Εκπαιδευτικό Υλικό / Αστροφυσική / Εικόνες

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ"
ΣΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙ στο youtube:

https://www.youtube.com/channel/UC1yYQNlx1GoII38CWN-oE0A/playlists?view=1&sort=lad&flow=list