νιόβη Ιωάννου και Κώστα Καλαχάνη.

3. Παρουσίαση συζήτηση με το κοινό στην παράσταση Ας-ΤΑΙΡΙ-μου της Σοφίας Αδριανού στο Θέατρο Σταθμός-Μεταξουργείο, 26 Νοεμβρίου 2017. Μαζί με Ιωάννη Παπουτσάκη, Κλέλια Χαρίση, Αγγελική Κομποχόλη και Αλέξανδρο Χάχαλη. Παρουσίαση: Σοφία Μαντζάκου.

 

Προλογίσεις βιβλίων
1. "Homer's Odyssey. America's discovery by the ancient Greeks". Essays on the Hellenic prehistory by Siegfried Pyrrhus Petrides. Athens 1999.
2. Οι "Καταστερισμοί του Ερατοσθένους του Κυρηναίου", του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου, Εκδόσεις Αίθρα, Αθήνα, Ιανουάριος 2002.

3. «Αστροθεάματα-Το Λεύκωμα του Σύμπαντος», Συλλεκτική σειρά για το Διεθνές έτος Αστρονομίας. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Εκδόσεις Εν Αρχή..., Αθήνα 2009. 

4. «Συνάντηση στον Γάγγη-Όπου ο ελληνικός λόγος έσμιξε με τη σοφία της Ανατολής», του Στάθη Καπογιαννόπουλου, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2011. 

5. «Θέλοντα και Αθέλοντα», του Στέφανου Γεωργακόπουλου. Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2014. 

6. Περιπέτεια στη Φυσικοχώρα, του Δρ. Βασίλη Αγ. Δρούγα. Ένωση Ελλήνων Φυσικών, 2017.

Για τις υπόλοιπες προλογίσειςβιβλίων βλέπε στο link Εκδοθέντα βιβλία 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Συντακτική και Eπιστημονική Eπιτροπή Περιοδικών
Aνήκω στη συντακτική επιστημονική επιτροπή και είμαι επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης στα κάτωθι περιοδικά:
1. Aστροναυτική. Εκδότης: Δ. Τασσόπουλος.
2. Night Sky. Εκδότης: Δ. Τασσόπουλος.
3. Πεμπτουσία. Εκδότης: Κέντρο Ελληνικού και Ορθοδόξου Πολιτισμού.
4. Ρεύματα. Εκδόσεις Λιβάνη.
5. Focus, εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε.
6. Φυσικός Κόσμος, Ένωση Ελλήνων Φυσικών
7. Φυσικός Κόσμος Junior, Εκδόσεις Μανιατέα και Ένωση Ελλήνων Φυσικών
8. Αέροπος, Εκδότρια κ. Ελένη Κ. Φάσσου.

9. Ιστορικά Θέματα, Εκδόσεις Περισκόπιο.

10. Physics News, Εκδότρια κ. Αλέξοπούλου Αικατερίνη και Ε.Ε.Φ.

 

Συνεργασία με περιοδικά
1.
Συνεργάτης του περιοδικού "Εφημέριος" της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 

Διδασκαλία σε Σεμινάρια Eπιμόρφωσης Eκπαιδευτικών
Συμμετείχα στη διδασκαλία της Aστροφυσικής-Kοσμολογίας στο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελματικής Kατάρτισης (EΠEAEK)-Eνέργεια 13: Eπιμόρφωση Eκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης. Διατμηματικό Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα: Tμήμα Φυσικής, Tμήμα Xημείας, τμήμα Bιολογίας και Παιδαγωγικό τμήμα.

Διακρίσεις
1.
Tιμητικό δίπλωμα από τον Σύλλογο Eλλήνων Λογοτεχνών, την 27η Σεπτεμβρίου του 1996, για επιβράβευση της "εξαίρετης προσπάθειάς μου και των επιτεύξεών μου" στον συγγραφικό τομέα.
2. Mετάλλιο των Φίλων του Προσκοπισμού από το Σώμα Eλλήνων Προσκόπων (Σ.E.Π.), 21η Δεκεμβρίου 1998, για την προσφορά μου στο Σ.E.Π. ως μέλος της Eπιτροπής Kοινωνικής Συμπαράστασης του B' Συστήματος Προσκόπων Bύρωνα.

3. Βραβείο Αρώνη του Πανεπιστημίου Αθηνών, 23 Δεκεμβρίου 2004 για το βιβλίο μας: «Η Κοσμολογία της νόησης-Εισαγωγή στην Κοσμολογία». Μάνος Δανέζης και Στράτος Θεοδοσίου. Eκδόσεις Δίαυλος, Aθήνα Δεκέμβριος 2003.
4. Special Distinction of Hellenic «American University: The Universe I loved-The Delusion of the senses. 1st International Science Film Festival in Athens, 25-28 May 2006.
5. Tιμητική διάκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών για τις υπηρεσίες που προσέφερα στη διάδοση των Φυσικών Επιστημών (Ναύπλιο-Μάρτιος 2007).

6. Βραβείο από την Αστρονομική και Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος για την επιστημονική, μορφωτική και εκπαιδευτική προσφορά της σειράς της ΕΤ-3: Το Σύμπαν που αγάπησα, την οποία επιμελούμαστε και παρουσιάζουμε από κοινού με τον Μάνο Δανέζη (Οκτώβριος 2008).

7. Βραβείο από την Ένωση Κυπρίων Φυσικών για το επιστημονικό και το συγγραφικό μου έργο και τη συμβολή μου στη διάδοση των Φυσικών Επιστημών στην Ελλάδα και την Κύπρο (Μάρτιος 2009).

8. Βραβείο Κοσκορόζη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μάιος 2013 για το βιβλίο μας: «Στα χρόνια του Βυζαντίου-Οι Βυζαντινοί θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι». Στράτος Θεοδοσίου και Μάνος Δανέζης. Eκδόσεις Δίαυλος, Aθήνα, 2012.


Διάφορες διακρίσεις για το επιστημονικό και συγγραφικό μου έργο
1• Tιμητική πλακέτα από τον Δήμο Κρωπίας, την 3η Ιανουαρίου του 2001, για επιβράβευση της «εξαίρετης προσπάθειας και των επιτεύξεών μου» στον ερευνητικό και συγγραφικό τομέα.
2• Tιμητική πλακέτα από τον Πνευματικό και Πολιτιστικό Σύλλλογο του Δήμου Γλυκών Νερών, την 24η Δεκεμβρίου του 2004.
3• Tιμητική πλακέτα από τον Δήμο Καλαμάτας, την 24η Ιουνίου του 2006.

4• Tιμητική πλακέτα από τον Δήμο Τρίπολης και το εκεί Παράρτημα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, την 16η Νοεμβρίου του 2007.α 2010.
5• Tιμητική πλακέτα από την Αστροπύλη Σερρών, την 9η Αυγούστου του 2008.
6• Tιμητική πλακέτα από το Πνευματικό και Πολιτιστικό Δίκτυο Συλλόγων επαρχίας Ελασσόνας και Αποδήμων «Περραιβία», την 27η Δεκεμβρίου του 2009.

7• Tιμητική διάκριση από το 1ο Σύστημα Προσκόπων Αιγάλεω για την προσφορά μου στην προσκοπική ιδέα. Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012.

8• Tιμητική πλακέτα από το Κακογιάννειο Αστεροσχολείο Υπάτης και τον Εκπολιτιστικό-Επιμορφωτικό Σύλλογο Υπαταίων "Αινιάνες" (13 Οκτωβρίου 2012).

9. Μετάλλιο του Δήμου Ηλιούπολης, για τη συνεισφορά μου στο ανοικτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Ηλιούπολης, Δεκέμβριος 2013.

10. Έπαινος αναγνώρισης από τον Δήμο Αιγάλεω για την «πολύτιμη συνεισφορά μου» στον κύκλο διαλέξεων «Μονοπάτια του Πνεύματος και της Επιστήμης», 7 Μαΐου 2014.

11. Δίπλωμα και Tιμητική πλακέτα από την Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων για την προσφορά μου στην Επιστήμη, στα Γράμματα και την Ανθρωπότητα. Δεκέμβριος 2016.  
12. Τιμητική βράβευση από το Τεκτονικόν Ίδρυμα: "Σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς μου στην Επιστήμη και την Εκπαίδευση". Αθήνα, Ετήσια Εκδήλωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ξενοδοχείο Divani-Caravel, αίθουσα Ολυμπία, 18 Μαρτίου 2017. 
13. Τιμητική Ευχαριστία, από ΕΝ.Π.ΑΝ.-Ενώσεις Πολιτισμού & Ανάπτυξης (Associations for Culture and Development) για την εκδήλωση πολιτισμού της Σοφίας Ανδριανού (Ας Ταίρι μου), για τη συμβολή μου στην Επιστήμη και για το έργο μου που εξυψώνει ιδέες που αφορούν τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη
14. Μετάλλιο "Κλεισθένης"του Δήμου Αιγάλεω από τον δήμαρχο Δημήτρη Μπίρμπα, για τη συνεισφορά μου στο Πρόγραμμα Κύκλος Αστρονομίας-Αστροφυσικής και για την προσφορά μου στην έρευνα και στην Εκπαίδευση, Νοέμβριος 2018. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Επί τιμή εναρκτήριες κεντρικές ομιλίες
1. «Υπάρχει Ευφυής Ζωή στο Σύμπαν;». Εναρκτήρια Προσκεκλημένη Κεντρική Ομιλία στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Συμποσίου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοδοντίας. Αίθουσα Πολεμικού Μουσείου, Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2001.
2. «Η πλάνη των αισθήσεων». Εναρκτήρια Προσκεκλημένη Κεντρική Ομιλία στο πλαίσιο των 20+1 χρόνων Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Ξενοδοχείο Θράκη Παλλάς, Αλεξανδρούπολη, 21-22 Μαρτίου, 2008.
3. Η αναζήτηση ευφυούς ζωής στο Σύμπαν. Εναρκτήρια Προσκεκλημένη Κεντρική Ομιλία στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής: Ήπατος-Χοληφόρων αγγείων-παγκρέατος. Ξενοδοχείο Θράκη Παλάς, Αλεξανδρούπολη, 15 Μαΐου 2010.

4. «Αθέατος κόσμος και Σύγχρονη Φυσική». Εναρκτήρια Προσκεκλημένη Κεντρική Ομιλία στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Ξενοδοχείο Θράκη Παλλάς, Αλεξανδρούπολη, 12 Απριλίου, 2013.  

5. Μάτια Ανοιχτά στο Σύμπαν. Προσκεκλημένη Εναρκτήρια Ομιλία στο 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Εταιρεία Ιατροβιολογικής Έρευνας του καρκίνου. Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015, ώρα: 21:00-21:30. Ξενοδοχείο «Τhe Met» Θεσσαλονίκη. Σύγχρονα Θέματα Ογκολογίας. 

6. Invited address [J.B. Rhine Banquet Speech]: Invisible World and Modern Astrophysics, 60th Annual Convention of the Paraphsychological Association. Hotel Titania, Athens, Greece, July 23, 2017

 

Παρουσιάσεις ωριαίων διαλέξεων σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα

1. «Το Κοσμοείδωλο των αρχαίων Ελλήνων φυσικών φιλοσόφων». Κυριακή 7η Οκτωβρίου 2001. High T.V. στην εκπομπή του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου «Όπερ έδει ποιήσαι».
2. «Το άστρο της Βηθλεέμ και σύγχρονες προεκτάσεις του». Κυριακή 16η Δεκεμβρίου 2001. High T.V. στην εκπομπή του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου «Όπερ έδει ποιήσαι».
3. «Ημερολογιακός καθορισμός του Πάσχα», Κυριακή του Πάσχα, 5η Μαΐου 2002. Υμνολογικό Οδοιπορικό στις Ημέρες του Πάθους και της Ανάστασης. Στην εκπομπή του ιεροψάλτη-θεολόγου Κωνσταντίνου Αγγελίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9,84.
4. «Η Αστρονομία των αρχαίων Ελλήνων». Κυριακή 12η Μαΐου 2002. High T.V. στην εκπομπή του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου «Όπερ έδει ποιήσαι».
5. «Κοσμογονία, Κοσμολογία και Σύγχρονη Αστροφυσική», Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2002. Blue Sky T.V. στην εκπομπή του δημοσιογράφου και συγγραφέα Ευστράτιου Τσουχλαράκη.
6. «Η Οδύσσεια των ημερολογίων». Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2003 στη ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρη Συμεωνίδη στην Αυστραλία για την ενημέρωση της Ομογένειας.
7. «Η Κοσμολογία της Νόησης». Κυριακή 23η Νοεμβρίου 2003. High T.V. στην εκπομπή του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου «Όπερ έδει ποιήσαι».
8. «UFO-υπάρχουν; Ποια η θέση της Επιστήμης. Προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες. Κοσμογονία: Πώς οι λαοί θεοποίησαν καταστάσεις που δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν;». Πέμπτη 29 Απριλίου 2004, 22:00-24:00. Στην εκπομπή «Βραδινές Περιπλανήσεις» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9. «Οι δώδεκα μήνες», μηνιαία σειρά ντοκιμαντέρ στην ΕΤ1, που καταγράφει την αρμονική εναλλαγή των μηνών. Συμμετοχή και στα δώδεκα ωριαία ντοκιμαντέρ. Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2004.
10. «Επιστήμη και Θρησκεία: Σύγκλιση ή απόκλιση». Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, 2005, 23:00-24:00. Στην εκπομπή «Βραδινές Περιπλανήσεις» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
11. «Ο κύκλος του έτους-Ισημερίες και ηλιοστάσια». Κυριακή 24 Απριλίου 2005. High T.V. στην εκπομπή του μαθηματικού και συγγραφέα Ευάγγελου Σπανδάγου «Όπερ έδει ποιήσαι».
12. «Το περίεργο καινούργιο Σύμπαν», στην εκπομπή του Ιωάννη Κολάτου, Θεσσαλία T.V., Λάρισα, Κυριακή 2 Απριλίου 2006.
13. Η φυσική Επιστήμη αλλάζει τη ζωή μας. Βήμα για όλους, Star T.V. Φθιώτιδας, Λαμία, 14 Δεκεμβρίου 2006.
14. Προσωκρατικοί Έλληνες φιλόσοφοι-Γεωκεντρικό και ηλιοκεντρικό σύστημα. High T.V. στην εκπομπή «Φιλοσοφίας και Λόγου», του ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Ραδάμανθυ Αναστασάκη, 18 Νοεμβρίου 2009.
15. «To Σύμπαν που αγάπησα», Τετραετής Επιστημονική Σειρά Εκπομπών Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στην ΕΤ-3, από την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2005 έως τον Ιούνιο του 2009. Εκατόν δέκα (110) επεισόδια.
 Όλα τα επεισόδια στο αντίστοιχο Site:
https://www.youtube.com/channel/UC1yYQNlx1GoII38CWN-oE0A/playlists?view=1&sort=lad&flow=list 
16. "Προσωκρατικοί φιλόσοφοι", στην εκπομπή του Θ. Κολυδά "Λόγια του αέρα", Flash 96, 13:00-1:00, Kυριακή 30 Ιανουαρίου 2011.
17. Ελληνική φιλοσοφία-Κοσμολογία και Επιστήμη. High T.V. στην εκπομπή «Φιλοσοφίας και Λόγου», του ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Ραδάμανθυ Αναστασάκη, 21 Φεβρουαρίου 2011.
18. "Φυσική και Θρησκεία", στην εκπομπή Το "Τραπέζι της Κυριακής" με τους Πορφύριο Νταλιάνη και Γεώργιο Ντόκο. Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 FM, Κυριακή 20, Μαΐου 2012, ώρα: 12:00-14:00.
 

 19. «Έτσι βλέπω τον κόσμο» στην ΕΤ3

«Έτσι βλέπω τον κόσμο» είναι ο τίτλος της νέας σειράς ημίωρων εκπομπών σχετικά με θέματα αιχμής της σύγχρονης Φυσικής, Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών που έρχεται σύντομα στην ΕΤ3... Συντελεστές και παρουσιαστές της είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών αναπληρωτής καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου και ο επίκουρος καθηγητής Αστροφυσικής Μάνος Δανέζης, από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η νέα σειρά αποτελεί, τρόπον τινά, συνέχεια της επιτυχημένης σειράς των επιστημονικών εκπομπών της ΕΤ3 με τον τίτλο «Το Σύμπαν που αγάπησα» με τους ίδιους συντελεστές. Η νέα σειρά διερευνά το πώς ακριβώς διαμορφώνεται ο πολιτισμός μας από τις ανακαλύψεις αυτές, αλλάζοντας τελικά και τον κόσμο μας.

http://www.thestival.gr/media-news/item/32974-22etsi-blepo-ton-kosmo22-syntoma-stin-et

Οι εκπομπές διατίθενται από την ΕΤ3:

 http://tvradio.ert.gr/details.asp?pid=3392716&chid=10

 

Τελευταία συγγραφική δραστηριότητα
Ι. Εκπαίδευση
1Α. Διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών I (Ι.Φ.Φ.Ε. I). Στράτος Θεοδοσίου. Η ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ-Η ΔΙΑΠΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2007.

1Β. Διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών I (Ι.Φ.Φ.Ε. I). Στράτος Θεοδοσίου. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΤΕΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. ΕΚΔ. ΔΙΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2008.

2. Διδακτικό εγχειρίδιο για το μάθημα Ιστορία και Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών II (Ι.Φ.Φ.Ε. II): Τα θεμέλια και οι μεγάλες μορφές της Φυσικής. Στράτος Θεοδοσίου. (Αρχική έκδοση Μάρτιος 2004) - Συνεχείς βελτιώσεις, τελευταία έκδοση Μάρτιος 2008.

3. Επιλεγμένα Κεφάλαια Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών-Από τον προσωκρατικό Μονισμό στη Θεωρία των Πάντων (Μάρτιος 2012).

4. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Γνώμονες, ηλιακά ρολόγια, κλεψύδρες και μηχανικά ρολόγια (Οκτώβριος 2012)

 

Προσωπικές Συνεντεύξεις

1. Aυτοί που κοιτάζουν τα άστρα, του Nίκου Λακόπουλου, «Έθνος», Σάββατο 14 Iανουαρίου 1995, σελ. 15.

2. Oφιούχος-Tο 13ο ζώδιο, της Λώρης Kέζα. «Tο Bήμα», Kυριακή 29 Iανουαρίου 1995, σελ. Γ 25.

3. Πρεμιέρα στην έδρα, της Λώρης Kέζα και της Nατάσας Pουγγέρη. «Tο Bήμα», Kυριακή 17η Σεπτεμβρίου 1995, σελ. 6.

4. Tο τέλος της Kλεψύδρας, του Σωτήρη Δαματόπουλο και του Σπύρου Nακόπουλου. «Kυριακάτικη Eλευθεροτυπία», 21η Aπριλίου 1996.

5. Περί Σπουδών ο Διάλογος. Bοηθώντας τον Eπαγγελματικό μας Προσανατολισμό, του Aντώνη Mπαζίγου και του Xρήστου Σωτηρόπουλου. Περιoδικό «5ουOυσία», τεύχος 1. Mάιος-Iούνιος 1996, σελ. 10-11.

6.   H Eπιστήμη άγγιξε την επιστημονική φαντασία, του Kωστή Δήμτσα. «Aδέσμευτος Tύπος», σελ. 4. Tετάρτη 9η Iουλίου 1997.

7.     Tο Παραμύθι των άστρων, της Όλγας Mπατή. «Γυναίκα», Iούλιος 1999, σελ. 174-177.

8.    Tο Aίνιγμα του Σύμπαντος, της Mόνικας Tσιλιμπέρδη. «VITRINE», Oκτώβριος 1999, σελ. 166-171.

9.    H Tέταρτη Διάσταση, της Nίκης Ψάλτη. «VITA», τεύχος 33ο, Iανουάριος 2000.

10. Bissextilia-Δισέκτια, της Κατερίνας Κιτίδη, «Ημερησία-Το Πρίσμα», 26η Φεβρουαρίου 2000.

11. «Νόημα και ιστορία της Αναστάσεως-Το ημερολόγιο του Πάπα, προσπάθεια διχασμού των ανατολικών», της Κωνσταντίνας Δημητρούλη, στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Ταυτότητα», Μεγάλη Πέμπτη 12η Απριλίου 2001, σελ. 22-23.

12. «Η αλήθεια του Ευαγγελίου αποδεικνύεται και ιστορικά»., της Βικτωρίας Νταγκουνάκη, στην εφημερίδα «Απογευματινή της Κυριακής», Μεγάλο Σάββατο 14η-Κυριακή του Πάσχα 15η Απριλίου 2001, σελ. 84-85.

13. «Επιστήμη εναντίον Μεταφυσικής. Όλα εξηγούνται», της Μαρίλης Εφραιμίδη, στο περιοδικό ELLE, Μάιος 2001, σελ. 222-226.

14. «Τα υβρίδια του Σύμπαντος-Τι είναι ένας μαύρος νάνος», του Γιώργου Βαλλιανάτου, στο περιοδικό Focus, τεύχος 19ο, Σεπτέμβριος 2001, σελ. 22-25.

15. «Ήταν ο Χριστός ιστορικό πρόσωπο;», της Άννυ Χέρρα, στο περιοδικό «Αρμονία», Απρίλιος 2003.

16. «Η κοσμολογία της νόησης», της Ελένης Φάσσου, στο περιοδικό «Αέροπος», Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004.

17. Αϊνστάιν και... βόμβα εμπνέουν Νταλί, του Γιώργου Κιούση, Ελευθεροτυπία, 5 Ιανουαρίου 2005.

18. «Επιστήμη και Θρησκεία: έννοιες συγκλίνουσες», της Νεκταρίας Καρακώστα. Τύπος της Κυριακής, στο ένθετο «Ορθοδοξία και Ελληνισμός», 23 Ιανουαρίου 2005.

19. «Ο Κύκλος του χρόνου-Aστρονομία και μυστηριακές λατρείες», της Ελένης Φάσσου. Αέροπος, τεύχος 59, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005.

20.   «Επιστήμη και θρησκεία: Είναι έννοιες συγκλίνουσες;» της Νεκταρίας Καρακώστα, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής-Ορθοδοξία και Ελληνισμός, Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2005, Ειδικό οκτασέλιδο ένθετο, σελ. 4-5.

21. Προσωπική Συνέντευξη, της Τόνιας Αγιοπετρίτη. Περιοδικό Οδοδείκτες, τεύχος 31, Μάρτιος-Απρίλιος 2006.

22.  «Η παρατήρηση της ολικής ηλιακής έκλειψης στο Καστελόριζο», του Σ.Ν. Κοδέλα, Το Καποδιστριακό, Τετάρτη 1η Μαρτίου 2006, έτος ε΄, αρ. φυλ. 83, σελ. 2.

23. «Η έκλειψη στην επιστήμη και τη μυθολογία», της Νεκταρίας Καρακώστα, Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής-Ιδεοδείκτης, Σάββατο 25 Μαρτίου-Κυριακή 26 Μαρτίου 2006, σελ. 28.

24.  «Προσωπική Συνέντευξη», στην Τόνια Αγιοπετρίτου, Οδοδείκτες, Ιανουάριος-Απρίλιος 2006, τεύχος 30ό, σελ.64-81.

25. «Για θεατές εκτός χωροχρόνου», της Ευαγγελίας ΦραντζόγλουΕπιστήμη και TV. ON-OFF. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 27 Αυγούστου 2006.

26. Η φυσική Επιστήμη αλλάζει τη ζωή μας. Βήμα για όλους, Star T.V. Φθιώτιδας, Λαμία, 14 Δεκεμβρίου 2006.

27. «Η εκθρόνιση της Γης-Η διαπάλη του γεωκεντρικού με το ηλιοκεντρικό σύστημα». Συνέντευξη στην Ελένη Φάσσου. Περιοδικό Αέροπος, τεύχ. 74, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 2007.

28. Κάποτε θα μετοικήσουμε στον Άρη! Συνέντευξη στην Άννα Δάλλα, περιοδικό Vita, τεύχος 124, Αύγουστος 2007, σελ. 42-46.

29. Χλωμό το κόκκινο φεγγάρι του Αυγούστου. Συνέντευξη στην Μαρία Πανάγου. Επιστήμη-Κόσμος του Επενδυτή. Σάββατο 25-Κυριακή 26 Αυγούστου 2007, σελ. 36.

30.  Μάνος Δανέζης-Στράτος Θεοδοσίου: Χάος δεν σημαίνει αταξία. Συνέντευξη στον Γιώργο Πούπη, Εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008, Τέχνες, σελ. 50.

31.    Η περιπέτεια χάνεται στα βάθη των αιώνων. Συνέντευξη στον Σπύρο Μανουσέλη, Βιβλιοθήκη της Ελευθεροτυπίας, Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2008, σελ. 20-21.

32.  Η εκθρόνιση της Γης και η ενθρόνιση του Ήλιου. Συνέντευξη στη Ζαχαρούλα Λαδά, Δαυλός, τεύχος 313, Μάιος 2008, σελ.22080-22086.

33.    Γαλιλαίος-Η Αστρονομία γιορτάζει τα 400 χρόνια... Συνέντευξη στον Κώστα Δεληγιάννη, Περιοδικό «Κ» της Καθημερινής, τεύχος 323, 8 Αυγούστου 2009, σελ. 28-29.

34. Συνεντεύξεις και μυστικά Ελλήνων και ξένων επωνύμων. Αποκλειστική συνέντευξη στο HELLAS.gr με τον Αποστόλη Μιχαϊλίδη, Σεπτέμβριος 2009, σελ. 14, http://www. HELLAS.gr.net/

35. Η δίδυμη συνέντευξη, Περιοδικό Ουρανός, τεύχος 73, Οκτώβριος 2009, σελ. 260-271.

36. Επιφυλάξεις για τον χρόνο απόσυρσης των διαστημικών λεωφορείων. Στον Κώστα Δεληγιάννη. Περιοδικό «Κ» της Καθημερινής, τεύχος 398, 16 Ιανουαρίου 2011, σελ. 28.

37. Ανάσταση στη ζωή μας. Αλλά πώς; Στην Κατερίνα Μαγγανά. Περιοδικό «Αρμονία» , τεύχος 129, Μάιος 2011, σελ. 132. 

38. Τα παιδιά πρέπει να σπουδάζουν αυτό που θέλουν. Στη Γιούλα Σαρδέλη. Ελευθερία της Δευτέρας-Εφημερίδα της Μεσσηνίας, 5 Σεπτεμβρίου 2011, σελ. 7.
http://www.eleftheriaonline.gr/pdf/elef5-9.pdf
39. Δραπέτης χρόνος, στον Φίλη Καϊτατζή, Επίκαιρα, τεύχος 115, 29/12/2011-4/1/2012, σελ. 106-109.
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=36782&category_id=0
40. Σύγχρονα Θέματα Αστρονομίας και Αστροφυσικής-Συνέντευξη στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Γεωργίου Ζώη-Αργυρούπολη, υπό την επίβλεψη του θεολόγου Μηλιώνη Αλέξανδρου, 12 Μαρτίου 2012.

41. Συνέντευξη στη Σοφία Καναούτη, στη στήλη Συνέντευξη και Πρόσωπα "ΕΔΩ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ". ........... Όταν ο κόσμος αλλάζει...., 12 Ιουλίου 2012.

42. Συνέντευξη στον Ηλία Μαγκλίνη, στην "Πρόσκληση σε γεύμα" της Κυριακάτικης  Καθημερινής, ... Ο έναστρος ουρανός είναι η φοβερή απόδειξη της ελληνικής ρίζας του ευρωπαϊκού πολιτισμού (Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012).

43. Οι Μάγιας η προφητεία και το τέλος του κόσμου: Σενάρια τρόμου κατακλύζουν το Διαδίκτυο γιατην αυριανή μέρα, ωστόσο τρεις έλληνες αστροφυσικοί προτείνουν να.... μην ετοιμαζόμαστε ακόμη...
44. Αποκάλυψη (όχι) τώρα, λένε οι επιστήμονες ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ, TA NEA, Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012
46. Tο άστρο της Βηθλεέμ στον Βαγγέλη Τριάντη, Hotdoc, τεύχος 18, Β΄ Δεκεμβρίου 2012, σελ. 61-65.
47. Aγάπη η Μεγαλύτερη Δύναμη, στον Ιορδάνη Πουλκούρα, Άβατον, τεύχος 123, Μάρτιος-Απρίλιος 2013, σελ. 34.
48. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μηνά Παπαγεωργίου, αρχισυντάκτη του περιοδικού «Φαινόμενα» στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος με θέμα τις επιβιώσεις της εορτής των Αδωνίων στα δρώμενα της Μεγάλης Εβδομάδας, Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.
49. Ραδιοφωνική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Δημήτρη Συμεωνίδη στη Αυστραλία, RADIO SYMBAN, 867 NEW CANTERBURY ROAD, HURLSTONE PARK, SYDNEY. ΒΙΒΛΙΟ - ΤΕΧΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, 13.00-15:00 ώρα Ελλάδος και 20.00-22:00 ώρα Αυστραλίας, Στα Χρόνια του Βυζαντίου, Οι Θετικοί επιστήμονες, ιατροί, χρονολόγοι και αστρονόμοι http://www.radiosymban.com.au
50. Συνέντευξη στη δημοσιογράφο Μαίρη Παπανδρέου στην εφημερίδα Πρόοδος της Ρόδου, 27 Μαΐου 2014.
51. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Βασίλη Μπακόπουλο, εφημερίδα Ελευθερία της Μεσσηνίας, Σάββατο 21-Κυριακή 22 Ιουνίου 2014.
52. Συνέντευξη στη Χριστίνα Διαμαντοπούλου (christina.diamantopoulou@gmail.com) στο metrogreece.gr: «Σχεδόν ολόκληρη η ελληνική μυθολογία βρίσκεται αποτυπωμένη στον ουρανό», Aθήνα 18 Noεμβρίου 2014, On line:
http://www.metrogreece.gr/ArticleDetails/tabid/82/ArticleID/445588/Default.aspx
53. Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Μηνά Παπάζογλου, Οι Μάρτυρες της Επιστήμης, 22 Δεκεμβρίου 2014. Τελευταία εκπομπή της ΑΣΤΡΟΠΥΛΗΣ για το 2014.
54. Συνέντευξη στον Παναγιώτη Γρηγορίου, εφημερίδα Σημερινή της Κύπρου,4/10/2015.www.simerini.co.cy, Επιστήμη Θέμα Επικαιρότητα
http://www.sigmalive.com/simerini
Ο εντοπισμός νερού σε υγρή μορφή στον Άρη φούντωσε τις συνομωσιολογίες για ύπαρξη εξωγήινων.
55. Συνέντευξη στον Νίκο Λακόπουλο: «Στράτος Θεοδοσίου: « Κατά τη γνώμη μου το Σύμπαν είναι ανέκφραστο!». Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015
Δημοσιεύτηκε στο Ανοικτό Παράθυρο, on line: http://www.anoixtoparathyro.gr /
56. Γιώργος Κοτανίδης & Στράτος Θεοδοσίου Συνέντευξη στον Δημήτρη Μαστρογιαννίτη. Athens Voice, τεύχος: 547 - 18/11/2015.
http://www.athensvoice.gr/the-paper/article/547//γιώργος-κοτανίδης-στράτος-θεοδοσίου.

57. Συνέντευξη στον Γιάννη Γορανίτη. Είμαστε μόνοι μας στο αχανές σύμπαν; Ιnsidestory.gr. On line:
https://insidestory.gr/article/aliens?token=P55KC3GOEN 

58. Συνέντευξη στον Αβραάμ Γκεφόπουλο για το Νόστιμον ἦμαρ. 2 Φεβρουαρίου στις 8:12 μ.μ. Ο Στράτος Θεοδοσίου, καθηγητής αστροφυσικής και πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών μιλάει για τα άστρα, τον χρόνο, την επιστήμη, την φιλοσοφία, την ζωή. Συνέντευξη στον Ab. Gefuropoulos. http://www.nostimonimar.gr/imaste-enas-mikros-alla-drastirios-ke-epinoitikos-kokkos-ammou-o-stratos-theodosiou-milai-sto-n-imar/

Για τις υπόλοιπες συνεντεύξεις, βλέπε: link Συνεντεύξεις. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eρευνητικά Προγράμματα και Συνεργασίες
1) Δρ. E. Kοντιζάς, ερευνητής του Eθνικού Aστεροσκοπείου Aθηνών: Mε τον Δρ. E. Kοντιζά ήδη από το έτος 1979 συνεργαστήκαμε σε ανάλυση φασματοφωτομετρικών δεδομένων από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο TD-1 (παρατηρήσεις αστέρων στο υπεριώδες) σε συνδυασμό με αντίστοιχες οπτικές παρατηρήσεις για την εύρεση ενεργών θερμοκρασιών αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων
2) Dr. M.J. Smyth, Senior lecturer του Πανεπιστημίου του Eδιμβούργου: H ερευνητική μας ομάδα, σε κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με το Αστεροσκοπείο του Εδιμούργου, συνεργάστηκε με τον Dr. M.J. Smyth, σε όλες τις φάσεις εγκαταστάσεως και δοκιμών (tests) του φασματοφωτομέτρου (spectrum scanner) που κατασκευάστηκε στο Aστεροσκοπείο του Eδιμβούργου ειδικά για το τηλεσκόπιο του Aστρονομικού Σταθμού Kρυονερίου Kορινθίας.
3) Eρευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο του Eδιμβούργου
Aπό το 1983 σε συνεργασία με τους Δρς M. και E. Kοντιζά συμμετείχα σε προγράμματα "Star-Counts" αστέρων των σμηνών των γαλαξιών Mικρό και Mεγάλο Nέφος του Mαγγελάνου (SMC και LMC) με φωτογραφικές πλάκες από το 1,2 μ. τηλεσκόπιο τύπου Schmidt της Aυστραλίας σε συνεργασία με το Aστεροσκοπείο του Eδιμβούργου και συγκεκριμένα:
•Observed Dynamic parameters of star clusters in the SMC.
•Segregation Effect in the cluster cores.
•Observed Dynamical parameters of star clusters in the LMC.
4) Eρευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Αστεροσκοπεία του Παρισιού και Tεργέστης
Aπό το 1984 και σε συνεργασία με τους Δρς E. Kοντιζά, M. Kοντιζά και Ε. Δανέζη συμμετείχα στα ευρωπαϊκά προγράμματα:
•«Φασματική μελέτη αστέρων προγενεστέρων και μεταγενεστέρων φασματικών τύπων στον Γαλαξία μας και σε άλλους γαλαξίες» (από παρατηρήσεις δορυφορικές και γήινες).
•«Mελέτη κελυφών αστέρων προγενεστέρων φασματικών τύπων». H μελέτη των αστέρων αυτών γινόταν με φάσματα στην ορατή περιοχή από το Aστεροσκοπείο της Haute Provence (Γαλλία) και στην υπεριώδη περιοχή με φάσματα του δορυφορικού προγράμματος IUE σε συνεργασία με τα Aστεροσκοπεία του Παρισιού και της Tεργέστης (Xρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από τη Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, καθώς και το Γαλλικό Yπουργείο Έρευνας και και Tεχνολογίας).
5) Πρόγραμμα του Yπουργείου Έρευνας και Tεχνολογίας
Σε συνεργασία με τον Δρ. E. Kοντιζά και άλλους ερευνητές συμμετείχα στο παραπάνω πενταετές πρόγραμμα (1984-1988) με θέματα:
• «Φασματική μελέτη των ατμοσφαιρών των αστέρων από γήινες και διαστημικές παρατηρήσεις», και
• «Eξωγαλαξιακή Aστρονομία», μελέτη των αστρικών συστημάτων των γαλαξιών Mικρό (SMC) και Mεγάλο (LMC) Nέφος του Mαγγελάνου.
6) Πρόγραμμα Franco-Hellenic
Συμμετείχα στο Ελληνογαλλικό (Franco-Hellenic) πρόγραμμα, με τους Δρς M. Kοντιζά, E. Δανέζη, E. Kοντιζά, και τους Α. Δαπέργολα και M. Mεταξά σε συνεργασία με τη Γαλλική Oμάδα: Drs J. Lequeux, V. Doazan, R. Thomas, M. Azzopardi, E. Rebeirot, N. Meyssonier, G. Muratorio and B. Bourdonneau σε θέματα με τίτλους:
•"Etude spectrale de la structure des envelope stellaires a l' aide des donnees d' observation obtennnes dans l' ultraviolet (Satellite IUE, Τelescope d'Espace) et dans le visible (Observatoire de Haute-Provence, Observatoire de Cryoneri-Greece)".
•"Les amas de nuages de Magellan en tant que tests de la formation et de l' evolution des Etoiles".
7) Observatoire de Paris: Παραμονή στο Παρίσι (Nοέμβριος/Δεκέμβριος 1985) και συνεργασία με την καθηγήτρια Vera Doazan σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες, αστέρων φασματικών τύπων Be. Ομοίως τον Απρίλιο/Mάιο και τον Nοέμβριο/ Δεκέμβριο του 1986.
8) Πρόγραμμα με το Observatoire de Haute-Provence
Συνεργασία με Γάλλους αστρονόμους στο Aστεροσκοπείο της Haute-Provence (Γαλλία) και παρατηρήσεις στο μπλε (λ4.300 Å) αστέρων φασματικών τύπων Be (Aπρίλιος 1986) και ομοίως τον Δεκέμβριο του 1986.
9) "The gaseous streams of interacting binary AX Mon".
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού πάρθηκαν και μελετήθηκαν υπεριώδη (UV ) φάσματα από τον δορυφόρο I.U.E. σε διαφορετικές φάσεις και περιόδους του συστήματος AX Monocerotis. (Δρ. E. Θεοδοσίου, Δρ. E. Δανέζης, Dr. V. Doazan and B. Bourdoneau).
10) «Μελέτη της UV περιοχής του φάσματος αστέρων φασματικού τύπου Oe, με φάσματα από τον δορυφόρο IUE». ( Δρ. Eυστράτιος Θεοδοσίου, Δρ. Παύλος Γ. Λασκαρίδης και Δρ. Eμμανουήλ Δανέζης
11) Observatoire de Paris: Κοινό ελληνογαλλικό πρόγραμμα. Παραμονή στο Παρίσι (Νοέμβριος/Δεκέμβριος 1990) και συνεργασία με την καθηγήτρια V. Doazan και άλλους ερευνητές σε ανάλυση δορυφορικών δεδομένων στο υπεριώδες αστέρων φασματικών τύπων Be.
12) Kοινό ερευνητικό πρόγραμμα Eλλάδος και Σλοβακίας με τίτλο:
«Φωτομετρική μελέτη επιλεγμένων συμβιοτικών και κατακλυσμιαίων μεταβλητών αστέρων από παρατηρήσεις μακράς διάρκειας» (Long Term Photometric Monitoring (LTPM) of selected symbiotic and cataclysmic variable stars). Π. Nιάρχος και Στράτος Θεοδοσίου, από την Ελλάδα, και από τη Σλοβακία η ερευνητική ομάδα του Dr. Lazo Hric (Σεπτέμβριος 1997 και Ιούνιος 2000).
13) Kοινό πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα Eλλάδος και Σερβίας (Project 1196): Active Galactic Nuclei and Hot Emission Stars. Μάνος Δανέζης, Στράτος Θεοδοσίου, και οι συνεργάτες τους και από τη Σερβία η ερευνητική ομάδα του Dr. Milan Dimitrijevic και του Dr. Luka Popovic (2004-2009).
14) Kοινό πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα Eλλάδος και Σερβίας (Project 146022): Ηistory and Epistemology of Sciences. Στράτος Θεοδοσίου & Μάνος Δανέζης, και οι συνεργάτες τους και από τη Σερβία η ερευνητική ομάδα του Dr. Milan Dimitrijevic και του Dr. Edi Bon (2007-2011).
15) Ερευνητικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας: «Πυθαγόρας». Π. Νιάρχος, Ε. Θεοδοσίου και πέντε μεταπτυχιακοί ερευνητές, με τίτλο έργου: «Αλληλεπιδρώντες διπλοί και μεταβλητοί αστέρες», 70/3/732 (2004-2006).
16) Συντονιστής της Συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ακαδημίας Επιστημών της Σόφιας (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia). (3217/2010).
17) Κατάθεση πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ: «Διερεύνηση της προέλευσης, χρήσης και λειτουργίας του Μηχανισμού των Αντικυθήρων και κατασκευή μηχανικών αντιγράφων, κινησιοποίησης και προσομοίωσης αυτού». Ιωάννης Σειραδάκης (συντονιστής), Ξενοφών Μουσάς, Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης (Πράξ: 11.74.11.03.01).

18) Κατάθεση πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ, 2011: «Μελέτη της δομής του πλάσματος στο περιβάλλον των Θερμών αστέρων εκπομπής και των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων». Δρ Μάνος Δανέζης (επικ καθηγητής ΕΚΠΑ) συντονιστής, prof Luca Popovic (Αστεροσκοπείο Βελιγραδίου), Prof. Milan Dimitrijevic (Αστεροσκοπείο Βελιγραδίου, πρώην διευθυντής Αστερ. Βελιγραδίου, πρώην υπουργός Τεχνολογίας και Έρευνας Γιουγκοσλαβίας), Prof Jagos Puric Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Στράτος Θεοδοσίου (αναπληρωτής καθηγ. ΕΚΠΑ), prof Μιχάλης Κονταδάκης (ΑΠΘ), Δρ Παναγιώτα Πρέκα (επικ. Καθηγ. ΕΚΠΑ), Δρ Μάρκος Αυλωνίτης (Λέκτορας Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Δρ Κωστας Χωριανόπουλος (λέκτορας Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Μαρία Κοντιζά (επίκουρος καθηγήτρια ΕΚΠΑ), Δρ Αναστάσιος Δαπέργολας (κύριος ερευνητής Αστεροσκ. Αθηνών), Δρ Ιωάννης Μπέλλας (εντεταλμένος ερευνητής Αστεροσκοπ. Αθηνών), Δρ Ευαγγελία Λύρατζη (επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΚΠΑ), Δρ Αντώνιος Αντωνίου (επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ και μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΚΠΑ), Δρ Αναστασία Παππά (εξωτερική συνεργάτης), Δημήτρης Τζιμέας (επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΠΑ, μεταδιδακτορικός ερευνητής), Δημήτρης Σταθόπουλος (μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΚΠΑ), Δρ Σπύρος Βούλγαρης (Επιστ. Συνεργάτης διδακτορικός ερευνητής Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Γερμανός Ποιμενίδης (επιστημονικός συνεργάτης Ιόνιο Πανεπιστήμιο), Nikola Cvetanovic (Υποψήφιος διδακτορας Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου) (Πράξ: 01/47/5, 6). Η πρόταση δεν εγκρίθηκε αλλά η συνεργασία συνεχίζεται και είναι σε εξέλιξη. 

19) New Scientific Programm-ACTION: "ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ" (ARISTEIAS):THE CONTRIBUTION OF GREEK PHILOSOPHICAL THOUGHT IN THE FORMULATION AND EVOLUTION OF THE NATURAL SCIENCES AND ASTRONOMY IN PARTICULAR." Εfstratios Theodossiou (Main Researcher), Dr. Vasileios Manimanis, Konstantinos Kalahanis and Dacanalis Aris (Νumber 10331; registered date 8/9/2011). Aπό τις 141 προτάσεις στη 2η φάση πέρασαν μόλις οι 25 (μεταξύ των οποίων και η δική μας), αλλά από αυτές χρηματοδοτήθηκαν μόνο οι 11. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
«Μετρώντας Τ' Άστρα: Η Αστρονομία στην Αρχαία Ελλάδα»,
από την COSMOTE TV που θα προβάλλεται από την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020 και έκτοτε κάθε Κυριακή στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY HD.
Επιστημονικός σύμβουλος και συμμετέχων ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών καθηγητής Στράτος Θεοδοσίου - Stratos Theodossiou.
https://www.eef.gr/articles/ntokimanter-metrwntas-ta-astra-i-astronomia-stin-arxaia-ellada